Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Emanuel Macek (1924–1997)

V Ústavu pro českou literaturu začal působit Emanuel Macek, pozdější dlouholetý vedoucí bibliografického oddělení a tvůrce konceptu dnešní Retrospektivní bibliografie české literární vědy coby generální retrospektivní literárněvědné bibliografie pro období od počátků národního obrození do roku 1945. Je autorem mj. následujících bibliografií: 

  • 1964 Bibliografie české literární vědy. 1945–1955
  • 1964 Česká literární věda 1962
  • 1969 Bibliografie české beletrie a literární vědy