Vítejte na stránkách České literární bibliografie, zpracovávané po bezmála 70 let v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Česká literární bibliografie je tvořena průběžně aktualizovaným souborem bibliografických databází, které systematicky podchycují kulturní publicistiku i odborné texty o české literatuře a literárním životě v českých zemích.

 

Bibliografické databáze ÚČL svými parametry (chronologické pokrytí 1770–současnost, cca 1500 zpracovaných titulů, přes 2 miliony záznamů) představují nejrozsáhlejší oborovou bibliografii v ČR. Návazná personální databáze České literární osobnosti podchycuje základní biografické údaje o cca 40 000 osobnostech literárního života. Jejich svazek prošel v průběhu roku 2014 úspěšně hodnocením ze strany MŠMT ČR a s platností od roku 2016 byl pod názvem Česká literární bibliografie (ČLB) zařazen na tzv. Cestovní mapu velkých infrastruktur ČR pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Jádrem činnosti ČLB je zpracovávání, systematické vytěžování a další kontinuální rozvoj bibliografických, biografických a pomocných databází ÚČL.

 

Statistiky návštěvnosti jednotlivých databází České literární bibliografie ukazují, že roční využití infrastruktury přesahuje 55 000 návštěv (údaj za rok 2013) a dále se zvyšuje. V průměru cca 20 % uživatelů databází ČLB přitom tvoří badatelé ze zahraničí, zhruba 50 % představují vysokoškolští studenti, 25 % výzkumní pracovníci, zbytek mediální profesionálové a kulturní veřejnost.

 

Ústav pro českou literaturu AV ČR nadále poskytuje veškeré internetové zdroje zdarma. Se zařazením České literární bibliografie na Cestovní mapu ČR velkých výzkumných infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace 2016–2022 souvisí nově zavedená povinnost citovat tyto zdroje.

 

Vstupem do každé z databází se proto uživatel zavazuje odkázat na ně v každé publikaci, kvalifikační, doktorské nebo habilitační práci, a to následující doporučenou formou:

 

„Při vzniku práce byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (http://clb.ucl.cas.cz).“

 

Citace se uvádí na vhodném místě: v případě studií v první poznámce pod čarou nebo vysvětlivce, za textem apod.; v případě knižních publikací v redakční nebo bibliografické poznámce, na úvod seznamu literatury apod.

Činnost výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie je od roku 2016 podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci aktivit na podporu výzkumných infrastruktur (kód projektu LM2015059).