Týden s Českou literární bibliografií bude v úterý 18. října zahájen tiskovou konferencí a přehledovou prezentací činnosti a výzkumných aktivit ČLB, ve středu 19. října bude pokračovat seminářem českých oborových analytických bibliografií, který nabídne prostor pro prezentaci a vzájemnou diskusi a umožní náhled do problematiky zpracování analytické bibliografie očima zástupců nejrůznějších vědních oborů s odlišnými potřebami a tradicemi. Týden s ČLB zakončí ve čtvrtek 20. října diskusní setkání k tématu zpracování analytické bibliografie českého literárního samizdatu. Za účasti odborné veřejnosti pak budou diskutovány možné postupy zpracování samizdatového materiálu, rizika a specifika s ním spojená.

Detailní program naleznete zde.