České literární osobnosti – Biografická databáze CLO

Vstup do databáze: http://clo.ucl.cas.cz/

 

cloDatabáze CLO shromažďuje archivním výzkumem a další excerpcí biografická data a údaje o profesním zaměření osobností české literatury od počátku našeho písemnictví do současnosti. Vznikla na podkladě archivní sbírky, která začala být v letech 2004–2008 převáděna do elektronické formy v rámci grantového projektu MŠMT č. 1N04172. Pro období let 2009–2011 byl další rozvoj databáze podpořen MŠMT v rámci programu INFOZ (projekt VZ09001).