Česká literatura v exilu (1948–1989) – Databáze CLE

Vstup do databáze: http://biblio.ucl.cas.cz/

 

Knopp

 

Databáze obsahuje záznamy cca 1 400 knih vydaných v českých exilových nakladatelstvích v letech 1948–1989 a záznamy statí s literární tematikou v českých exilových časopisech z uvedeného období. Exilové časopisy vycházející dále po roce 1989 jsou excerpovány v databázi Bibliografie české literární vědy. Obsahově se databáze CLE kryje s publikací Františka Knoppa Česká literatura v exilu 1948–1989 (Praha, Makropulos 1996).