Databáze excerpovaných časopisů

Vstup do databáze: http://excas.ucl.cas.cz/

 

V databázi je možno zjistit stav excerpce jednotlivých titulů dle jednotlivých excerptorů a let.