Retrospektivní bibliografie (do roku 1945) – Databáze RET

Vstup do databáze: http://biblio.ucl.cas.cz/

 

Zakonzervovaná databázová verze Retrospektivní bibliografie 1770–1945 (databáze RET v systému ISIS) obsahuje přepis větší části excerpt z její předmětové části, tj. cca 1/20 dat přístupných v systému RETROBI. Stav excerpce je možno ověřit v databázi excerpovaných časopisů zde.