Retrospektivní bibliografie (do roku 1945) – Lístková kartotéka v systému RETROBI

 

Vstup do aplikace: http://retrobi.ucl.cas.cz/retrobi/

 

Prezentační systém RETROBI, vyvinutý s laskavou podporou MŠMT v rámci projektu VZ09004, zpřístupňuje zdigitalizovanou lístkovou kartotéku Retrospektivní bibliografie české literatury 1775–1945. Stav excerpce je možno ověřit v databázi excerpovaných časopisů zde. Retrospektivní bibliografie české literatury představuje největší oborovou bibliografii v ČR. Původní lístková kartotéka obsahuje cca 1,75 milionu excerpt o článcích a textech z oboru české a světové literatury a příbuzných disciplín (divadlo, historie, žurnalistika aj.) v periodickém tisku vycházejícím v daném období v českých zemích v češtině i němčině.