Bibliografie české literatury 1945–1960

Bibliografie české literární vědy 1945–1960. Metodické aspekty článkové bibliografie a jejich aplikace v praxi

(Ministerstvo kultury ČR, program NAKI, kód DF12P01OVV011, doba řešení 2012–2015)

 

Náplní tohoto projektu aplikovaného výstupu je zpracování článkové bibliografie české literární vědy pro období 1945–1960, které dosud jako jediné zůstává v ústavních zdrojích nepodchyceno. Celkem je plánována excerpce cca 130 titulů časopisů a deníků. Nová excerpce je průběžně zveřejňována zde.

 

Na základě této excerpce a dalších zkušeností ÚČL se zpracováním a vedením článkově bibliografických databází vznikne zároveň metodika zpracování oborové článkové bibliografie, která by se pokusila sumarizovat postupy excerpce a zpracování článkové bibliografie jak s důrazem na oborová specifika literárněvědného materiálu, tak s obecným přesahem k možnostem zpracování článkové bibliografie vůbec. Druhá proponovaná metodika vzniklá nad touto excerpcí by se měla systematicky věnovat dosud opomíjené problematice šifer a dešifrací.

 

Výstupy projektu:
Metodika zpracování oborové bibliografie
Plný text ke stažení

Metodika zjišťování autorů u šifer a pseudonymů v periodickém tisku
Plný text ke stažení