Digitalizace lístkové kartotéky Retrospektivní bibliografie

Digitalizace lístkového katalogu Retrospektivní bibliografie české literární vědy (1775–1945)

(Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, program INFOZ, kód VZ09004, doba řešení 2009–2011)

 

V rámci tohoto projektu byla kompletně zdigitalizována lístková kartotéka Retrospektivní článková bibliografie české literatury 1775–1945. Digitalizované lístky byly obohaceny o OCR přepisy a následně zpřístupněny ve speciální webové aplikaci s řadou nadstavbových funkcí pro komfortní badatelskou práci s nimi. Vzniklá webová aplikace RETROBI je k dispozici zde.

 

Celý systém je nyní publikován pod licencí AGPL. Program je napsán v jazyce Java a využívá noSQL databáze CouchDB.

 

Zdrojové kódy je možné stáhnout zde.

 

Reportáž o projektu RETROBI v pořadu Videojournal z české vědy dostupná online zde.

 

Zprávy o Dni s Retrospektivní bibliografií české literatury:

Český rozhlas, Rádio Česko

Literární noviny