Edice Bibliographica

Edice Bibliographica slouží k vydávání specializovaných bibliografií a souvisejících příruček z oboru literární vědy či příbuzných disciplín, odborných a metodologických publikací s bibliografickou tematikou. Důraz je kladen na vydávání personálních bibliografií osobností českého literárního a kulturního života, bibliografií významných periodik či bibliografií tematických s doprovodným aparátem.

 

Edice vychází při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie. Vydává ji Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

 

V edici Bibliographica vyšlo:

1. Bibliograf František Knopp. Sestavila Stanislava Sýkorová; uspořádali Pavel Janáček, Petr Šámal, Aleš Zach; úvodní medailon napsal Vladimír Just.Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016. 

 

2. České oborové bibliografie. Sborník z interdisciplinárního semináře. Ed. Markéta Ř. Holanová. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017.