Research interests

literary biography, late medieval and early modern history, reformation, music history

Education

2012–2017 Musicology (Charles University, The Faculty of Arts, Prague: Mgr.)
2008–2011 Historical Performance Praxis (Charles University, The Faculty of Education, and Týn School Collegium Marianum, Prague: Bc.)

Employment

since 2022 National Heritage Institute
since 2018 Institute of Czech Literature, Czech Academy of Sciences, research assistant
since 2014 Jan Deyl Conservatory, Prague
2013–2018 Department od Music History, Ethnological Institute, Czech Academy of Sciences, research assistant
2005–2009 Conservatory, Teplice

Membership

since 2021 Association of Historians of the Czech Republic

Awards

2019 Křesadlo 2018
2007 The Leoš Janáček Foundation Prize

Selected bibliography of works registered in ASEP

Books

Vytlačil, L. 2019. Kronika obce Kačice 1932-1939. Togga, Praha.

Vytlačil, L. 2006. Čtyři tvrziště na Slánsku. Hradečno, Humniště, Ostrov a Řisuty. Petr Mikota, Plzeň.

Articles

Vytlačil, L. 2021. Konfesní proměny v novověké společnosti jako nosné téma. Zpráva o konferenci „Věk konverzí. Konverze a konfese v (dlouhém) raném novověku“. Paginae historiae 29(2), 403-410.

Vytlačil, L. 2021. Zelenka and His Contemporaries (Zelenka Conference Prague). Práce z dějin Akademie věd 13(1), 71-73.

Vytlačil, L. 2019. Král se špatnou pověstí. Utváření obrazu a pověsti českého a římského krále Václava IV.. Česká literatura 67(5), 765-769.

Vytlačil, L. 2018. Výběrová bibliografie prací Michaely Freemanové. Hudební věda 55(1), 105-112.

Vytlačil, L. 2017. Bibliografické soupisy českých muzikologických prací v časopise Hudební věda v letech 1964 až 2016. Práce z dějin Akademie věd 9(2), 41-62.

Editions

Vytlačil, L. (ed.) 2016. Antonín Reichenauer: Concerto in G per oboe, due violini, viola e basso. Togga, Praha.

Vytlačil, L. (ed.) 2013. Jacques Martin Hotteterre: Zásady hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu a hoboj. Vyšehrad, Praha.

E-publications

Vytlačil, L. 2020. Třanovský, Jiří (Český hudební slovník osob a institucí).