Badatelské zaměření

současná česká literatura; česko-polský literární transfer

Studium

2022 Dějiny české literatury a teorie literatury (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta: Ph.D.)
2014 Český jazyk a literatura (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta: Mgr.)
2011 Slavistika (Jagellonská univerzita, Filologická fakulta: lic.)

Zaměstnání

od 2020 Slovanská knihovna ČR, akvizice
od 2020 Ústav pro českou literaturu AV ČR
2019 Městská knihovna Praha, knihovnice
2018–2019 Univerzita Pardubice, Katedra literární kultury a slavistiky Filozofické fakulty, externí vyučující

Akademické funkce

2020–2022 výkonná koordinátorka Centra genderových studií FF UK

Ocenění

2017 Cena Vladimíra Macury

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Články

Słowik, O. 2022. Becoming a Czech literature translator in Poland: the role of trust. Perspectives-Studies in Translation Theory and Practice (2022), 1162-1177. DOI: 10.1080/0907676X.2022.2119875