Badatelské zaměření

literárněvědná biografistika, dějiny pozdního středověku a raného novověku; reformace; hudební historie

Studium

2012–2017 Hudební věda (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: Mgr.)
2008–2011 Historická provozovací praxe (Univerzita Karlova a Týnská škola v Praze: Bc.)

Zaměstnání

od 2018 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., odborný pracovník
od 2014 Konzervatoř Jana Deyla v Praze
2013–2018 Kabinet hudební historie, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., odborný pracovník
2005–2009 Konzervatoř v Teplicích

Ocenění

2019 Křesadlo 2018
2007 Cena Nadace Leoše Janáčka

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Vytlačil, L. 2019. Kronika obce Kačice 1932-1939. Togga, Praha.

Vytlačil, L. 2006. Čtyři tvrziště na Slánsku. Hradečno, Humniště, Ostrov a Řisuty. Petr Mikota, Plzeň.

Články

Vytlačil, L. 2019. Král se špatnou pověstí. Utváření obrazu a pověsti českého a římského krále Václava IV.. Česká literatura 67(5), 765-769.

Vytlačil, L. 2018. Výběrová bibliografie prací Michaely Freemanové. Hudební věda 55(1), 105-112.

Vytlačil, L. 2017. Bibliografické soupisy českých muzikologických prací v časopise Hudební věda v letech 1964 až 2016. Práce z dějin Akademie věd 9(2), 41-62.

Ediční práce

Vytlačil, L. (ed.) 2016. Antonín Reichenauer: Concerto in G per oboe, due violini, viola e basso. Togga, Praha.

Vytlačil, L. (ed.) 2013. Jacques Martin Hotteterre: Zásady hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu a hoboj. Vyšehrad, Praha.

Elektronické dokumenty

Vytlačil, L. 2020. Třanovský, Jiří (Český hudební slovník osob a institucí).