Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Globální trajektorie české literatury od roku 1945

Projekt si klade za cíl zmapovat celosvětové šíření české literatury v knižní formě od konce druhé světové války do současnosti. Využívá k tomu kombinaci analýzy dat velkého rozsahu (Big Data) a kvalitativních metod sociologie a dějin překladu.
Pro analýzu metadat o knihách projekt rozvine koncepty překladatelských kanálů a individuálních trajektorií, díky čemuž překoná dichotomii oficiální a neoficiální literární produkce a nabídne vyváženější, dynamický a vícevrstvý model mezinárodního šíření literatury, který postihne rozmanitost překladové produkce a způsobů mezinárodního šíření české literatury.
V kvalitativních studiích se modely kvantitativně založeného vzdáleného čtení (distant reading) propojí s textologickými a orálně-historickými pohledy na prezentaci a reprezentaci vybraných aspektů české literatury v překladu.
Tento projekt poskytne ucelený pohled na globální šíření české literatury za uplynulých 75 let, včetně období studené války, rozpadu Východního bloku, globalizace a evropské integrace.
Současně si klade za cíl rozvinout digitální metody zkoumání globálních literárních systémů.

Publikace

VIMR, Ondřej: Choosing Books for Translation: A Connectivity Perspective on International Literary Flows and Translation Publishing. In Diana Sanz-Roig & Neus Rotger: Global Literary Studies: Key Concepts. Berlin: De Gruyter. Forthcoming 2022.

Konferenční příspěvky a zvané přednášky

VIMR, Ondřej: Trajektorie české světové literatury. Big Data Approach. (zvaná přednáška, Moravská zemská knihovna, Brno, 25. listopadu 2021)

GNOT, Anna: Cesta Lojzka Lapáčka z Petlice do Indexu: román Oty Filipa jako medium (konference 50 let od vzniku exilových nakladatelství Sixty-Eight Publishers a Index, 20. října, Vysoká škola kreativní komunikace)

MIESENBÖCK, Julia: Kdo překálá českou poezii do němčiny? Typologie překladatelů a překladatelek české poezie 1948-1989 (Světová literatura v Čechách – česká literatura ve světě, mezinárodní konference. 6.–7. října 2021, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

GNOT, Anna: Ota Filip jako kulturní zprostředkovatel transferu české literatury do němčiny v 70. letech 20. století. (Světová literatura v Čechách  česká literatura ve světě, mezinárodní konference. 6.–7. října 2021, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

SŁOWIK, Olga: Jak získat důvěru? Překladatelské debuty v česko-polském kontextu. (Světová literatura v Čechách  česká literatura ve světě, mezinárodní konference. 6.–7. října 2021, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

VIMR, Ondřej: Trajektorie české světové literatury. Otázky a možnosti výzkumu ve velkém měřítku. (Světová literatura v Čechách  česká literatura ve světě, mezinárodní konference. 6.–7. října 2021, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

VIMR, Ondřej: Geographies and Networks: Spatial Aspects of Global Literary Circulation (Global Literary Studies: Key Concepts. International Symposium. 20.-21. května, 2021, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona)

VIMR, Ondřej: Managing Translation Flows: Small Literatures in a Globalised Europe (symposium Supplying translation: exploring literary translation as a supply-driven phenomenon, 26.-27. dubna 2021, University of Nottingham) [keynote presentation]

VIMR, Ondřej: Studying the Middle Ground of Global Literary Circulation. (conference Bridging the Gap Between Traditional and Digital Literary Studies. 27.–29. září 2020, Network for Digital Literary Studies a The Royal Danish Library, Kodaň)

VIMR, Ondřej: Modelling International Trajectories of a Literature. The Case of Czech Literature since 1945. (Between the Nation and the World. The Role of Translation and Para-Diplomatic Initiatives in the Circulation of Small/Minor/Peripheral/Less Translated Literatures. 29.–30. června 2020. Open University of Barcelona, On-line symposium)

Identifikační údaje

Tento projekt je v letech 2020–2022 řešen díky podpoře Grantové agentury České republiky (grant č. GJ20-O2773Y).