Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Globální trajektorie české literatury od roku 1945

Projekt si klade za cíl zmapovat celosvětové šíření české literatury v knižní formě od konce druhé světové války do současnosti. Využívá k tomu kombinaci analýzy dat velkého rozsahu (Big Data) a kvalitativních metod sociologie a dějin překladu.
Pro analýzu metadat o knihách projekt rozvine koncepty překladatelských kanálů a individuálních trajektorií, díky čemuž překoná dichotomii oficiální a neoficiální literární produkce a nabídne vyváženější, dynamický a vícevrstvý model mezinárodního šíření literatury, který postihne rozmanitost překladové produkce a způsobů mezinárodního šíření české literatury.
V kvalitativních studiích se modely kvantitativně založeného vzdáleného čtení (distant reading) propojí s textologickými a orálně-historickými pohledy na prezentaci a reprezentaci vybraných aspektů české literatury v překladu.
Tento projekt poskytne ucelený pohled na globální šíření české literatury za uplynulých 75 let, včetně období studené války, rozpadu Východního bloku, globalizace a evropské integrace.
Současně si klade za cíl rozvinout digitální metody zkoumání globálních literárních systémů.

Publikace a další výstupy

VIMR, Ondřej: Studying the Middle Ground of Global Literary Circulation. (Bridging the Gap Between Traditional and Digital Literary Studies. 27.–29. září 2020, Network for Digital Literary Studies a The Royal Danish Library, Kodaň)

VIMR, Ondřej: Modelling International Trajectories of a Literature. The Case of Czech Literature since 1945. (Between the Nation and the World. The Role of Translation and Para-Diplomatic Initiatives in the Circulation of Small/Minor/Peripheral/Less Translated Literatures. 29.–30. června 2020. Open University of Barcelona, On-line symposium)

Identifikační údaje

Tento projekt je v letech 2020–2022 řešen díky podpoře Grantové agentury České republiky (grant č. GJ20-O2773Y).