Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Polonika v českém samizdatu

Jde o projekt intenzivní spolupráce ČLB se sesterským Instytutem Badań Literackich Polské Akademie věd a jeho Centrem pro digital humanities.

Za koordinace P. Wciślika bylo zahájeno pořizování databáze ohlasů polské opoziční kultury v českém/československém samizdatu. První výstupy tohoto projektu představili společně A. Gnot, G. Romanová a C. Rosiński na letní škole CEU Summer University v Budapešti (červenec 2019) v rámci kurzu „Cultures of Dissent in Eastern Europe (1945–1989): Research Approaches in the Digital Humanities“.

Databáze obsahuje širokou škálu článků, především však zprávy o polském hnutí Solidarita, rozhovory s představiteli polského disentu či se spisovateli a ukázky jejich beletristické tvorby. Součástí databáze je i reflexe polské kulturní a politické scény – knižní, divadelní a filmové recenze, reportáže z festivalů a komentáře k aktuální politické situaci v PLR.

Nejvíce článků je zpracováno z periodik společenských a politických, jako jsou Fakta, připomínky, události, Informace o Chartě 77 nebo Severomoravská pasivita, historická témata jako např. poválečné mezinárodní vztahy Polska a ČSSR, Polska a SSSR přinášejí zejména Historické studie. Významný podíl v databázi zaujímá i beletrie, otištěná mj. v Revolver Revue, Obsahu, Kritickém sborníku či Ječmínku, např. básně Cz. Miłosze a E. Stachury ad.

Samostatnou skupinu představují záznamy o samizdatových monografiích a neperiodických sbornících. Jde především o sbírku poezie Slovo a zeď představující výbor z díla výrazných polských básníků. Vedle toho se v samizdatových knihách nejvíce objevují témata historická a aktuálně společenská, jak jsou zpracována např. v četných publikacích rozhovorů s A. Michnikem a sbornících zpravodajství o polském dělnickém hnutí. Opakovaně byly publikovány rovněž studie M. Hübla s názvem Češi a jejich sousedé, sborník filozofických přednášek J. M. Bocheńského Cesty k filozofickému myšlení nebo knížky s katolickou tematikou.

Veškerý zpracovaný materiál vychází z fondů polské podzemní knihovny uložených v Libri prohibiti. Databáze se neustále rozrůstá a její aktuální stav je možné zhlédnout zde.