Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce bibliografie literárního internetu

Sekce bibliografie literárního internetu vznikla jako součást projektu Český literární internet (2017–2021), jenž je spolufinancován operačním programem EU Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV). Jeho cílem je zmapovat literární dění na českém internetu od devadesátých let 20. století do současnosti. Členové sekce zpracovávají elektronické zdroje – české online pdf časopisy a webové servery zaměřené na českou literární kulturu a literaturu – a výstupem jejich činnosti je pak zejména bibliografie českého literárního internetu.

Sekce zpracovávající literární internet sestává vedle brigádníků především ze zkušených bibliografů zaměřených zároveň i na současnou tištěnou produkci. Důležitou součástí činnosti sekce je také vývoj a průběžná implementace metodiky zpracování internetového obsahu pro potřeby oborové analytické bibliografie. Ta doposud neexistuje ani na národní úrovni, ani v rámci oboru.

V tomto ohledu sekce spolupracuje zejména s kolegy ze sesterské Polské literární bibliografie. Výsledkem vzájemné kooperace jsou mj. dvě studie o metodologických aspektech bibliografického zpracování online dostupného materiálu, prezentované nejprve formou příspěvků na mezinárodních konferencích (Praha, Turín) a následně publikované v relevantních oborových časopisech (Grey Journal, Česká literatura).

Vedoucí týmu: Mgr. Pavla Hartmanová, Ph.D.

Kontaktní adresa: bibint@ucl.cas.cz

Mgr.  Sára Dvořáková
dvorakova@ucl.cas.cz
222 828 113
PhDr. Jakub Flanderka, Ph.D.
flanderka@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Lucie Halabrínová
halabrinova@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr. Pavla Hartmanová, Ph.D.
hartmanova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Iveta Mikešová
mikesova@ucl.cas.cz
222 828 135
Bc. Tereza Pulcová
pulcova@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Marta Škubalová
skubalova@ucl.cas.cz
222 828 113
Aktuality

Konference Elektronické služby knihoven

18. a 19. 5. proběhne online konference Elektronické služby knihoven VI., kterou pořádá Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Akce se soustřeďuje na tematiku online služeb, digitálních knihoven, webových a mobilních aplikací, číst dále

10. 5. 2021

Nové číslo časopisu Česká literatura

Aktuální vydání České literatury přináší studii Tomasze Umerleho a Vojtěcha Malínka s názvem „Dokumentace literárního internetu“, která z pozice ČLB a sesterské Polské literární bibliografie sumarizuje dosavadní zkušenosti obou pracovišť se zpracováním bibliografie literárního internetu. číst dále

21. 10. 2020
Další aktuality