Research interests

digital literature in social media, Czech literary Internet, bibliography

Education

2020 Czech Literature (Palacký University in Olomouc, Faculty of Arts: Ph.D)
2013 Czech Philology with a Focus on the Editorial Work in Mass Media (Palacký University in Olomouc, Faculty of Arts: Mgr.)
2011 Historical and Literary Studies (University of Pardubice, Faculty of Arts: Bc.)

Employment

since 2015 Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, Czech literary bibliography, bibliographer

Selected bibliography of works registered in ASEP

Books

Hartmanová, P. 2021. Digitální literatura sociálních médií. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc.

Book chapters

Hartmanová, P. – Sládková, L. 2016. Bibliografie Daniely Hodrové. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 273-311.

Hartmanová, P. 2014. Kateřina Tučková a její ceny. In: Machala, L. – Kožušníková, P. (eds.), Cenová bilance 2013. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 40-54.

Articles

Hartmanová, P. 2023. Český literární internet a modelový recenzent. Bohemica litteraria 26(2), 29-48. DOI: 10.5817/BL2023-2-2

Hartmanová, P. 2022. Rozdíly a průsečíky literární kritiky v tisku a online v roce 2021. Bohemica Olomucensia 14(3), 16-36.

Malínek, V. – Hartmanová, P. 2021. Bibliografické databáze jako pramen pro datovou analýzu. Potenciál a limity České literární bibliografie pro kvantitativní výzkum. Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 13(1), 50-81. DOI: 10.54681/c.2021.1.3

Hartmanová, P. 2021. Mýtem překrytý střet hodnot a očekávání. Příspěvek k výzkumu digitální literatury sociálních médií. Bohemica Olomucensia 13(1), 222-230.

Hartmanová, P. – Czwordon-Lis, P. 2019. The Reflection of Literary Activities in Digital Space. The Grey journal Roč. 15, Special winter issue (2019), 16-22.

Hartmanová, P. 2015. První ročník konference o literatuře v digitálním věku. Česká literatura 63(6), 987-990.

Proceedings

Hartmanová, P. – Czwordon-Lis, P. 2018. The Reflection of Literary Activities in Digital Space. In: Vyčítalová, H. (ed.), Conference on Grey Literature and Repositories: proceedings [online]. Prague, National Library of Technology, 21-31.