Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Czech Literary Bibliography Outputs

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016

2020

Monograph

MALÍNEK, Vojtěch. Oborová analytická bibliografie [Specialised Analytical Bibliography]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 194 pp.

Journal Article

MIKEŠOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Vol. 68, no. 1–4, pp. 124–129; pp. 253–259; pp. 396–399; pp. 519–524. Open Access

PULCOVÁ, Tereza. Obhájené dizertace 2019 [Dissertations Defended in 2019]. Česká literatura. Vol. 68, no. 2, pp. 244–245. Open Access

ROMANOVÁ, Gabriela. Jaký oříšek představuje samizdat pro bibliografy? [Samizdat – a Tough Nut to Crack for Bibliographers]. Knižnica. Vol. 21, no. 3, pp. 31–36. Open Access

UMERLE, Tomasz – MALÍNEK, Vojtěch. Dokumentace literárního internetu. Poznámky k zařazení internetových zdrojů do oborových literárních bibliografií [Documentation of the Literary Internet. Notes on the Inclusion of Internet Sources in Specialist Literary Bibliographies]. Česká literatura. Vol. 68, no. 4, pp. 409–437. Open Access

Specialized Public Database

BOUŠKA, Kamil – ČERMÁK, Radek – DVOŘÁKOVÁ, Sára – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT, Ania – HALABRÍNOVÁ, Lucie – HARTMANOVÁ, Pavla – KELLEROVÁ KORDÍKOVÁ, Marta – KOLIÁŠOVÁ, Jana – LOUČOVÁ, Petra – MALÍNEK, Vojtěch – MELICHAR, Dominik – MIKEŠOVÁ, Iveta – NEVYHOŠTĚNÝ, Pavel – PODHAJSKÝ, František A. – PULCOVÁ, Tereza – ROMANOVÁ, Gabriela – ŘEHÁK, Daniel – SLÁDKOVÁ, Lenka – ŠKUBALOVÁ, Marta – VEČEŘOVÁ, Petra – VYTLAČIL, Lukáš M. Česká literární bibliografie 2020 [Czech Literary Bibliography 2020]. [Database]

HOLEČKOVÁ, Marta Edith – KANDA, Roman – KELLEROVÁ KORDÍKOVÁ, Marta – LOUČOVÁ, Petra – MELICHAR, Dominik – NEVYHOŠTĚNÝ, Pavel – ROMANOVÁ, Gabriela. Bibliografie samizdatu [Samizdat Bibliography]. [Database]

Software

LHOTÁK, Martin – FOLTÝN, Tomáš – POLIŠENSKÝ, Jiří – WANČOVÁ, Nina – KRUPIČKOVÁ, Šárka – NOVÁK, David – GERGELOVÁ, Barbora – SUCHOMELOVÁ, Marcela – LÉWOVÁ, Dana – MALÍNEK, Vojtěch – KŘÍŽOVÁ, Jana – ROHÁČEK, Jiří. INDIHU Mind: virtuální znalostní báze [INDIHU Mind: Virtual Knowledge Base]. Available here

Organizing Conference, Workshop

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz. Bibliographical Data Working Group Meeting. DARIAH Virtual Annual Event (4. 11. 2020). Programme

LINDEMAN, David – MALÍNEK, Vojtěch – MARYL, Maciej – PÉTER, Róbert – ROMANELLO, Matteo – ROSZKOWSKI, Marcin – UMERLE, Tomasz. Bibliographical Data Workflows. DARIAH Annual Event (25. 11. 2020). Programme

Unpublished and Popularized Papers

GNOT, Anna. Tvorba Olgy Tokarczuk v českých překladech [Literary work of Olga Tokarczuk in Czech translations]. Věda na doma (Prague, 24. 6. 2020). Online

ROMANOVÁ, Gabriela. Co je to samizdat a jaký oříšek představuje pro bibliografy? [What Is Samizdat and What a Tough Nut to Crack is for Bibliographers]. Věda na doma (Prague, 3. 4. 2020). Online

VIMR. Ondřej. Studying the Middle Ground of Global Literary Circulation. The Case of Czech Literature since 1945. Synergies: Bridging the Gap Between Traditional & Digital Literary Studies (Copenhagen, 28. 9. 2020). Programme

Others

GNOT, Anna – MALÍNEK, Vojtěch – ROMANOVÁ, Gabriela – WCIŚLIK, Piotr. Future of Czech and Polish Literary Bibliography – zpráva o řešení projektu [Future of Czech and Polish Literary Bibliography – Project Report]. Česká literatura. Vol. 68, no. 4, pp. 514–517. [Report.]

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz – ROSIŃSKI, Cezary. LiBRI Project. DARIAH Annual EVent 2020 (online, 10.–13. 11. 202O). [Poster]

2019

Monograph Chapter

VIMR, Ondřej. Supply-driven Translation: Compensating for Lack of Demand. In: CHITNIS, Rajendra – STOUGAARD-NIELSEN, Jakob – ATKIN, Rhian – MILUTINOVIĆ, Zoran (eds.). Translating the literatures of small European nations. Liverpool: Liverpool University Press, pp. 48–68. DOI

Journal Article

HARTMANOVÁ, Pavla – CZWORDON-LIS, Paulina. The Reflection of Literary Activities in Digital Space. Grey journal. Vol. 15, Special winter issue, pp. 16–22.

MIKEŠOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Vol. 67, no. 1–6, pp. 129–135; pp. 265–269; pp. 446–451; pp. 627–633; pp. 775–780; pp. 943–947. Open Access

PODHAJSKÝ, František A. Hamlet zblízka a na dálku: Otázky a metody Franca Morettiho [Close/Distant Reading of Hamlet. Franco Moretti’s Historical Materialism]. ArteActa. Vol. 2, no. 3, pp. 41–56.

PULCOVÁ, Tereza. Obhájené dizertace 2018 [Dissertations Defended in 2018]. Česká literatura. Vol. 67, no. 2, pp. 256–257. Open Access

VIMR, Ondřej. Big Translation History and the Use of Data Mining and Big Data Approaches: Panel Report and Observations Chronotopos. A Journal of Translation History. Vol. 1, no. 2, pp. 192–195. DOI

Specialized Public Database

BOUŠKA, Kamil – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT, Ania – HARTMANOVÁ, Pavla – KELLEROVÁ KORDÍKOVÁ, Marta – KITTLOVÁ, Markéta – MALÍNEK, Vojtěch – MELICHAR, Dominik – MIKEŠOVÁ, Iveta – PODHAJSKÝ, František A. – PULCOVÁ, Tereza – ROMANOVÁ, Gabriela – ŘEHÁK, Daniel – SLÁDKOVÁ, Lenka – ŠKUBALOVÁ, Marta – VEČEŘOVÁ, Petra – VYTLAČIL, Lukáš M. Česká literární bibliografie 2019 [Czech Literary Bibliography 2019]. [Database]

Software

LHOTÁK, Martin – FOLTÝN, Tomáš – POLIŠENSKÝ, Jiří – WANČOVÁ, Nina – KRUPIČKOVÁ, Šárka – NOVÁK, David – GERGELOVÁ, Barbora – SUCHOMELOVÁ, Marcela – LÉWOVÁ, Dana – MALÍNEK, Vojtěch – KŘÍŽOVÁ, Jana – ROHÁČEK, Jiří. INDIHU Mind: virtuální znalostní báze [INDIHU Mind: Virtual Knowledge Base]. Available here

Organizing Conference, Workshop

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz. Bibliographical Data Working Group – Current State of the Initiative. DARIAH Annual Event 2019 (Warsawa, 15. 5. 2019). More here

MALÍNEK, Vojtěch – WCIŚLIK, Piotr. Future of Polish and Czech Literary Bibliography. Institute of Czech Literature (Prague, 17. 10. 2019). Programme

Unpublished and Popularized Papers

ŠKUBALOVÁ, Marta. Prezentace dosavadních zkušeností ohledně práce s webovým archivem [Presentation of Previous Experience Regarding Working with the Web Archive]. Využití dat webových archivů. Možnosti a limity (Prague, 21. 11. 2019). Programme

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Thomasz – WCIŚLIK, Piotr. From a Reference Book to Research Data: Literary Bibliographies as Sources for the Data-driven Research. DH2019 (Utrecht, 10.–12. 7. 2019). More here

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography: Data Source and Research Tool. New Media Inspiration 2019 (Prague, 19. 10. 2019). Programme

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie 2019 [Czech Literary Bibliography 2019]. 20. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019 (Prague, 2.–4. 12. 2020). Programme

Others

MALÍNEK, Vojtěch – TEPLAN, Dušan. Česká literárna bibliografia [Czech Literary Bibliography]. Litikon. Vol. 4, no. 2, pp. 91–97. [Interview]

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography: Database Mirrror of 250 Years of the Modern Czech Literature. DH2019 (Utrecht, 10.–12. 7. 2019). [Poster]

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography: Research Infrastructure for Czech Literature and Literary Science. DARIAH Annual Event 2019: Humanities Data (Warsaw, 15.–17. 3. 2019). [Poster]

ROMANOVÁ, Gabriela – MALÍNEK, Vojtěch. Workshop českých a polských literárních bibliografů [Workshop of Czech and Polish Literary Bibliographers]. Česká literatura. Vol. 67, no. 5, pp. 772–774. [Report]

2018

Monograph

GLANC, Tomáš – ROMANOVÁ, Gabriela (eds.). Samizdat Past & Present. Prague: Institute of Czech Literature: Prague: Karolinum Press, 250 pp.

Monograph Chapter

ŘEHÁK, Daniel. Publicistika Václava M. Havla [Journalism of Václav M. Havel]. In: HELLER, Jan M. (ed.). Mé vzpomínky. Praha: Knihovna Václava Havla, pp. 807–808.

ŘEHÁK, Daniel. Bibliografie časopiseckých prací Václava M. Havla [Bibliography of Václav M. Havel Journal Works]. In: HELLER, Jan. M. (ed.). Mé vzpomínky. Praha: Knihovna Václava Havla, pp. 809–815.

ŘEHÁK, Daniel. Medailony českých překladatelů francouzské poezie [Portraits of Czech Translators of French Poetry]. In: MARÈS, Antoine – RIEDLBAUCHOVÁ, Tereza (eds.). Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století. Praha: Památník národního písemnictví, pp. 376–387.

ŘEHÁK, Daniel. Medailony převážně českých ilustrátorů francouzské poezie [Portraits of Czech Illustrators of French Poetry Mainly]. In: MARÈS, Antoine – RIEDLBAUCHOVÁ, Tereza (eds.). Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století. Praha: Památník národního písemnictví, pp. 388–398.

ŘEHÁK, Daniel. V srdci české komunity = In the Heart of Czech Community. In: HEYD, Eva (ed.). Lístek do Nového světa = Ticket to the New World. Praha: Czech National Trust, pp. 329–343.

Journal Article

MIKEŠOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Vol. 66, no. 1–6, pp. 137–142; pp. 318–324; pp. 472–478; pp. 608–612; pp. 761–766; pp. 899–906. Open Access

JÁCHIMOVÁ, Veronika. Obhájené dizertace 2017 [Dissertations Defended in 2017]. Česká literatura. Vol. 66, no. 1, pp. 134–136. Open Access

Proceedings Paper

HARTMANOVÁ, Pavla – CZWORDON-LIS, Paulina. The Reflection of Literary Activities in Digital Space. In: VYČÍTALOVÁ, Hana (ed.). Conference on Grey Literature and Repositories: proceedings. Prague: National Library of Technology, pp. 21–31. Open Acess

Specialized Public Database

BOUŠKA, Kamil – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT, Ania – HARTMANOVÁ, Pavla – HOLEČKOVÁ, Marta E. – JÁCHIMOVÁ, Veronika – KANDA, Roman – KITTLOVÁ, Markéta – KORDÍKOVÁ, Marta – MALÍNEK, Vojtěch – MELICHAR, Dominik – MIKEŠOVÁ, Iveta – MIKOVÁ, Jana – PODHAJSKÝ, František A. – PULCOVÁ, Tereza – ROMANOVÁ, Gabriela – HOLANOVÁ, Markéta – ŘEHÁK, Daniel – SLÁDKOVÁ, Lenka – ŠKUBALOVÁ, Marta – VEČEŘOVÁ, Petra – VYTLAČIL, Lukáš M. Česká literární bibliografie 2018 [Czech Literary Database 2018]. [Database]

Unpublished and Popularized Papers

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz. What (not) to document? The Documedia Revolution: XVIth Annual Conference of the Document Academy (Turín, 5. 10. 2018).

ROMANOVÁ, Gabriela. Freedom Lost And Found Again In Samizdat. 50th ASEEES Annual Convention. Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (Boston, 8. 12. 2018).

Others

ROMANOVÁ, Gabriela. Dobrodružný příběh samizdatové Edice Expedice. Tsunami. Vol. 3, no. 3, pp. 3–4. [popularized article]

2017

Monograph

HOLANOVÁ Ř., Markéta (ed.). České oborové bibliografie. Sborník z interdisciplinárního semináře [Czech Specialised Bibliographies. Proceedings of an Interdisciplinary Workshop]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 204 pp.

Monograph Chapter

ANTOŠÍKOVÁ, Lucie – PODHAJSKÝ, František A. Bibliografie Antonína Brouska: soupis básnického díla [Antonín Brousek’s Bibliography: List of Poetry Works]. In: ANTOŠÍKOVÁ, Lucie. Z toho, co bylo – zůstává to, co bude: básník a kritik Antonín Brousek. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, pp. 217–225.

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie [Czech Literary Bibliography]. In: KUBÍČEK, Tomáš – SVOBODOVÁ, Eva (eds.). Mezníky bibliografie: u příležitosti konání 20. kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů. Moravská zemská knihovna: Brno, pp. 81–94.

SLÁDKOVÁ, Lenka. Bibliografie publikací prof. Vladimíra Papouška. [Bibliography of Publications by Vladimír Papoušek]. In: SKALICKÝ, David, BÍLEK, Petr A., NAGY, Ladislav (eds.). „Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí“: lomy, vertikály, refrakce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pp. 304–327.

Journal Article

MINDEKOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Vol. 65, no. 1–6, pp. 166–170; pp. 338–342; pp. 489–494; pp. 644–648; pp. 801–807; pp. 972–976. Open Access

JÁCHIMOVÁ, Veronika. Obhájené dizertace 2016 [Dissertations defended in 2017]. Česká literatura. Vol. 65, no. 1, pp. 163–165. Open Access

VEČEŘOVÁ, Petra. Československé knihovnictví v letech 1939–1959: vybrané problémy historického vývoje [Czechoslovak librarianship, 1939-1959: selected issues of historical development]. Knihovna – knihovnická revue. Vol. 28, no. 2, pp. 20–36. Open Access

Proceedings Paper

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie [Czech Literary Bibliography]. In: HOLANOVÁ Ř., Markéta (ed.). České oborové bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, pp. 9–21.

Specialized Public Database

BOUŠKA, Kamil – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT, Ania – HARTMANOVÁ, Pavla. – JÁCHIMOVÁ, Veronika – KANDA, Roman. – KITTLOVÁ, Markéta – KOLÁROVÁ, Marta – KORDÍKOVÁ, Marta – MALÍNEK, Vojtěch – MIKEŠOVÁ, Iveta – MIKOVÁ, Jana – PODHAJSKÝ, František A. – ROMANOVÁ, Gabriela – HOLANOVÁ, Markéta – ŘEHÁK, Daniel – SEGI, Stefan – SLÁDKOVÁ, Lenka – VEČEŘOVÁ, Petra. Česká literární bibliografie 2017 [Czech Literary Bibliography 2017]. [Database]

Unpublished and Popularized Papers

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie [Czech Literary Bibliography]. 20. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů (Brno, 8. – 10. 10. 2017). [Programme]

2016

Monograph

JANÁČEK, Pavel – ŠÁMAL, Petr – ZACH, Aleš (eds.). Bibliograf František Knopp [Bibliographer František Knopp]. Osobní bibliografii F. K. sestavila Stanislava Sýkorová. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 212 pp.

Monograph Chapter

DAVIDOVÁ, Eliška – KUBEC, Daniel. Bibliografie knižních publikací nakladatelství Academia (1966–2015). In: Academia 1966–2016. Výroční sborník s kompletní bibliografií. Praha: Academia, pp. 97–338.

FOTTOVÁ, Magdaléna. Obrazy východních Židů v českožidovských a česky psaných sionistických časopisech 1910–1925 [Images of Eastern Jews in Czech-Jewish and Czech-written Zionist Journals 1910–1925]. In: HOLÝ, Jiří (ed.). Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, pp. 160–220.

HARTMANOVÁ, Pavla – SLÁDKOVÁ, Lenka. Bibliografie Daniely Hodrové [Bibliography of Daniela Hodrová]. In: JEDLIČKOVÁ, Alice – FEDROVÁ, Stanislava (eds.). Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, pp. 273–311.

Journal Article

MALÍNEK, Vojtěch. Článková bibliografie literárního samizdatu z hlediska oborové bibliografie [Literary Samizdat Article Bibliography as Specialised Bibliography]. Česká literatura. Vol. 64, no. 6, pp. 945–949. Open Access

MINDEKOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Vol. 64, no. 1–5, pp. 146–152; pp. 321–326; pp. 476–481, pp. 623–628; pp. 798–803. Open Access

PODHAJSKÝ, František A. – FOŘT, Bohumil. Bibliography of Lubomír Doležel: 1954–2016. Narrative. Vol. 24, no. 3, pp. 231–250. DOI

ROMANOVÁ, Gabriela. (Nejen) o bibliografii samizdatu [Samizdat Bibliography (Inter alia)]. Česká literatura. Vol. 64, no. 6, pp. 949–952. Open Access

Specialized Public Database

BOUŠKA, Kamil – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – HARTMANOVÁ, Pavla – JÁCHIMOVÁ, Veronika – KANDA, Roman – KORDÍKOVÁ, Marta – MALÍNEK, Vojtěch – MIKEŠOVÁ, Iveta – MIKOVÁ, Jana – PODHAJSKÝ, František A. – ROMANOVÁ, Gabriela – HOLANOVÁ, Markéta – ŘEHÁK, Daniel – SEGI, Stefan – SLÁDKOVÁ, Lenka – SLADOVNÍKOVÁ, Šárka – VARGOVÁ, Jana – VEČEŘOVÁ, Petra. Česká literární bibliografie 2016 [Czech Literary Bibliography 2016]. [Database]

Organizing Conference, Workshop

MALÍNEK, Vojtěch. Týden s Českou literární bibliografií [Week of Czech Literary Bibliography]. Ústav pro českou literaturu (Prague, 18.–20. 10. 2016). Programme

Unpublished and Popularized Papers

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography. DARIAH Winter School. (Prague, 24–28. 10. 2016). Open Acess.

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography. Den národních výzkumných infrastruktur (Dolní Břežany, 3. 11. 2016). [Poster]

HOLANOVÁ, Markéta. Česká literární bibliografie 2016 [Czech Literary Bibliography 2016]. 17. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019 (Prague, 30. 11. – 1. 12. 2016). Programme

Others

MALÍNEK, Vojtěch. Středisko literárněvědných informací a Česká literární bibliografie v roce 2016 [Centre on Literary Studies and a Czech Literary Bibliography in the Year 2016]. Česká literatura. Vol. 64, no. 1, pp. 142–144. [Report]

KANDZIORA, Jerzy. Druhý oběh a bibliografie mimocenzurních tisků. Polská zkušenost [Second Circulation and a Bibliography of Uncensored Printing: Polish Experience]. Translated by Roman Kanda. Česká literatura. Vol. 64, no. 6, pp. 918–927. [Translation]