Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Czech Literary Bibliography Outputs

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016

2022

Book Chapter

LOUČOVÁ, Petra. Česká literatura v podzemí [Czech Literature in the Underground]. In: JANOUŠEK, Pavel a kol. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava, 2022, pp. 122–139.

LOUČOVÁ, Petra. Zapomenutí kurýři Indexu. Případ Gerharda Küchena a Ulrike Ackermannové [Forgotten Couriers of the Index. The Case of Gerhard Küchen and Ulrike Ackermann]. In: PŘIBÁŇ, Michal a kol. 50 let Indexu a Sixty-Eight Publishers. K jubileu dvou českých exilových nakladatelství, 2022, pp. 159–195.

MALÍNEK, Vojtěch. Možnosti využití bibliografických datasetů jako zdrojů pro kvantitativní výzkum v humanitních vědách. Případ České literární bibliografie [Possibilities of the Exploitation of Bibliographical Datasets as Sources for Quantitative Research in Humanities: The Case of Czech Literary Bibliography]. In: HLADÍK, Radim a kol. Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách. Praha: Karolinum, 2022, pp. 19–44.

ROMANOVÁ, Gabriela. Exilový(?) časopis Most atd. [Exil(?) Journal Most atd.]. In: PŘIBÁŇ, Michal a kol. 50 let Indexu a Sixty-Eight Publishers. K jubileu dvou českých exilových nakladatelství, 2022, pp. 197–208.

VIMR, Ondřej. Choosing Books for Translation. A Connectivity Perspective on International Literary Flows and Translation Publishing. In: Eds. ROIG-SANZ, Diana – ROTGER, Neus. Global Literary Studies. Key Concepts. Berlin: De Gruyter, 2022, pp. 279–300.

Journal Article

HARTMANOVÁ, Pavla. Proměny a směřování České literární bibliografie [Changes and Direction of the Czech Literary Bibliography]. Čtenář. Vol. 74, no. 6, 2022, pp. 215–217.

HARTMANOVÁ, Pavla. Rozdíly a průsečíky literární kritiky v tisku a online v roce 2021 [The Differences and the Intersections of Literary Critism in Print and Online in 2021]. Bohemica Olomucensia. Vol. 14, no. 3, 2022, pp. 16–36. Open Access

HEDBERG, Andreas – VIMR, Ondřej. Translation Support Policies vs Book Industry Practice in non-English Settings. Perspectives-Studies in Translation Theory and Practice. Vol. 30, no. 5, 2022, pp. 753–759. Open Access

HOLANOVÁ, Markéta. Informatorium. Česká literatura. Vol. 70, no. 2–6, 2022, pp. 246–252, 377–383, 511–515, 637–644, 809–816.

MIKEŠOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Vol. 70, no. 1, 2022, pp. 117–122. Open Access

MIKEŠOVÁ, Iveta. Modelování historie v “románové kronice” Karin Lednické Šikmý kostel [Depicting History in the “Novel Chronicle” Šikmý kostel by Karin Lednická]. Bohemica Olomucensia. Vol. 14, no. 3, 2022, pp. 178–192. Open Access

PULCOVÁ, Tereza. Obhájené dizertační práce 2021 [Dissertations Defended in 2021]. Česká literatura. Vol. 70, no. 1, 2022, pp. 115–116. Open Access

ROMANOVÁ, Gabriela. Bibliografie českého literárního samizdatu [Czech Literary Samizdat Bibliography]. Čtenář. Vol. 74, no. 7/8, 2022, pp. 257–259.

UMERLE, Tomasz – MALÍNEK, Vojtěch. Literarybibliography.eu — modelový příklad pro tvorbu mezinárodní oborové bibliografie [Literarybibliography.eu – Model Example for the Creation of an International Subject Bibliography]. Česká literatura. Vol. 70, no. 5, 2022, pp. 579–595. Open Access

VIMR, Ondřej. The Impact of Translation Subsidies on Publishing Decisions in Smaller European Countries. Perspectives-Studies in Translation Theory and Practice. Vol. 30, no. 1, 2022, pp. 1–16.

VIMR, Ondřej – ROSIŃSKI, Cezary. Česká literatura ve světě. Možnosti mapování ve velkém rozsahu (1820–2020) [Czech Literature in the World. Large-scale Mapping Opportunities (1820–2020)]. Česká literatura. Vol. 70, no. 6, 2022, pp. 711–734. Open Access

Specialized Public Database

ČERMÁK, Radek – DVOŘÁKOVÁ, Sára – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT,  Anna  –  HALABRÍNOVÁ,  Lucie  –  HARTMANOVÁ,  Pavla  –  LOUČOVÁ,  Petra  –

MALÍNEK, Vojtěch – MELICHAR, Dominik – MIKEŠOVÁ, Iveta – NEVYHOŠTĚNÝ, Pavel – PULCOVÁ, Tereza – ROMANOVÁ, Gabriela – ŘEHÁK, Daniel – ŠKUBALOVÁ, Marta – TRNKOVÁ, Vendula – VARGOVÁ, Jana – VEČEŘOVÁ, Petra – VIMR, Ondřej – VYTLAČIL, Lukáš M. Česká literární bibliografie 2022 [Czech Literary Bibliography 2022].

Organizing Conference, Workshop, Panel

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz. Mutual Learning Workshop for Improving Cultural Heritage Bibliographical Data. Workshop (Prague, 12.–14. 10. 2022).

VIMR, Ondřej – ROIG-SANZ, Diana – MIESENBÖCK, Julia: A Global Perspective on Translation Flows (peer-review panel). Conference Advancing Translation Studies. European Society for Translation Studies Congress (Oslo, 22.–25. 6. 2022).

Conference Presentation, Lecture

GNOT, Anna. Multitranslational Dimension of Forbidden Literature – the History of Translations of Polish Literature in Czech Literary Samizdat. Conference History and Translation: Multidisciplinary Perspectives (Tallinn, 25.–28. 5. 2022).

GNOT, Anna. Představení Konsorcia literárněvědné bohemistiky a bohemistických komunikačních sítí [Presentation of the Consortium of Czech Literary Studies and Its Communication Networks]. Sixth World Congress of Czech Literary Studies (Prague, 30. 6. 2022). Programme

HARTMANOVÁ, Pavla. Co říkají data o online literární kritice? [What Does the Data Say about Online Literary Criticism?]. Sixth World Congress of Czech Literary Studies (Prague, 30. 6. 2022). Programme

HARTMANOVÁ, Pavla. Rozdíly a průsečíky literární kritiky v tisku a online [The Differences and the Intersections of Literary Critism in Print and Online]. Cenová bilance 2021 (Olomouc, 1. 6. 2022).

HARTMANOVÁ, Pavla – ZEMANOVÁ, Veronika. Zdroje, data a nástroje pro studium literatury [Resources, Data and Tools for Studying the Literature]. Week of the Czech Academy of Sciences (3. 11. 2022).

HUBAR, Patryk – WOŁCZUK, Nikodem – PERLIŃSKI, Dariusz – PÉTER, Róbert – MALÍNEK, Vojtěch. Literarybibliography.eu: Harmonizing European Bibliographical Data on Literature. DH_Budapest_2022 conference & DARIAH Days (Budapest, 24. 11. 2022). Programme

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz. Investigating Relationships of Bibliographical Metadata and Textual Analysis to Foster Interdisciplinary Collaboration. Mutual Learning Workshop for Improving Cultural Heritage Bibliographical Data (Prague, 12. 10. 2022). Programme

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie 2022. Od informačních databází k badatelskému nástroji [Czech Literary Bibliography 2022. From Information Databases to a Research Tool]. Sixth World Congress of Czech Literary Studies (Prague, 30. 6. 2022). Programme

MALÍNEK, Vojtěch. Literatura na křižovatce: příspěvek ke kvantitativní analýze bibliografických o české literatuře let 1945–1960 [Crossroads Literature. Contribution to Quantitative Analysis of Bibliographic Data on Czech Literature 1945–1960]. Sixth World Congress of Czech Literary Studies (Prague, 30. 6. 2022).

MELICHAR, Dominik. Deníkové aspekty v samizdatu na příkladu časopisu Acta incognitorum [Diary Aspects in Samizdat on the Example of Acta Incognitorum]. Doctoral Conference (Třešť, 12. 9. 2022).

MELICHAR, Dominik. Hanspaulská bluesová generace [Hanspaulka Blues Generation]. Doctoral Colloquium (Brno, 2. 6. 2022).

MELICHAR, Dominik. Underground na kopci? Styčné plochy a různice mezi undergroundem, resp. druhou kulturou, a hanspaulským hnutím [Underground on the Hill? Interfaces and Differences between the Underground and the Hanspaulka Movement.]. Conference Underground a druhá kultura ve střední Evropě (Opava, 22. 9. 2022).

MIESENBÖCK, Julia. Specifics of Czech to German Poetry Translators during the Cold War. Conference History and Translation: Multidisciplinary Perspectives (Tallinn, 25.–28. 5. 2022).

NEVYHOŠTĚNÝ, Pavel. Scheinfeldští a identita integrace. K otázkám reprezentace nezávislé kultury na příkladu Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury [Scheinfeldians and the Identity of Integration. On the Issues of Representation of Independent Culture on the Example of the Czechoslovak Documentation Centre of Independent Literature]. Conference Archivy, moc, politika (Prague, 24. 11. 2022). Programme

ROMANOVÁ, Gabriela. Bibliografie českého literárního samizdatu – výsledky, úkoly a vyhlídky [Bibliography of Czech literary samizdat – results, tasks and outlooks]. Sixth World Congress of Czech Literary Studies (Prague, 30. 6. 2022). Programme

ŘEHÁK, Daniel. Publicistika českého exilu a krajanská periodika v Rakousku po roce 1948 z hlediska biografie [Czech Exile Journalism and Regional Periodicals in Austria after 1948 from the Bibliography Point of View]. Conference K dějinám českých novin v „rakouské“ Vídni (Prague, 11. 11. 2022).

SŁOWIK, Olga. Trust at the Beginning of Translators’ Careers: Polish Translators of Czech Literature, 2000–2020. Conference Advancing Translation Studies. European Society for Translation Studies Congress (Oslo, 22. –25. 6. 2022).

SŁOWIK, Olga. Becoming a Czech Literature Translator in Poland: a Trust-based Approach. Conference History and Translation: Multidisciplinary Perspectives (Tallinn, 25.–28. 5. 2022).

VIMR, Ondřej. FRBR, Library Catalogues, Bibliographies… or What Do We Need to Carry Out Research into Literature from a Global Perspective. Mutual Learning Workshop for Improving Cultural Heritage Bibliographical Data (Prague, 12. 10. 2022).

VIMR, Ondřej. Obrysy české světové literatury 1820–2020 [Outlines of Czech World Literature 1820–2020]. Sixth World Congress of Czech Literary Studies (Prague, 30. 6. 2022).

VIMR, Ondřej. Reconstructing and Interpreting Large Datasets on Historical Translation Flows. Czech Literature in Translation in 1820-2020. Conference History and Translation: Multidisciplinary Perspectives (Tallinn, 25.–28. 5. 2022).

VIMR, Ondřej. Time Series and Computation Literary Studies. Translation of Czech Literature (18502020). Workshop, Helsinki Institute for Social Sciences and Humanities (Helsinki, 24. 5. 2022).

Media Appearances

BUREŠ, Michal – CHMEL DENČEVOVÁ, Ivana – LOUČOVÁ, Petra. 50. léta a poezie? Ta nejzajímavější vznikala u „politických“ ve vězení. Oficiální byla ovlivněná socialistickým realismem, míní historička [The 1950s and Poetry? The Most Interesting Ones Were Written by the “Political” in Prison. The Official Ones Were Influenced by Socialist Realism, the Historian Believes]. Radio programme, ČRo Plus (17. 10. 2022).

BUREŠ, Michal – CHMEL DENČEVOVÁ, Ivana – LOUČOVÁ, Petra – PEKÁREK, Hynek. Až do rozedraných prstů. Opisování samizdatu pro ni byla záchrana i posedlost. Osudové ženy: Zdeňka Erteltová Phillipsová [Until the Raw Fingers. Copying Samizdat Was Both a Salvation and an Obsession for Her. The Fatal Women: Zdeňka Erteltová Phillipsová]. Radio programme, ČRo Dvojka (30. 4. 2022).

BUREŠ, Michal – CHMEL DENČEVOVÁ, Ivana – LOUČOVÁ, Petra. Svého snu se nikdy nevzdala. Egypťana Sinuheta přeložila ve vězení, odsouzená za špionáž. Osudové ženy: Marta Hellmuthová [She Never Gave Up on Her Dream. She Translated the Egyptian in the Prison, Convicted of Espionage. The Fatal Women: Marta Hellmuthová.]. Radio programme, ČRo Dvojka (15. 1. 2022).

LOUČOVÁ, Petra – HERTL, David. Jaroslav Švestka si napsal poznámky k Orwellovi – a šel do vězení [Jaroslav Švestka Wrote Notes about Orwell – and Went to Jail]. Radio programme, ČRo Plus (28. 4. 2022).

Others

GNOT, Anna. Hledání nových mistrů [In search of New Masters]. Česká literatura. Vol. 70, no. 1, 2022, pp. 58–62. Open Access

GNOT, Anna. Několik otázek ke světové bohemistice. Výsledky ankety bohemistického konsorcia při příležitosti VI. kongresu světové literárněvědné bohemistiky [Some Questions about Czech Studies in the World. Results of a Poll Conducted by the Czech Literary Studies Consortium on the Occasion of the Sixth World Congress of Czech Literary Studies]. Česká literatura. Vol. 70, no. 2, 2022, pp. 241–245.

GNOT, Anna – NYCZ, Ryszard. Nové humanitní vědy v Polsku. Několik velmi subjektivních postřehů, předpokladů a argumentů [New Humanities Disciplines in Poland. Some Very Subjective Observations, Conjectures and Arguments]. Translation. Česká literatura. Vol. 70, no. 1, 2022, pp. 63–82. Open Access

GNOT, Anna. Biografie pod specjalnym nadzorem [Closely Watched Biographies]. Adeptus. Vol. 18, 2021. https://doi.org/10.11649/a.2724

LOUČOVÁ, Petra. O undergroundu a druhé kultuře v Opavě [The Underground and the Second Culture in Opava]. Česká literatura. Vol. 70, no. 6, 2022, pp. 798–802.

MELICHAR, Dominik. Odhalený Havlíček [Havlíček Revealed]. Conference Report. Česká literatura. Vol. 70, no. 1, 2022, pp. 110–112. Open Access

UMERLE, Tomasz – COLAVIZZA, Giovanni – HERDEN, Elżbieta – JAGERSMA, Rindert – KIRÁLY, Péter – KOPER, Beata – LAHTI, Leo – LINDEMANN, David – ŁUBOCKI, Jakub Maciej – MALÍNEK, Vojtěch – MILANOVA, Alexandra – PÉTER, Róbert – RIßLER-PIPKA, Nanette – ROMANELLO, Matteo – ROSZKOWSKI, Marcin – SIWECKA, Dorota – TOLONEN, Mikko – VIMR, Ondřej. An Analysis of the Current Bibliographical Data Landscape in the Humanities. A Case for the Joint Bibliodata Agendas of Public Stakeholders. Report, 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.6559857

VYTLAČIL, Lukáš M. Zora Dvořáková (1934–2022). Obituary. Zprávy památkové péče. Vol. 82, no, 3, 2022, pp. 475–476.

2021

Book Chapters

GNOT, Anna. Vzájemné kolonizování české a německé kultury v románu Oty Filipa Cesta ke hřbitovu [The Mutual Colonization of Czech and German Culture in Ota Filip’s Novel The Path to the Cemetery]. In: JAMES, Petra – MITTERBAUER, Helga (eds.). Vorstellungen vom Anderen in der tschechisch- und deutschsprachigen Literatur: Imaginationen und Interrelationen. Berlin: Frank und Timme, 2021, pp. 167–188.

ROMANOVÁ, Gabriela. Škvorecký, Josef (1924–2012). In: La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Cerf, 2021, pp. 839–840.

Journal Article

HARTMANOVÁ, Pavla. Mýtem překrytý střet hodnot a očekávání [A Values vs. Expectations Conflict Superimposed by a Myth. A Contribution to the Research on Digital Social Media Literature]. Bohemica Olomucensia. Vol. 13, no. 1, 2021, pp. 222–230. Open Access

LOUČOVÁ, Petra – NICHTBURGEROVÁ, Hana. Richard Glazar a paměť Treblinky [Richard Glazar and the Memory of Treblinka]. Dějiny a současnost. Vol. 43, no. 2, 2021, pp. 30–33.

LOUČOVÁ, Petra. Sinuhet za mřížemi. K osudům jednoho překladu a životnímu příběhu překladatelky Marty Hellmuthové [Sinuhet behind Bars. The Fate of one Translation and the Life Story of its Translator, Marta Hellmuthová]. Securitas Imperii. Vol. 38, no. 1, 2021, pp. 10–69. Open Access

MALÍNEK, Vojtěch – HARTMANOVÁ, Pavla: Bibliografické databáze jako pramen pro datovou analýzu: potenciál a limity České literární bibliografie pro kvantitativní výzkum [Bibliographic Databases as a Source for Data Analysis: the Potential and Limits of the Czech Literary Bibliography for Data-driven Research]. Střed. Vol. 13, no. 1, pp. 50–81.

MIKEŠOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Vol. 69, no. 1–6, 2021, pp. 139–144, 269–275, 409–415, 555–560, 690–697, 821–827. Open Access PULCOVÁ, Tereza. Obhájené dizertační práce 2020 [Dissertations Defended in 2020]. Česká literatura. Vol. 69, no. 1, 2021, pp. 137–138. Open Access

Specialized Public Database

ČERMÁK, Radek – DVOŘÁKOVÁ, Sára – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT, Anna – HALABRÍNOVÁ, Lucie – HARTMANOVÁ, Pavla – LOUČOVÁ, Petra – MALÍNEK, Vojtěch – MELICHAR, Dominik – MIKEŠOVÁ, Iveta – NEVYHOŠTĚNÝ, Pavel – PULCOVÁ, Tereza – ROMANOVÁ, Gabriela – ŘEHÁK, Daniel – ŠKUBALOVÁ, Marta – VARGOVÁ, Jana – VEČEŘOVÁ, Petra – VIMR, Ondřej – VYTLAČIL, Lukáš M. Česká literární bibliografie 2021 [Czech Literary Bibliography 2021].

Organizing Conference, Workshop

LOUČOVÁ, Petra – OLASZEK, Jan. Central and Eastern Europe Samizdat during the Cold War. Comparative and Transnational Perspectives. International online conference (29.–30. 9. 2021).

LOUČOVÁ, Petra. Kulturní disent ve středovýchodní Evropě [Cultural dissent in Central and Eastern Europe]. Literary Studies Forum – spring cycle (February–May 2021).

HARTMANOVÁ, Pavla – MALÍNEK, Vojtěch – PIORECKÝ, Karel – TRÁVNÍČEK, Jiří. Česká literární bibliografie – Český literární internet: data, analýzy, výzkum [Czech Literary Bibliography – Czech Literary Internet: Data, Analysis, Research]. Final online workshop of the project (28. 4. 2021).

MALÍNEK, Vojtěch – TOLONEN, Mikko – UMERLE, Tomasz. National bibliographies and catalogs curation and research: digital humanities outlook. DARIAH Bibliographical Data Working Group. Online workshop (30. 9. 2021). Online

Conference Presentation, Lecture

GNOT, Anna. Cesta Lojzka Lapáčka z Petlice do Indexu: román Oty Filipa jako medium [The Journey of Lojzek Lapáček from Petlice to the Index: a Novel by Ota Filip as a Medium]. Conference 50 let od vzniku exilových nakladatelství Sixty-Eight Publishers a Index (Prague, 20. 10. 2021). Programme

GNOT, Anna. Ota Filip jako kulturní zprostředkovatel transferu české literatury do němčiny v 70. letech 20. století [Ota Filip as a Cultural Mediator of the Transfer of Czech Literature into German in the 1970s]. International conference Světová literatura v Čechách – česká literatura ve světě (České Budějovice, 6.–7. 10. 2021). Programme

GNOT, Anna. Which Czech writers Ota Filip introduced to German-speaking audience – quantitative and archival research of cultural mediation phenomenon. 25th Munich Bohemistic Meeting (online, 5. 3. 2021).

GNOT, Anna – MALÍNEK, Vojtěch – ROMANOVÁ, Gabriela. Czech literary samizdat in comparative perspective. Data analysis of the Bibliography of Czech Literary Samizdat. International online conference Central and Eastern Europe Samizdat during the Cold War. Comparative and Transnational Perspectives (29.–30. 9. 2021).

HARTMANOVÁ, Pavla. Analytická bibliografie českého literárního internetu. Výzvy a výstupy [Analytical Czech Literary Web Bibliography. Challenges and Outputs]. Final online workshop of the Czech Literary Internet project (28. 4. 2021). Online

HARTMANOVÁ, Pavla. Bibliografická katalogizace internetových zdrojů [Bibliographical Cataloguing of Internet Resources]. 32th meeting of the Bibliographical Section of SDRUK ČR (Ústí n. L., 21. 9. 2021).

HARTMANOVÁ, Pavla. Česká literární bibliografie v době digitální [Czech Literary Bibliography in the Digital Age]. Online conference Elektronické služby knihoven VI. (Zlín, 19. 5. 2021). Online

HARTMANOVÁ, Pavla. Mapování českého literárního internetu [Mapping the Czech Literary Internet]. Lecture, Týden AV ČR (4. 11. 2021).

HARTMANOVÁ, Pavla – ROMANOVÁ, Gabriela. Česká literární bibliografie a digital humanities: Výzkum exilové, samizdatové a internetové literatury [Czech Literary Bibliography and Digital Humanities: Research on Exile, Samizdat and Internet Literature]. Doctoral workshop (Olomouc, 5. 11. 2021).

LOUČOVÁ, Petra. Grey zone students of Czech. The Summer Schools of Slavonic Studies as producers of the co-participants in Czechoslovak alternative culture in the 1970s and 1980s. International online conference Central and Eastern Europe Samizdat during the Cold War. Comparative and Transnational Perspectives (29.–30. 9. 2021).

LOUČOVÁ, Petra. Malostranská zastavení aneb Po stopách Karla Pecky [Lesser Town Stops or In the Footsteps of Karel Pecka]. Guided walk, Týden AV ČR (4. 11. 2021).

LOUČOVÁ, Petra. Lecture and workshop for highschool students on prison literature and correspondence (Nové Strašecí, 15. 11. 2021).

LOUČOVÁ, Petra. Zapomenutí kurýři nakladatelství Index. Případ Gerharda Küchena a Ulrike Ackermann [Forgotten Couriers of the Index. The Case of Gerhard Küchen and Ulrike Ackermann]. Conference 50 let od vzniku exilových nakladatelství Sixty-Eight Publishers a Index (Prague, 20. 10. 2021).

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie [Czech Literary Bibliography]. Online presentation for students of Faculty of Arts of University of Ostrava (25. 11. 2021).

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie 2021 [Czech Literary Bibliography 2021]. Conference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 (online, 30. 11. 2021).

MALÍNEK, Vojtěch. Die Tschechische literarische Bibliographie. 25th Munich Bohemistic Meeting (5. 3. 2021).

MALÍNEK, Vojtěch. Projekt Český literární internet [Czech Literary Internet Project]. Final online workshop of the Czech Literary Internet Project (28. 4. 2021). Online

MALÍNEK, Vojtěch. Statistický a analytický modul [Statistical and Analytical Module]. Final online workshop of the Czech Literary Internet Project (28. 4. 2021). Online

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz. LiBRI Project [Poster]. 2nd International Conference of the European Association for Digital Humanities (online, 21.–25. 9. 2021).

MELICHAR, Dominik. Přislibuj si mně, poroučej si mně, přece zrádcem nebudu. Obraz Karla Havlíčka Borovského v samizdatu [Depiction of Karel Havlíček Borovský in samizdat]. Conference Havlíčku, Havle (Havlíčkův Brod, 27. 10. 2021).

ROMANOVÁ, Gabriela. Exilový? časopis MOST atd. [Exile? MOST Magazine, etc.]. Conference 50 let od vzniku exilových nakladatelství Sixty-Eight Publishers a Index (Prague, 20. 10. 2021). Programme

ROMANOVÁ, Gabriela. Čuňas, Nežárka a pan Průša – problematika pseudonymů v samizdatu [Čuňas, Nežárka and Mr. Průšathe Issue of Pseudonyms in Samizdat]. Lecture, Týden AV ČR (3. 11. 2021).

VEČEŘOVÁ, Petra. Databáze České literární osobnosti [Czech Literary Biographical Database]. Information Mondays Cycle (Prague 3. 5. 2021).

VEČEŘOVÁ, Petra. Databáze České literární osobnosti jako jedna z částí ČLB aneb biografistika není detektivka: praktické informace a případové studie [Czech Literary Biographical Database as a part of the Czech Literary Bibliography]. Hyde Park of Information Proffesionals Cycle (Opava, 14. 4. 2021).

VIMR, Ondřej. Geographies and Networks: Spatial Aspects of Global Literary Circulation. International symposium Global Literary Studies: Key Concepts (online, 20.–21. 5. 2021).

VIMR, Ondřej. Managing Translation Flows: Small Literatures in a Globalised Europe. Digital symposium Supplying Translation: exploring literary translation as a supply-driven phenomenon (26.–27. 4. 2021).

VIMR, Ondřej. Trajektorie české světové literatury. Big Data Approach [Trajectories of the Czech World Literature. Big Data Approach]. (Brno, 25. 11. 2021).

VIMR, Ondřej. Trajektorie české světové literatury. Otázky a možnosti výzkumu ve velkém měřítku [Trajectories of the Czech World Literature. Questions and Possibilities of Large-scale Research]. International conference Světová literatura v Čechách – česká literatura ve světě (České Budějovice. 6.–7. 10. 2021).

VYTLAČIL, Lukáš M. Staré písně v nové době [Old Songs in a New Era]. Lecture, Týden AV ČR (2. 11. 2021).

Media Appearances

KELLEROVÁ KORDÍKOVÁ, Marta. Nenechte ze mě udělat blázna… [Don‘t Let Make a Fool Out of Me…]. TV programme Historie.cs (4. 12. 2021).

LOUČOVÁ, Petra. Portraits: Klement Lukeš [Portraits: Klement Lukeš]. Radio programme ČRo Plus (4. 11. 2021).

LOUČOVÁ, Petra. Portraits: Olga Šulcová [Portraits: Olga Šulcová]. Radio programme ČRo Plus (22. 4. 2021).

LOUČOVÁ, Petra – HERTL, David. Večer na téma: Vokno do světa undergroundu [A Topic Tonight: A Window to the World of the Underground]. Radio programme ČRo Vltava (7. 7. 2021).

Others

GNOT, Anna. Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) [The Warning against Getting Lost in Translation (and Bibliography)]. Česká literatura. Vol. 69, no. 3, 2021, pp. 384–390.

VYTLAČIL, Lukáš M. Konfesní proměny v novověké společnosti jako nosné téma [Confessional Changes in Modern Society as an Important Topic]. Conference report. Paginae historiae. Vol. 29, no. 2, 2021, pp. 403–410. Open Access

VYTLAČIL, Lukáš M. Zelenka and His Contemporaries. Conference report. Práce z dějin Akademie věd. Vol. 13, no. 1, 2021, pp. 71–73.

VYTLAČIL, Lukáš M. Švédské obléhání Prahy v roce 1648 [The Swedish Siege of Prague in 1648]. Paginae historiae. Vol. 29, no. 2, 2021, pp. 419–420.

2020

Monograph

MALÍNEK, Vojtěch. Oborová analytická bibliografie [Specialised Analytical Bibliography]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 194 pp.

Journal Article

MIKEŠOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Vol. 68, no. 1–4, pp. 124–129; pp. 253–259; pp. 396–399; pp. 519–524. Open Access

PULCOVÁ, Tereza. Obhájené dizertace 2019 [Dissertations Defended in 2019]. Česká literatura. Vol. 68, no. 2, pp. 244–245. Open Access

ROMANOVÁ, Gabriela. Jaký oříšek představuje samizdat pro bibliografy? [Samizdat – a Tough Nut to Crack for Bibliographers]. Knižnica. Vol. 21, no. 3, pp. 31–36. Open Access

UMERLE, Tomasz – MALÍNEK, Vojtěch. Dokumentace literárního internetu. Poznámky k zařazení internetových zdrojů do oborových literárních bibliografií [Documentation of the Literary Internet. Notes on the Inclusion of Internet Sources in Specialist Literary Bibliographies]. Česká literatura. Vol. 68, no. 4, pp. 409–437. Open Access

Specialized Public Database

BOUŠKA, Kamil – ČERMÁK, Radek – DVOŘÁKOVÁ, Sára – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT, Ania – HALABRÍNOVÁ, Lucie – HARTMANOVÁ, Pavla – KELLEROVÁ KORDÍKOVÁ, Marta – KOLIÁŠOVÁ, Jana – LOUČOVÁ, Petra – MALÍNEK, Vojtěch – MELICHAR, Dominik – MIKEŠOVÁ, Iveta – NEVYHOŠTĚNÝ, Pavel – PODHAJSKÝ, František A. – PULCOVÁ, Tereza – ROMANOVÁ, Gabriela – ŘEHÁK, Daniel – SLÁDKOVÁ, Lenka – ŠKUBALOVÁ, Marta – VEČEŘOVÁ, Petra – VYTLAČIL, Lukáš M. Česká literární bibliografie 2020 [Czech Literary Bibliography 2020]. [Database]

HOLEČKOVÁ, Marta Edith – KANDA, Roman – KELLEROVÁ KORDÍKOVÁ, Marta – LOUČOVÁ, Petra – MELICHAR, Dominik – NEVYHOŠTĚNÝ, Pavel – ROMANOVÁ, Gabriela. Bibliografie samizdatu [Samizdat Bibliography]. [Database]

Software

LHOTÁK, Martin – FOLTÝN, Tomáš – POLIŠENSKÝ, Jiří – WANČOVÁ, Nina – KRUPIČKOVÁ, Šárka – NOVÁK, David – GERGELOVÁ, Barbora – SUCHOMELOVÁ, Marcela – LÉWOVÁ, Dana – MALÍNEK, Vojtěch – KŘÍŽOVÁ, Jana – ROHÁČEK, Jiří. INDIHU Mind: virtuální znalostní báze [INDIHU Mind: Virtual Knowledge Base]. Available here

Organizing Conference, Workshop

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz. Bibliographical Data Working Group Meeting. DARIAH Virtual Annual Event (4. 11. 2020). Programme

LINDEMAN, David – MALÍNEK, Vojtěch – MARYL, Maciej – PÉTER, Róbert – ROMANELLO, Matteo – ROSZKOWSKI, Marcin – UMERLE, Tomasz. Bibliographical Data Workflows. DARIAH Annual Event (25. 11. 2020). Programme

Unpublished and Popularized Papers

GNOT, Anna. Tvorba Olgy Tokarczuk v českých překladech [Literary work of Olga Tokarczuk in Czech translations]. Věda na doma (Prague, 24. 6. 2020). Online

ROMANOVÁ, Gabriela. Co je to samizdat a jaký oříšek představuje pro bibliografy? [What Is Samizdat and What a Tough Nut to Crack is for Bibliographers]. Věda na doma (Prague, 3. 4. 2020). Online

VIMR. Ondřej. Studying the Middle Ground of Global Literary Circulation. The Case of Czech Literature since 1945. Synergies: Bridging the Gap Between Traditional & Digital Literary Studies (Copenhagen, 28. 9. 2020). Programme

Others

GNOT, Anna – MALÍNEK, Vojtěch – ROMANOVÁ, Gabriela – WCIŚLIK, Piotr. Future of Czech and Polish Literary Bibliography – zpráva o řešení projektu [Future of Czech and Polish Literary Bibliography – Project Report]. Česká literatura. Vol. 68, no. 4, pp. 514–517. [Report.]

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz – ROSIŃSKI, Cezary. LiBRI Project. DARIAH Annual EVent 2020 (online, 10.–13. 11. 202O). [Poster]

2019

Monograph Chapter

VIMR, Ondřej. Supply-driven Translation: Compensating for Lack of Demand. In: CHITNIS, Rajendra – STOUGAARD-NIELSEN, Jakob – ATKIN, Rhian – MILUTINOVIĆ, Zoran (eds.). Translating the literatures of small European nations. Liverpool: Liverpool University Press, pp. 48–68. DOI

Journal Article

HARTMANOVÁ, Pavla – CZWORDON-LIS, Paulina. The Reflection of Literary Activities in Digital Space. Grey journal. Vol. 15, Special winter issue, pp. 16–22.

MIKEŠOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Vol. 67, no. 1–6, pp. 129–135; pp. 265–269; pp. 446–451; pp. 627–633; pp. 775–780; pp. 943–947. Open Access

PODHAJSKÝ, František A. Hamlet zblízka a na dálku: Otázky a metody Franca Morettiho [Close/Distant Reading of Hamlet. Franco Moretti’s Historical Materialism]. ArteActa. Vol. 2, no. 3, pp. 41–56.

PULCOVÁ, Tereza. Obhájené dizertace 2018 [Dissertations Defended in 2018]. Česká literatura. Vol. 67, no. 2, pp. 256–257. Open Access

VIMR, Ondřej. Big Translation History and the Use of Data Mining and Big Data Approaches: Panel Report and Observations Chronotopos. A Journal of Translation History. Vol. 1, no. 2, pp. 192–195. DOI

Specialized Public Database

BOUŠKA, Kamil – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT, Ania – HARTMANOVÁ, Pavla – KELLEROVÁ KORDÍKOVÁ, Marta – KITTLOVÁ, Markéta – MALÍNEK, Vojtěch – MELICHAR, Dominik – MIKEŠOVÁ, Iveta – PODHAJSKÝ, František A. – PULCOVÁ, Tereza – ROMANOVÁ, Gabriela – ŘEHÁK, Daniel – SLÁDKOVÁ, Lenka – ŠKUBALOVÁ, Marta – VEČEŘOVÁ, Petra – VYTLAČIL, Lukáš M. Česká literární bibliografie 2019 [Czech Literary Bibliography 2019]. [Database]

Software

LHOTÁK, Martin – FOLTÝN, Tomáš – POLIŠENSKÝ, Jiří – WANČOVÁ, Nina – KRUPIČKOVÁ, Šárka – NOVÁK, David – GERGELOVÁ, Barbora – SUCHOMELOVÁ, Marcela – LÉWOVÁ, Dana – MALÍNEK, Vojtěch – KŘÍŽOVÁ, Jana – ROHÁČEK, Jiří. INDIHU Mind: virtuální znalostní báze [INDIHU Mind: Virtual Knowledge Base]. Available here

Organizing Conference, Workshop

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz. Bibliographical Data Working Group – Current State of the Initiative. DARIAH Annual Event 2019 (Warsawa, 15. 5. 2019). More here

MALÍNEK, Vojtěch – WCIŚLIK, Piotr. Future of Polish and Czech Literary Bibliography. Institute of Czech Literature (Prague, 17. 10. 2019). Programme

Unpublished and Popularized Papers

ŠKUBALOVÁ, Marta. Prezentace dosavadních zkušeností ohledně práce s webovým archivem [Presentation of Previous Experience Regarding Working with the Web Archive]. Využití dat webových archivů. Možnosti a limity (Prague, 21. 11. 2019). Programme

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Thomasz – WCIŚLIK, Piotr. From a Reference Book to Research Data: Literary Bibliographies as Sources for the Data-driven Research. DH2019 (Utrecht, 10.–12. 7. 2019). More here

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography: Data Source and Research Tool. New Media Inspiration 2019 (Prague, 19. 10. 2019). Programme

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie 2019 [Czech Literary Bibliography 2019]. 20. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019 (Prague, 2.–4. 12. 2020). Programme

Others

MALÍNEK, Vojtěch – TEPLAN, Dušan. Česká literárna bibliografia [Czech Literary Bibliography]. Litikon. Vol. 4, no. 2, pp. 91–97. [Interview]

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography: Database Mirrror of 250 Years of the Modern Czech Literature. DH2019 (Utrecht, 10.–12. 7. 2019). [Poster]

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography: Research Infrastructure for Czech Literature and Literary Science. DARIAH Annual Event 2019: Humanities Data (Warsaw, 15.–17. 3. 2019). [Poster]

ROMANOVÁ, Gabriela – MALÍNEK, Vojtěch. Workshop českých a polských literárních bibliografů [Workshop of Czech and Polish Literary Bibliographers]. Česká literatura. Vol. 67, no. 5, pp. 772–774. [Report]

2018

Monograph

GLANC, Tomáš – ROMANOVÁ, Gabriela (eds.). Samizdat Past & Present. Prague: Institute of Czech Literature: Prague: Karolinum Press, 250 pp.

Monograph Chapter

ŘEHÁK, Daniel. Publicistika Václava M. Havla [Journalism of Václav M. Havel]. In: HELLER, Jan M. (ed.). Mé vzpomínky. Praha: Knihovna Václava Havla, pp. 807–808.

ŘEHÁK, Daniel. Bibliografie časopiseckých prací Václava M. Havla [Bibliography of Václav M. Havel Journal Works]. In: HELLER, Jan. M. (ed.). Mé vzpomínky. Praha: Knihovna Václava Havla, pp. 809–815.

ŘEHÁK, Daniel. Medailony českých překladatelů francouzské poezie [Portraits of Czech Translators of French Poetry]. In: MARÈS, Antoine – RIEDLBAUCHOVÁ, Tereza (eds.). Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století. Praha: Památník národního písemnictví, pp. 376–387.

ŘEHÁK, Daniel. Medailony převážně českých ilustrátorů francouzské poezie [Portraits of Czech Illustrators of French Poetry Mainly]. In: MARÈS, Antoine – RIEDLBAUCHOVÁ, Tereza (eds.). Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století. Praha: Památník národního písemnictví, pp. 388–398.

ŘEHÁK, Daniel. V srdci české komunity = In the Heart of Czech Community. In: HEYD, Eva (ed.). Lístek do Nového světa = Ticket to the New World. Praha: Czech National Trust, pp. 329–343.

Journal Article

MIKEŠOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Vol. 66, no. 1–6, pp. 137–142; pp. 318–324; pp. 472–478; pp. 608–612; pp. 761–766; pp. 899–906. Open Access

JÁCHIMOVÁ, Veronika. Obhájené dizertace 2017 [Dissertations Defended in 2017]. Česká literatura. Vol. 66, no. 1, pp. 134–136. Open Access

Proceedings Paper

HARTMANOVÁ, Pavla – CZWORDON-LIS, Paulina. The Reflection of Literary Activities in Digital Space. In: VYČÍTALOVÁ, Hana (ed.). Conference on Grey Literature and Repositories: proceedings. Prague: National Library of Technology, pp. 21–31. Open Acess

Specialized Public Database

BOUŠKA, Kamil – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT, Ania – HARTMANOVÁ, Pavla – HOLEČKOVÁ, Marta E. – JÁCHIMOVÁ, Veronika – KANDA, Roman – KITTLOVÁ, Markéta – KORDÍKOVÁ, Marta – MALÍNEK, Vojtěch – MELICHAR, Dominik – MIKEŠOVÁ, Iveta – MIKOVÁ, Jana – PODHAJSKÝ, František A. – PULCOVÁ, Tereza – ROMANOVÁ, Gabriela – HOLANOVÁ, Markéta – ŘEHÁK, Daniel – SLÁDKOVÁ, Lenka – ŠKUBALOVÁ, Marta – VEČEŘOVÁ, Petra – VYTLAČIL, Lukáš M. Česká literární bibliografie 2018 [Czech Literary Database 2018]. [Database]

Unpublished and Popularized Papers

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz. What (not) to document? The Documedia Revolution: XVIth Annual Conference of the Document Academy (Turín, 5. 10. 2018).

ROMANOVÁ, Gabriela. Freedom Lost And Found Again In Samizdat. 50th ASEEES Annual Convention. Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (Boston, 8. 12. 2018).

Others

ROMANOVÁ, Gabriela. Dobrodružný příběh samizdatové Edice Expedice. Tsunami. Vol. 3, no. 3, pp. 3–4. [popularized article]

2017

Monograph

HOLANOVÁ Ř., Markéta (ed.). České oborové bibliografie. Sborník z interdisciplinárního semináře [Czech Specialised Bibliographies. Proceedings of an Interdisciplinary Workshop]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 204 pp.

Monograph Chapter

ANTOŠÍKOVÁ, Lucie – PODHAJSKÝ, František A. Bibliografie Antonína Brouska: soupis básnického díla [Antonín Brousek’s Bibliography: List of Poetry Works]. In: ANTOŠÍKOVÁ, Lucie. Z toho, co bylo – zůstává to, co bude: básník a kritik Antonín Brousek. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, pp. 217–225.

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie [Czech Literary Bibliography]. In: KUBÍČEK, Tomáš – SVOBODOVÁ, Eva (eds.). Mezníky bibliografie: u příležitosti konání 20. kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů. Moravská zemská knihovna: Brno, pp. 81–94.

SLÁDKOVÁ, Lenka. Bibliografie publikací prof. Vladimíra Papouška. [Bibliography of Publications by Vladimír Papoušek]. In: SKALICKÝ, David, BÍLEK, Petr A., NAGY, Ladislav (eds.). „Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí“: lomy, vertikály, refrakce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pp. 304–327.

Journal Article

MINDEKOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Vol. 65, no. 1–6, pp. 166–170; pp. 338–342; pp. 489–494; pp. 644–648; pp. 801–807; pp. 972–976. Open Access

JÁCHIMOVÁ, Veronika. Obhájené dizertace 2016 [Dissertations defended in 2017]. Česká literatura. Vol. 65, no. 1, pp. 163–165. Open Access

VEČEŘOVÁ, Petra. Československé knihovnictví v letech 1939–1959: vybrané problémy historického vývoje [Czechoslovak librarianship, 1939-1959: selected issues of historical development]. Knihovna – knihovnická revue. Vol. 28, no. 2, pp. 20–36. Open Access

Proceedings Paper

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie [Czech Literary Bibliography]. In: HOLANOVÁ Ř., Markéta (ed.). České oborové bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, pp. 9–21.

Specialized Public Database

BOUŠKA, Kamil – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT, Ania – HARTMANOVÁ, Pavla. – JÁCHIMOVÁ, Veronika – KANDA, Roman. – KITTLOVÁ, Markéta – KOLÁROVÁ, Marta – KORDÍKOVÁ, Marta – MALÍNEK, Vojtěch – MIKEŠOVÁ, Iveta – MIKOVÁ, Jana – PODHAJSKÝ, František A. – ROMANOVÁ, Gabriela – HOLANOVÁ, Markéta – ŘEHÁK, Daniel – SEGI, Stefan – SLÁDKOVÁ, Lenka – VEČEŘOVÁ, Petra. Česká literární bibliografie 2017 [Czech Literary Bibliography 2017]. [Database]

Unpublished and Popularized Papers

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie [Czech Literary Bibliography]. 20. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů (Brno, 8. – 10. 10. 2017). [Programme]

2016

Monograph

JANÁČEK, Pavel – ŠÁMAL, Petr – ZACH, Aleš (eds.). Bibliograf František Knopp [Bibliographer František Knopp]. Osobní bibliografii F. K. sestavila Stanislava Sýkorová. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 212 pp.

Monograph Chapter

DAVIDOVÁ, Eliška – KUBEC, Daniel. Bibliografie knižních publikací nakladatelství Academia (1966–2015). In: Academia 1966–2016. Výroční sborník s kompletní bibliografií. Praha: Academia, pp. 97–338.

FOTTOVÁ, Magdaléna. Obrazy východních Židů v českožidovských a česky psaných sionistických časopisech 1910–1925 [Images of Eastern Jews in Czech-Jewish and Czech-written Zionist Journals 1910–1925]. In: HOLÝ, Jiří (ed.). Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, pp. 160–220.

HARTMANOVÁ, Pavla – SLÁDKOVÁ, Lenka. Bibliografie Daniely Hodrové [Bibliography of Daniela Hodrová]. In: JEDLIČKOVÁ, Alice – FEDROVÁ, Stanislava (eds.). Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, pp. 273–311.

Journal Article

MALÍNEK, Vojtěch. Článková bibliografie literárního samizdatu z hlediska oborové bibliografie [Literary Samizdat Article Bibliography as Specialised Bibliography]. Česká literatura. Vol. 64, no. 6, pp. 945–949. Open Access

MINDEKOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Vol. 64, no. 1–5, pp. 146–152; pp. 321–326; pp. 476–481, pp. 623–628; pp. 798–803. Open Access

PODHAJSKÝ, František A. – FOŘT, Bohumil. Bibliography of Lubomír Doležel: 1954–2016. Narrative. Vol. 24, no. 3, pp. 231–250. DOI

ROMANOVÁ, Gabriela. (Nejen) o bibliografii samizdatu [Samizdat Bibliography (Inter alia)]. Česká literatura. Vol. 64, no. 6, pp. 949–952. Open Access

Specialized Public Database

BOUŠKA, Kamil – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – HARTMANOVÁ, Pavla – JÁCHIMOVÁ, Veronika – KANDA, Roman – KORDÍKOVÁ, Marta – MALÍNEK, Vojtěch – MIKEŠOVÁ, Iveta – MIKOVÁ, Jana – PODHAJSKÝ, František A. – ROMANOVÁ, Gabriela – HOLANOVÁ, Markéta – ŘEHÁK, Daniel – SEGI, Stefan – SLÁDKOVÁ, Lenka – SLADOVNÍKOVÁ, Šárka – VARGOVÁ, Jana – VEČEŘOVÁ, Petra. Česká literární bibliografie 2016 [Czech Literary Bibliography 2016]. [Database]

Organizing Conference, Workshop

MALÍNEK, Vojtěch. Týden s Českou literární bibliografií [Week of Czech Literary Bibliography]. Ústav pro českou literaturu (Prague, 18.–20. 10. 2016). Programme

Unpublished and Popularized Papers

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography. DARIAH Winter School. (Prague, 24–28. 10. 2016). Open Acess.

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography. Den národních výzkumných infrastruktur (Dolní Břežany, 3. 11. 2016). [Poster]

HOLANOVÁ, Markéta. Česká literární bibliografie 2016 [Czech Literary Bibliography 2016]. 17. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019 (Prague, 30. 11. – 1. 12. 2016). Programme

Others

MALÍNEK, Vojtěch. Středisko literárněvědných informací a Česká literární bibliografie v roce 2016 [Centre on Literary Studies and a Czech Literary Bibliography in the Year 2016]. Česká literatura. Vol. 64, no. 1, pp. 142–144. [Report]

KANDZIORA, Jerzy. Druhý oběh a bibliografie mimocenzurních tisků. Polská zkušenost [Second Circulation and a Bibliography of Uncensored Printing: Polish Experience]. Translated by Roman Kanda. Česká literatura. Vol. 64, no. 6, pp. 918–927. [Translation]