Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Týden s Českou literární bibliografií

18. října 2016 - 20. října 2016, 10:00, Ústav pro českou literaturu

18.–20. 10. 2016 Týden s Českou literární bibliografií 

V rámci programu seznamujícího odbornou i laickou veřejnost s aktivitami České literární bibliografie proběhly mj. 18. 10. blok stávajících a ukončených výzkumných projektů Česká literární bibliografie v roce 2016, 19. 10. workshop České oborové bibliografie: seminář oborových bibliografií, z něhož vzešel i  tištěný výstup v podobě sborníku České oborové bibliografie, nebo 20. 10. diskusní setkání nad tématem Článková bibliografie českého literárního samizdatu.

Tisková zpráva z akce Týden s ČLB je možná k nahlédnutí zde:

http://www.ucl.cas.cz/images/Tiskov%C3%A1_zpr%C3%A1va_Den_s_%C4%8CLB.pdf