Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Bibliografie českého literárního exilu (1948–1989)

Počet záznamů:9 151
Excerpční záběr: cca 40 časopisů, 1600+ knih
Seznam excerpovaných časopisů (xlsx)
Rozsah excerpce:česká literatura (bez beletrie)
Excerpovaný materiál:česká literatura
Chronologický záběr:1948–1989
Jazyky:čeština, slovenština
Forma citace:Bibliografie českého literárního exilu (1948–1989). Česká literární bibliografie [online databáze]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., [citováno rrrr-mm-dd]. Dostupné z: http://exil.ucl.cas.cz/.
Forma dedikace:Při vzniku práce [knihy/studie/…] byla využita databáze Bibliografie českého literárního exilu (1948–1989), zpracovávaná při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90136).
Vstup do databáze (Aleph):http://aleph.ucl.cas.cz/exil
Licence:CC BY-NC-SA 4.0 Mezinárodní

Popis báze

Databáze obsahuje záznamy cca 1400 knih vydaných v českých exilových nakladatelstvích v letech 1948–1989 a záznamy cca 7500 statí s literární tematikou publikovaných v českých exilových časopisech z uvedeného období. Exilové časopisy vycházející dále po roce 1989 jsou excerpovány v databázi Bibliografie české literární vědy. Obsahově se databáze CLE kryje s publikací Františka Knoppa Česká literatura v exilu 1948–1989 (Praha: Makropulos, 1996). Cílená nová excerpce pro tuto databázi neprobíhá, avšak báze je dále průběžně rozvíjena a aktualizována o nové poznatky (dešifrace atp.).

Databáze českého literárního exilu je zpracována dle obecných norem ČLB. Jediným specifikem v zápisu exilových periodik je připojení místa vydání daného titulu hned za jeho název.

Česká literatura v exilu 1948–1989