Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Bibliografie českého literárního samizdatu

Počet záznamů: 21 000+ (k 1. 2. 2023)
Excerpční záběr:100+ časopisů (k 1. 2. 2023)
Seznam excerpovaných časopisů
Rozsah excerpce:česká a světová literatura (beletrie i sekundární literatura), okrajově divadlo, film, filozofie a politika
Excerpovaný materiál:samizdatové časopisy a periodické sborníky zaměřené na literaturu a kulturu
Chronologický záběr:50.–90. léta 20. stol.
Jazyky:čeština, slovenština, polština, angličtina, francouzština, němčina, ruština
Forma citace: Bibliografie českého literárního samizdatu. Česká literární bibliografie [online databáze]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., [citováno rrrr-mm-dd]. Dostupné z: http://sambibl.ucl.cas.cz/.
Forma dedikace:Při vzniku práce [knihy/studie/…] byla využita databáze Bibliografie českého literárního samizdatu, zpracovávaná při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243).
Vstup do databáze (Aleph):http://aleph.ucl.cas.cz/samizdat
Datová sada ke stažení:https://clb.ucl.cas.cz/datove-sady-ke-stazeni/
Licence:CC BY-NC-SA 4.0 Mezinárodní

Popis báze

Databáze českého literárního samizdatu obsahuje více než 21 tisíc záznamů článků vyexcerpovaných z neoficiálních časopisů československé provenience z let 1948–1989, s přesahy do raných devadesátých let u časopisů, které nepřestaly vycházet vlivem společenských změn spojených se sametovou revolucí.

Zpracování báze článků samizdatových periodik probíhalo v letech 2016–2020 jako jedna z průběžných aktivit ČLB. Od roku 2021 ČLB navázala analytickým zpracováním záznamů samizdatových sborníků a knižních publikací. Dle možností však počítáme s dalším rozvojem a redakcí báze i v následujících letech.

Databáze zahrnuje českou i světovou beletrii, sekundární texty o české i zahraniční literatuře včetně dramatu a filmu, mají-li tyto žánry literární předlohu. Mapuje také kulturní aktivity spojené s českým a zahraničním undergroundem nebo písňovou tvorbu, zejména folkové a rockové scény. Výběrově tu lze nalézt i filozofické eseje, historické a politické glosy, aktuální zprávy a společenské komentáře – jde o případy, kdy jsou daná témata jakkoli spojena s literárními osobnostmi či událostmi.

Hlavním zdrojem zpracovávaného materiálu je knihovna Libri prohibiti, dále webová stránka scriptum.cz, zpřístupňující mj. skeny samizdatových periodik, některé exempláře pocházejí z archivu Československého dokumentačního střediska, nyní spravovaného Národním muzeem, a ze soukromých sbírek.

Výběr zpracovaných titulů je dán primárně kolektivní publikací Český literární samizdat 19491989: edice, časopisy, sborníky (Michal Přibáň a kol. Praha: Academia, 2018). Nejsou přitom excerpována pouze literární periodika, ale též periodika obecně kulturní, periodika zpravodajské povahy či věnovaná jiným druhům umění. Zastoupena jsou i periodika šířená v úzkém okruhu určité komunity či tituly na pomezí samizdatu a šedé zóny.

Struktura báze

Bibliografické údaje obsahují dohledatelné informace:

  • – zdrojový dokument (číslo, datum vydání, paginace, ročníky jsou uvedeny zřídka)
  • – autorské role (především autor a překladatel) jsou uvedeny často v podobě šifer a pseudonymů
  • – záznamy ze samizdatu lze rozpoznat podle doplňku [samizdat] uváděného přímo za titulem (např. Vokno [samizdat])
  • – na online verze vybraných časopisů odkazují linky u konkrétních záznamů