Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Česká literatura v překladu

Počet záznamů:20 000+ (v binárním souboru)
Excerpční zaměření:knižní překlady české literatury; próza, poezie, drama, naučná i odborná literatura
Chronologický záběr:od r. 1538 do současnosti
Výchozí jazyky:primárně knihy původně napsané česky
Počet cílových jazyků:80
Forma citace:Česká literatura v překladu. Česká literární bibliografie [online databáze]. Praha. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., [citováno rrrr-mm-dd]. Dostupné z: https://preklady.ucl.cas.cz/.
Forma dedikace:Při vzniku práce [knihy/studie/…] byla využita databáze Česká literatura v překladu, zpracovávaná při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243).
Datová sada ke stažení:https://clb.ucl.cas.cz/datove-sady-ke-stazeni/
Licence:CC BY-NC-SA 4.0 Mezinárodní

Popis báze

Bibliografická databáze obsahuje záznamy o knižních překladech české literatury do všech jazyků. Excerpční zaměření vychází z definice nutnosti překonat jazykovou bariéru při překladu z češtiny. Jedná se tedy primárně o texty původně napsané česky a o díla napsaná v cizím jazyce, pokud je v autorské bibliografii alespoň jedna kniha původně napsaná česky. Žánrově a tematicky zahrnuje databáze celou šíři překladové produkce, tedy kromě krásné literatury zaznamenává také literaturu naučnou, odbornou, technickou i cestopisnou.

Jedná se o dílčí databázi, která vychází z existujících volně dostupných bibliografických katalogů. Záznamy byly systematicky zkontrolovány a doplněny o informace nezbytné pro studium literatury v překladu, zejména pak o název originálu, cílový jazyk, zprostředkovací jazyk, zemi vydání, základní žánrové zařazení a pokud možno i překladatele. V úplnosti jsou zatím zpracovány převážně záznamy o překladech prózy, poezie a dramatu. Tyto úplně zpracované záznamy jsou dostupné ve společném vyhledávacím rozhraní. Kompletní databáze čítající přes 20 000 záznamů je pro badatelské účely k dispozici v binárním souboru ve formátu MARC. Je plánováno postupné rozšiřování a doplňování této základní databáze.

Databáze vznikla jako výstup aktivity podpořené v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku, který je součástí Strategie AV21.