Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Biografický archiv

Biografický archiv tvoří sbírka dokumentů k osobnostem české literatury, která vznikala v ÚČL od šedesátých let 20. století především v rámci lexikografických prací. Obsahuje výpisky, výstřižky a životopisné podklady (dotazníky, korespondenci apod.). Po roce 1990 se průběžně doplňuje vlastní samostatnou excerpcí a údaje jsou ověřovány v archivech, v matrikách atp. Z archivních složek je budována biografická databáze Českých literárních osobností (CLO), kde jsou uváděna základní životopisná data, pseudonymy, šifry a obory působnosti. Tato databáze začala být v letech 2004–2008 v rámci grantového projektu MŠMT č. 1N04172 převáděna do elektronické podoby. V jejím on-line zpřístupňování a dalším doplňování se pokračuje i v letech následujících; pro období 2009–2011 pak byl další rozvoj databáze podpořen MŠMT v rámci programu INFOZ (projekt VZ09001).