Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce Biografický archiv

V sedmdesátých létech začal být při ÚČL zpracováván tzv. Biografický archiv, kolem nějž vznikl i samostatný tým. V dnešní podobě stávající sekce funguje od r. 2016. Aktivní excerpcí shromažďuje a archivním výzkumem ověřuje biografická data jednotlivých osobností českého literárního života.

Mezi hlavní cíle sekce patří budovat analogovou kartotéku i on-line veřejně přístupnou databázi Českých literárních osobností, spolupracovat s jednotlivými sekcemi České literární bibliografie na vytváření nebo aktualizaci záznamů jmenných nebo korporativních autorit a provádět systematický výzkum literárních pseudonymů a šifer. V neposlední řadě pak na národní úrovni sekce participuje na kooperativním projektu tvorby jmenných a korporativních národních autorit, který zastřešuje a metodicky řídí Národní knihovna ČR. V rámci této spolupráce již několikátým rokem probíhá projekt Harmonizace databází personálních autorit ÚČL AV ČR, v. v. i., se souborem národních autorit NK ČR v rámci každoročně vyhlašovaného dotačního řízení Veřejné informační služby knihoven.

Sekce Biografického archivu v rámci své gesce nabízí také odborné konzultace a poradenskou službu pro širokou veřejnost. Její členové se též aktivně podílejí na popularizaci vědy, ať již svou přednáškovou nebo publikační činností, či formou poskytování odborných praxí nebo stáží pro středoškolské studenty. Stáže probíhají většinou v rámci projektu Akademie věd ČR Otevřená věda, který je určen pro nadané studenty.

Vedoucí týmu: PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.

Kontakt: bioarchiv@ucl.cas.cz

Mgr. Radek Čermák
cermak@ucl.cas.cz
222 828 138
Rachel Kuchařová
kucharova@ucl.cas.cz
222 828 138
Daniel Řehák
rehak@ucl.cas.cz
222 828 136
PhDr.  Petra Večeřová, Ph.D.
vecerova@ucl.cas.cz
222 828 138
Aktuality

Další ročník studentských stáží je zdárně za námi

Ve dnech 22.–24. listopadu 2023 vyvrcholil letošní běh projektu Otevřená věda, který probíhá pod záštitou Akademie věd ČR a umožňuje středoškolským studentkám a studentům, aby si během jednoho roku vyzkoušeli práci ve vědecké instituci. Biografický archiv České literární bibliografie se do tohoto programu zapojil již popáté. číst dále

4. 12. 2023

Podávání přihlášek do projektu Otevřená věda 2024

Sekce Biografického archivu České literární bibliografie každoročně pořádá v rámci projektu Otevřená věda roční stáž určenou středoškolským studentům, kteří chtějí (pod vedením lektorky Petry Večeřové) získat praktické zkušenosti z chodu biografistického akademického pracoviště. Přihlášky na rok 2024 je možné podávat do 30. listopadu 2023. číst dále

20. 11. 2023

Daniel Řehák na konferenci k jubileu Jaroslava Haška

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 5. a 6. června 2023 konferenci u příležitosti dvojitého jubilea Jaroslava Haška. Dvoudenní akce s názvem Jaroslav Hašek ve filosofických, literárních a historických souvislostech se koná v Lipnici nad Sázavou a zamýšlí otevřít prostor mezioborovým přesahům, zvl. dialogu mezi filosofií, literární vědou, překladatelstvím a historií. Příspěvky budou prezentovat badatelské výstupy, návrhy… číst dále

5. 6. 2023

Příspěvek P. Večeřové na workshopu o biografických databázích

Historický ústav AV ČR pořádá 30. května 2023 od 10 hodin pracovní workshop s názvem Biografické databáze – možnosti a limity elektronických slovníků a databází. Během workshopu zazní příspěvky zaměřené na současný stav dané problematiky a na problémy, jež s tématem souvisí. Následovat bude diskuse, jejímž cílem je sdílet zkušenosti účastníků s databázemi a elektronickými slovníky. Do programu se zapojí také kolegyně Petra Večeřová, vedoucí Biografického… číst dále

29. 5. 2023

Dedikace ČLB – nový kód ORJ

Upozorňuje, že v letošním roce došlo ke změně číselného kódu ORJ, který musí být uváděn v dedikaci naší výzkumné infrastruktuře. Ve výstupech s vročením 2023 a dále proto prosím uvádějte dedikaci v následující podobě: Při vzniku práce [knihy/studie/…] byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243). číst dále

15. 3. 2023

Článek Pavly Hartmanové v časopise Čtenář

V únorovém čísle časopisu Čtenář – měsíčník pro knihovny vyšel článek Pavly Hartmanové s názvem SAM – Statistický a analytický modul České literární bibliografie. Popisuje v něm možnosti softwarového nástroje pro grafickou analýzu rešerší, který je volně dostupný přímo ve vyhledávacím rozhraní VuFind, pomocí něhož zpřístupňujeme bibliografické záznamy z našich databází. číst dále

6. 3. 2023
Další aktuality