Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce Biografický archiv

V sedmdesátých létech začal být při ÚČL zpracováván tzv. Biografický archiv, kolem nějž vznikl i samostatný tým. V dnešní podobě stávající sekce funguje od r. 2016. Aktivní excerpcí shromažďuje a archivním výzkumem ověřuje biografická data jednotlivých osobností českého literárního života.

Mezi hlavní cíle sekce patří budovat analogovou kartotéku i on-line veřejně přístupnou databázi Českých literárních osobností, spolupracovat s jednotlivými sekcemi České literární bibliografie na vytváření nebo aktualizaci záznamů jmenných nebo korporativních autorit a provádět systematický výzkum literárních pseudonymů a šifer. V neposlední řadě pak na národní úrovni sekce participuje na kooperativním projektu tvorby jmenných a korporativních národních autorit, který zastřešuje a metodicky řídí Národní knihovna ČR. V rámci této spolupráce již několikátým rokem probíhá projekt Harmonizace databází personálních autorit ÚČL AV ČR, v. v. i., se souborem národních autorit NK ČR v rámci každoročně vyhlašovaného dotačního řízení Veřejné informační služby knihoven.

Sekce Biografického archivu v rámci své gesce nabízí také odborné konzultace a poradenskou službu pro širokou veřejnost. Její členové se též aktivně podílejí na popularizaci vědy, ať již svou přednáškovou nebo publikační činností, či formou poskytování odborných praxí nebo stáží pro středoškolské studenty. Stáže probíhají většinou v rámci projektu Akademie věd ČR Otevřená věda, který je určen pro nadané studenty.

Vedoucí týmu: PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.

Kontakt: bioarchiv@ucl.cas.cz

Mgr. Radek Čermák
cermak@ucl.cas.cz
222 828 138
Rachel Kuchařová
Rachel Kuchařová
kucharova@ucl.cas.cz
222 828 138
Daniel Řehák
Daniel Řehák
rehak@ucl.cas.cz
222 828 136
PhDr.  Petra Večeřová, Ph.D.
PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
vecerova@ucl.cas.cz
222 828 138
Aktuality

Dedikace ČLB – nový kód ORJ

Upozorňuje, že v letošním roce došlo ke změně číselného kódu ORJ, který musí být uváděn v dedikaci naší výzkumné infrastruktuře. Ve výstupech s vročením 2023 a dále proto prosím uvádějte dedikaci v následující podobě: Při vzniku práce [knihy/studie/…] byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243). číst dále

15. 3. 2023

Nový přírůstek v edici Bibliographica

V edici Bibliographica, která vychází při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie, byla vydána publikace s názvem Článková bibliografie časopisu Dialog (1966–1969, 1990–1992). Autor Jakub Flanderka v ní představuje časopis Dialog, který vycházel ve dvou etapách: od dubna 1966 do srpna 1969 a poté a v letech 1990–1992, přičemž v letech 1990–1991 neslo periodikum název Severočeský Dialog. číst dále

8. 3. 2023

Článek Pavly Hartmanové v časopise Čtenář

V únorovém čísle časopisu Čtenář – měsíčník pro knihovny vyšel článek Pavly Hartmanové s názvem SAM – Statistický a analytický modul České literární bibliografie. Popisuje v něm možnosti softwarového nástroje pro grafickou analýzu rešerší, který je volně dostupný přímo ve vyhledávacím rozhraní VuFind, pomocí něhož zpřístupňujeme bibliografické záznamy z našich databází. číst dále

6. 3. 2023

Výběrové řízení – IT vývojář/ka

Česká literární bibliografie hledá kolegyni nebo kolegu, kteří by obsadili pozici IT vývojář/ka. Pokud by Vás lákalo vyvíjet softwarové nástroje pro potřeby naší výzkumné infrastruktury, administrovat a rozvíjet naše stávající knihovní systémy a podílet se na našich výzkumných aktivitách a českých i mezinárodních projektech, číst dále

8. 2. 2023

Hledáme nové posily – odborné bibliografky a bibliografy

Ústav pro českou literaturu AV ČR vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovních pozic ODBORNÁ BIBLIOGRAFKA/ODBORNÝ BIBLIOGRAF v oddělení Česká literární bibliografie. Máte-li zájem stát se novou posilou bibliografického týmu a zajímáte-li se o současnou či exilovou literaturu nebo o literaturu 19. a 1. poloviny 20. století, pošlete do 25. ledna 2023 přihlášku na e-mail kariera@ucl.cas.cz. číst dále

10. 1. 2023
Další aktuality