Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce Biografický archiv

V sedmdesátých létech začal být při ÚČL zpracováván tzv. Biografický archiv, kolem nějž vznikl i samostatný tým. V dnešní podobě stávající sekce funguje od r. 2016. Aktivní excerpcí shromažďuje a archivním výzkumem ověřuje biografická data jednotlivých osobností českého literárního života.

Mezi hlavní cíle sekce patří budovat analogovou kartotéku i on-line veřejně přístupnou databázi Českých literárních osobností, spolupracovat s jednotlivými sekcemi České literární bibliografie na vytváření nebo aktualizaci záznamů jmenných nebo korporativních autorit a provádět systematický výzkum literárních pseudonymů a šifer. V neposlední řadě pak na národní úrovni sekce participuje na kooperativním projektu tvorby jmenných a korporativních národních autorit, který zastřešuje a metodicky řídí Národní knihovna ČR. V rámci této spolupráce již několikátým rokem probíhá projekt Harmonizace databází personálních autorit ÚČL AV ČR, v. v. i., se souborem národních autorit NK ČR v rámci každoročně vyhlašovaného dotačního řízení Veřejné informační služby knihoven.

Sekce Biografického archivu v rámci své gesce nabízí také odborné konzultace a poradenskou službu pro širokou veřejnost. Její členové se též aktivně podílejí na popularizaci vědy, ať již svou přednáškovou nebo publikační činností, či formou poskytování odborných praxí nebo stáží pro středoškolské studenty. Stáže probíhají většinou v rámci projektu Akademie věd ČR Otevřená věda, který je určen pro nadané studenty.

Vedoucí týmu: PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.

Kontakt: bioarchiv@ucl.cas.cz

Mgr. Radek Čermák
cermak@ucl.cas.cz
222 828 138
Daniel Řehák
Daniel Řehák
rehak@ucl.cas.cz
222 828 136
PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
vecerova@ucl.cas.cz
222 828 138
Aktuality

Začíná Týden AV ČR

Dneškem začíná tradiční vědecký festival Týden Akademie věd ČR a i letos nabízí také bohatý literárněvědný program. V rámci něj si kolegyně Pavla Hartmanová a Veronika Zemanová z České literární bibliografie připravily přednášku o databázích ČLB a dalších online zdrojích a nástrojích, které usnadňují studium literatury číst dále

31. 10. 2022

OPEN ACCESS WEEK 2022

Také letos se připojujeme k mezinárodní akci Open Access Week, která každoročně v posledním říjnovém týdnu propaguje otevřený přístup k vědeckým informacím. V nedávné době jsme zdarma online zpřístupnili první tři publikace z naší edice Bibliographica. Najdete je v Digitální knihovně AV ČR. číst dále

24. 10. 2022

Bibliografické kolokvium v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové hostí ve dnech 16. – 18. 10. 2022 účastníky kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů, které už po čtyřiadvacáté pořádá Sdružení knihoven ČR. V úterý 18. 10. 2022 přispěje do programu kolokvia také ředitel ČLB Vojtěch Malínek přednáškou číst dále

18. 10. 2022

ZAHÁJENÍ REGISTRACE

Zahajujeme registraci na workshop Mutual Learning Workshop for Improving Cultural Heritage Bibliographical Data, který ve dnech 12.–14. října pořádá v Praze pracovní skupina pro bibliografická data při konsorciu DARIAH-ERIC. Workshop proběhne hybridní formou. číst dále

28. 9. 2022
Další aktuality