Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce Biografický archiv

V sedmdesátých létech začal být při ÚČL zpracováván tzv. Biografický archiv, kolem nějž vznikl i samostatný tým. V dnešní podobě stávající sekce funguje od r. 2016. Aktivní excerpcí shromažďuje a archivním výzkumem ověřuje biografická data jednotlivých osobností českého literárního života.

Mezi hlavní cíle sekce patří budovat analogovou kartotéku i on-line veřejně přístupnou databázi Českých literárních osobností, spolupracovat s jednotlivými sekcemi České literární bibliografie na vytváření nebo aktualizaci záznamů jmenných nebo korporativních autorit a provádět systematický výzkum literárních pseudonymů a šifer. V neposlední řadě pak na národní úrovni sekce participuje na kooperativním projektu tvorby jmenných a korporativních národních autorit, který zastřešuje a metodicky řídí Národní knihovna ČR. V rámci této spolupráce již několikátým rokem probíhá projekt Harmonizace databází personálních autorit ÚČL AV ČR, v. v. i., se souborem národních autorit NK ČR v rámci každoročně vyhlašovaného dotačního řízení Veřejné informační služby knihoven.

Sekce Biografického archivu v rámci své gesce nabízí také odborné konzultace a poradenskou službu pro širokou veřejnost. Její členové se též aktivně podílejí na popularizaci vědy, ať již svou přednáškovou nebo publikační činností, či formou poskytování odborných praxí nebo stáží pro středoškolské studenty. Stáže probíhají většinou v rámci projektu Akademie věd ČR Otevřená věda, který je určen pro nadané studenty.

Vedoucí týmu: PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.

Kontakt: bioarchiv@ucl.cas.cz

Mgr. Radek Čermák
cermak@ucl.cas.cz
222 828 138
Daniel Řehák
Daniel Řehák
rehak@ucl.cas.cz
222 828 136
PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
vecerova@ucl.cas.cz
222 828 138
Mgr. Lukáš M. Vytlačil
vytlacil@ucl.cas.cz
222 828 138
Aktuality

33. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii

16. a 17. května 2022 probíhá v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích zasedání sekce Sdružení knihoven ČR pro bibliografii. Na programu jsou kromě přednášek také exkurze či metodický workshop na téma analytického zpracování článků. číst dále

16. 5. 2022

Týdenní stáž ČLB v Poznani

Sedm kolegyň a kolegů z České literární bibliografie navštívilo v posledním dubnové týdnu polskou Poznaň. Náplní jejich pobytu byla především výměna zkušeností s kolegyněmi a kolegy z naší polské partnerské instituce Polska Bibliografia Literacka číst dále

29. 4. 2022

Nejvyšší známka pro ČLB v mezinárodním hodnocení

Česká literární bibliografie získala nejvyšší známku v letošním mezinárodním peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR, které pravidelně pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Širokou škálu hodnoticích kritérií posuzovala nezávislá komise složená z mezinárodně uznávaných odborníků, číst dále

21. 12. 2021

Dnes začíná Týden AV ČR

V týdnu od 1. do 7. listopadu 2021 probíhá Týden Akademie věd ČR. Kolegyně a kolegové z týmu České literární bibliografie se do programu Týdne AV ČR zapojili do přípravou přednášek či komentované literární vycházky Prahou. číst dále

1. 11. 2021
Další aktuality