Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Databáze literárních cen

Počet hesel:117 (k 1. 2. 2023)
Rozsah excerpce:literární ceny a soutěže udělované a pořádané v českých zemích
Chronologický záběr:od 1920 do současnosti
Jazyky:čeština, slovenština
Forma citace:Databáze literárních cen. Česká literární bibliografie [online databáze]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., [citováno rrrr-mm-dd]. Dostupné z: https://ceny.ucl.cas.cz/.
Forma dedikace:Při vzniku práce [knihy/studie/…] byla využita Databáze literárních cen, zpracovávaná při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243).
Licence:CC BY-NC-SA 4.0 Mezinárodní

Popis báze

Databáze je zaměřena na literární ceny a soutěže udělované a pořádané v České republice. Záznam literární ceny obsahuje stručnou charakteristiku ceny s odkazem na hlavní zdroje informací a pro každý ročník uvádí jména oceněných autorů, případně názvy děl, za něž byli autoři oceněni (doplňkově jsou uváděna jména porotců). Pokud je cena udělována ve více kategoriích, pak jsou jednotlivé ročníky rozděleny do těchto kategorií.

Uživatelské rozhraní obsahuje jedno vyhledávací pole, do kterého lze zadat buď jméno osoby (nutno zadat pouze příjmení), nebo název ceny. Případně lze otevřít jmenný seznam s přehledem všech oceněných osob nebo soupis všech literárních cen. Databáze literárních cen pokrývá období od roku 1961 po současnost (výjimku tvoří Státní cena za literaturu, jež je udělována od roku 1920), aktuálně eviduje 117 cen, z nichž 57 je stále aktivních.