Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

České literární osobnosti (CLO)

Počet hesel: 37 000+
Rozsah hesel:spisovatelé, literární vědci, překladatelé, dramatici, scenáristé, autoři populárně-vědecké literatury, zahraniční bohemisté, historici, pedagogové, novináři, publicisté nejrůznějších žánrů, výtvarníci atp.
Zdroj hesel: analogová kartotéka ÚČL, elektronické a tištěné zdroje, systematický archivní výzkum, průběžná analýza přírůstku v bibliografických databázích ČLB, dotazníky od samotných literátů
Chronologický záběr:nejranější počátky až nejaktuálnější současnost české literatury
Forma citace:České literární osobnosti (CLO). Česká literární bibliografie [online databáze]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., [citováno rrrr-mm-dd]. Dostupné z: http://clo.ucl.cas.cz/.
Forma dedikace: Při vzniku práce [knihy/studie/…] byla využita databáze České literární osobnosti (CLO), zpracovávaná při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243).

Popis báze

Databáze České literární osobnosti je veřejně přístupná databáze obsahující základní biografické údaje o osobnostech českého literárního života. Obsahuje 37 000 záznamů, časové rozmezí pokrývá celé období existence české literatury od jejích nejranějších počátků až do nejaktuálnější současnosti, s hlavním těžištěm ve 20. a 21. století. Podchyceni jsou nejen spisovatelé, tj. básníci či prozaici, ale též literární vědci a další literárně činné osobnosti – např. překladatelé, dramatici, scenáristé, autoři populárně-vědecké literatury, zahraniční bohemisté, historici, pedagogové, novináři, publicisté nejrůznějších žánrů, výtvarníci atp.

Základem databáze České literární osobnosti jsou podklady, které byly v rámci Ústavu pro českou literaturu shromažďovány, ověřovány a doplňovány od padesátých let 20. stol. a nyní jsou uloženy v tzv. Biografickém archivu. Přestože v počátcích byla základem sbírka biografických hesel v papírové kartotéce coby součást tzv. dokumentačního oddělení ústavu, která sloužila hlavně práci na heslech Lexikonu české literatury, postupně se osamostatnila a začala být cíleně budována jako samostatný celek. Elektronická podoba databáze vznikla v letech 2004–2008 v rámci grantového úkolu MŠMT č. 1N04172. Její další rozvoj v období 2009–2011 byl podpořen MŠMT v rámci programu INFOZ (projekt VZ09001). Dnes tvoří databáze České literární osobnosti unikátní soubor biografických dat českých literátů a osobností našeho vědeckého i kulturního života a dále je rozvíjena v rámci činností výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie, pro niž funguje jako lokální autoritní báze.

Informace jsou získávány excerpcí z elektronických i tištěných informačních zdrojů, systematickým archivním výzkumem, průběžnou analýzou přírůstku v bibliografických databázích ČLB a v neposlední řadě také prostřednictvím dotazníků od samotných literátů. Veškerá biografická data jednotlivých osobností jsou důsledně ověřována. Jako ověřený přitom bereme takový údaj, k němuž je k dispozici pramen úřední povahy (zápis v matrice, rodný či úmrtní list), popř. osobně potvrzený příslušnou osobou či jejím dědicem např. formou dotazníku.

Veškeré osobní informace jsou zveřejňovány v souladu s právními předpisy (zákon na ochranu osobních údajů).

Struktura databáze

Veřejně přístupné biografické údaje jsou:

  • – tzv. preferovaná forma jména (popř. další užívané podoby jména včetně pseudonymů, šifer, rodných a dalších jmen)
  • – data a místa narození a úmrtí (s údajem o ověření, včetně poznámek o rozcházejících se údajích)
  • – informace o vědeckém, profesním a publikačním zaměření daných osobností.