Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Bibliografie českého literárního internetu

Počet záznamů:63 500+ (k 1. 5. 2024)
Excerpční záběr:90+ e-zdrojů (k 1. 5. 2024)
Seznam excerpovaných časopisů (xlsx)
Rozsah excerpce: česká literatura v úplnosti (beletrie i sekundární literatura)
Excerpovaný materiál: online periodika a webové portály zaměřené na literaturu a kulturu, zpravodajské servery, online mutace tištěných periodik
Chronologický záběr:od 90. let 20. století do současnosti
Jazyky:čeština, slovenština, němčina, angličtina, polština, francouzština
Forma citace: Bibliografie českého literárního internetu. Česká literární bibliografie [online databáze]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., [citováno rrrr-mm-dd]. Dostupné z: http://internet.ucl.cas.cz/.
Forma dedikace:Při vzniku práce [knihy/studie/…] byla využita databáze Bibliografie českého literárního internetu, zpracovávaná při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243).
Vstup do databáze (Aleph):http://aleph.ucl.cas.cz/internet
Datová sada ke stažení:https://clb.ucl.cas.cz/datove-sady-ke-stazeni/
Licence:CC BY-NC-SA 4.0 Mezinárodní

Popis báze

Databáze vznikla jako jeden z výstupů projektu Český literární internet (2017–2021), jenž byl spolufinancován operačním programem EU Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Cílem analytického zpracování e-zdrojů bylo postihnout reflexi české literatury a literárního dění na českém internetu od devadesátých let 20. století do současnosti. Excerpční základna se v průběhu řešení projektu rozšiřovala postupně – v závislosti na personálním složení, vývoji digitálního prostředí (zánik tištěné verze časopisu, pokračování v online verzi) a archivačních možnostech. Po skončení projektu se počítá s kontinuálním rozvojem databáze a její průběžnou aktualizací o nově publikovaný obsah v rámci běžného provozu ČLB.

Databáze obsahuje záznamy z časopisů vycházejících online v pdf formátu a z relevantních webových serverů. Excerpční základna byla vybírána primárně dle zaměření a obsahu daného e-zdroje, které se musely týkat české literatury a literární kultury. Zpracovávány jsou mj. publicistické a literární weby, periodika obsahující původní autorskou tvorbu, online mutace tištěných deníků a časopisů či univerzitní a knihovnické časopisy.

Kritériem pro zařazení daného zdroje byla existence jeho archivní verze, primárně na portálu webarchiv.cz, jehož zřizovatelem je Národní knihovna ČR. Uchovávání internetového obsahu se stalo klíčovou otázkou analytického zpracování těchto zdrojů, protože jen tak je možné zajistit dostupnost online obsahů i v případě zániku zpracovávaného webu.

Struktura báze

  • – Záznamy z e-zdrojů lze rozpoznat podle doplňku [online] uváděného za názvem excerpovaného zdroje (např. Ikaros [online]) a také podle systematicky přidávaných URL odkazů – na online verzi a pokud možno zároveň i na archivní verzi.
  • – Všechny excerpované tituly jsou taktéž evidovány v bázi excerpovaných zdrojů. V té uživatel najde informace o tom, zda je web zpracován v úplnosti, nebo pouze jeho dílčí část (rubrika, sekce atp.).