Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Staročeská sbírka

Staročeská sbírka ÚČL obsahuje soubor mikrofilmů a fotokopií jazykově staroslověnských, staročeských i latinských rukopisů a tisků z fondů domácích i zahraničních knihoven (více než 163 tisíc polí mikrofilmů a 155 tisíc fotokopií). Mezi důležité celky patří především díla Jana Husa, J. A. Komenského a středověké kroniky včetně např. autografu Zbraslavské kroniky Petra Žitavského z fondu Vatikánské knihovny. Materiály ze Staročeské sbírky jsou uživatelům k dispozici po objednání ve studovně ÚČL.