Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Kdo jsme

Česká literární bibliografie provozovaná při Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., je základní výzkumnou infrastrukturou pro literárněvědnou bohemistiku a příbuzné humanitní disciplíny (filologie, filosofie, historie, uměnovědy, žurnalistika atp.). Jejím cílem je zpracování, průběžná redakce a aktualizace a online zpřístupňování unikátního souboru bibliografických a dalších znalostních databází, souvisle mapujících literární dění a literární vědu v českých zemích či cirkulaci české literatury v zahraničí od počátků národního obrození až do současnosti bez ohledu na jazyk, formát či médium.

Veškerá data ČLB jsou všem uživatelům k dispozici kdykoli, odkudkoli a zdarma online v režimu open access. Aktivity ČLB dnes již zdaleka přesahují elementární zpracování databází. Zahrnují velmi široké portfolio činností sahajících od vývoje a adaptace softwarových nástrojů pro zpřístupnění a analýzu bibliografických dat (nástroje vyvíjené při ČLB jsou šířeny jako open source), vlastního výzkumu ať již bibliografického (příprava specializovaných bibliografií), výzkumu v oblasti digital humanities či na poli nově se etablující bibliographical data science, dalších forem vědecké komunikace (publikace, organizování přednášek a workshopů atp.), výuky a tutorialů pro studenty zejména vysokých škol, digitalizace (zejména digitalizace lístkových kartoték) až po PR aktivity a interakci s uživatelskými komunitami. S platností od roku 2016 je ČLB zařazena na Cestovní mapu velkých výzkumných infrastruktur České republiky.