Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Stáže

Česká literární bibliografie nabízí vysokoškolským studentům a začínajícím badatelům se zájmem o problematiku literárněvědné bibliografie, datově orientovaný výzkum či vývoj, případně správy databázových systémů pro knihovnictví a informační vědu možnost absolvovat v rámci ČLB stáž.

Předpokládaný rozsah stáže je v délce 2–12 pracovních týdnů plného úvazku. Stáž je dle individuální domluvy možno rozložit do delšího časového období. Konkrétní podmínky je nutno v závislosti na potřebách uchazeče i možnostech ČLB dojednat individuálně.

Středoškolští studenti mohou využít možnost stáže v rámci programu Otevřená věda, badatelé ze zahraničí pak Stipendia Zdeňka Pešata

V případě zájmu o stáž nás kontaktujte na clb@ucl.cas.cz.