Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

ALKARO – Almanachy, kalendáře, ročenky v českých zemích 1801–1945

Projekt si klade za cíl zpracovat nepravá periodika, mezi něž patří almanachy, kalendáře a ročenky, a zkompletovat tak řadu České retrospektivní bibliografie, která zdokumentovala stav periodik vydaných v českých zemích do roku 1945, a současně zajistit navazující výzkum a interpretaci tohoto unikátního materiálu a jeho zpřístupnění odborné i laické veřejnosti. Tohoto cíle bude dosaženo širokým záběrem tohoto projektu, který zahrne:

(a) zpracování knižních bibliografických přehledů soustavně mapujících tento typ literární produkce v českých zemích z období 1801–1945,

(b) vydání syntetické monografie, která zhodnotí význam těchto speciálních publikací jako paměťových dokumentů, které vypovídají o mnohostranném vzdělávacím, osvětovém a estetickém vývoji společnosti v daném období,

(c) přípravu dosud chybějící metodiky pro komplexní bibliografické zpracování tohoto typu materiálů,

(d) přípravu specializované bibliografické databáze, která na jednom místě shromáždí almanachy, kalendáře a ročenky vydané v období 1801–1945 a propojí je s digitalizovanými zdroji,

(e) přípravu specializované bibliografické databáze, která analyticky zpracuje obsah literárních a kulturních almanachů, a výběrově též kalendářů a ročenek,

(f) přípravu interaktivní specializované mapy kalendářů,

(g) prezentaci kalendářů a almanachů prostřednictvím výstav včetně vydání kritických katalogů,

(h) záchrannou digitalizaci nejcennějších a nejohroženějších dokumentů tohoto typu a (ch) průzkum stavu ohrožení, které je zapříčiněno degradací papíru, a to sondou do vybraných dlouhodobých řad tohoto typu dokumentů.

Identifikační údaje

Název:ALKARO – Almanachy, kalendáře, ročenky v českých zemích 1801–1945
Kód projektu:DH23P03OVV013
Doba řešení:1. 3. 2023 – 31. 12. 2027
Řešitel za ÚČL:Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D.
Řešitelský tým ÚČL:Mgr. Lucie Halabrínová, Mgr. Lucie Maršíková, Mgr. Iveta Mikešová, Mgr. Markéta Ř. Holanová, Mgr. Vendula Trnková, Mgr. Jana Vargová
Partneři:Moravská zemská knihovna (koordinátor)
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Poskytovatel dotace:Ministerstvo kultury ČR
Program NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030
Odkazy:CEP
Webová stránka projektu koordinátora (MZK)