Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Český literární exil 1948–1989

Cílem pětiletého projektu realizovaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví je při zohlednění dosavadních výzkumů a se zázemím četných archivních a knihovních sbírek zpracovat a primárně formou aplikovaných výstupů souhrnně prezentovat téma literárního exilu, jednoho z významných fenoménů formování české národní a kulturní identity druhé poloviny 20. století.

V rámci projektu bude v souladu s aktuálními potřebami oboru připravena bibliografická infrastruktura pro další výzkum tématu, a to formou specializované databáze mapující jeho pramennou základnu. Zároveň proběhne nové zpracování a zpřístupnění jedenácti klíčových archivních souborů, reprezentativně zastoupené pořádáním rozsáhlého fondu Jana Vladislava se zhodnocením ve výsledné autorově pramenné monografii. Monograficky bude pojednána rovněž další dominantní postava exilové literatury Josef Škvorecký. V podobě audiovizuálního výstupu budou poprvé soustavně využity výsledky unikátního sbírkového projektu Authentic shromažďujícího dokumentární videomateriál k osobnostem a institucím literárního života českého exilu různých generací. Proměnlivé geografické rozprostranění klíčových exilových institucí a periodik pak zachytí tematická interaktivní mapa.

Se záměrem fenomén exilu souhrnně pojednat a představit ho odborné veřejnosti řešitelský tým dále připraví reprezentativní monografickou výstavu. Expozice s kritickým katalogem zprostředkuje klíčové momenty ve vývoji poválečného literárního exilu a představí jeho nejvýraznější osobnosti, instituce i díla. Podstatná část výstupů bude spjata se soustavnou digitalizací a zpřístupněním nesnadno dostupné pramenné základny, zejména zdrojů Památníku národního písemnictví. Projekt umožní rovněž sběr a využití unikátních svědectví pamětníků, jež by mohla být v dohledné době nenávratně ztracena; v tomto ohledu má tedy i rysy záchranného výzkumu přispívajícího k zachování mizející paměti pro budoucnost.

Identifikační údaje

Název:Český literární exil 1948–1989
Kód projektu:DH23P03OVV011
Doba řešení:1. 3. 2023 – 31. 12. 2027
Řešitelka:Mgr. Gabriela Romanová
Řešitelský tým:PhDr. Eduard Burget, Ph.D., Bc. Nikola Dlabajová, Mgr. Anna Gnot, Ph.D., Mgr. Michal Jareš, Ph.D., Mgr. Renáta Malá, Mgr. Dominik Melichar, Mgr. Pavel Nevyhoštěný, PhDr. Michal Přibáň, Ph.D., Daniel Řehák
Partner:Památník národního písemnictví
Poskytovatel dotace:Ministerstvo kultury ČR
Program NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030
Odkazy:CEP
Ministerstvo kultury logo