Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Nabídka přednášek

Česká literární bibliografie nabízí zájemcům z řad vysokoškolských pracovišť, knihovnických organizací a dalších paměťových institucí možnost prezentace svých služeb prostřednictvím informačních přednášek či instruktážních workshopů. Téma, záběr i rozsah přednášky lze dle potřeby a požadavků individuálně uzpůsobit.

Zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti nabízí Česká literární bibliografie uspořádání vzdělávacích přednášek a informačních školení pro práci s jejími databázemi, zaměřených na libovolné aspekty bibliografické práce či jakkoli jinak souvisejících s její činností, službami a výzkumem.

Typicky připravujeme informační semináře a přednášky pro studenty vysokých škol ať již na počátku studia (přednášky v rámci předmětů typu Úvod do literární vědy), či v jeho pokročilejší fázi (kurzy pro pokročilejší uživatele). Jsme s to nabídnout přednášky v rozsahu 1 vyučovací hodiny (45–90 minut) v budově ÚČL spojené s případnou exkurzí do knihovny ÚČL či budovy ústavu, delší blokové kurzy v rozsahu 3–5 půldenních bloků, popř. plnohodnotné semestrální kurzy zaměřené na praktickou práci s bibliografickými databázemi a souvisejícími informačními zdroji. Realizace přednášky není vázána na budovu ÚČL.

Kromě obecných přehledových přednášek lze individuálně dojednat přednášky zaměřené na určitou specifickou databázi či oblast výzkumu ČLB. Zejména tedy na bibliografické a další informační zdroje pro konkrétní období/téma/disciplínu (nejen) literární vědy či na problematiku literární biografistiky a atribuce autorství nebo kvantitativního výzkumu bibliografických dat a aplikaci postupů digital humanities na bibliografická data. 

V současnosti ČLB nabízí zejména tyto tři moduly:

  1. Základní přehledová přednáška o službách ČLB v rozsahu cca 60–90 minut
  2. Blokový modul zaměřený na praktické procvičování práce se zdroji ČLB v rozsahu cca ½ dne, resp. 3–4 hodiny
  3. Blokové semináře pro vysokoškolská pracoviště dle individuální domluvy

Případní zájemci nás mohou kontaktovat na adrese clb@ucl.cas.cz.