Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce současné bibliografie

Zpracování tzv. „současné“ bibliografie je jedním z hlavních úkolů ČLB již od počátku šedesátých let minulého století. Sekce současné bibliografie v dnešním slova smyslu vznikla v rámci ČLB na počátku let devadesátých, kdy bylo zahájeno průběžné zpracování aktuální oborové produkce formou strukturované databáze. Jedná se o nejdéle existující a nejpočetnější sekci ČLB, která kontinuálně zpracovává aktuální tištěnou produkci čítající na dvě stě periodik a cca dva tisíce knižních publikací ročně. Hlavním výstupem činnosti sekce je databáze Česká literární bibliografie. Tu její členové nejen doplňují o záznamy nové, ale zároveň ji redigují a doplňují o nově zjištěné skutečnosti (zejména atribuce autorství).

Záběr sekce je velmi široký. Její členové zpracovávají nejen oborová periodika (literárněvědná, slavistická, filologická, historická, muzejní, knihovnická apod.), ale také deníky, publicistické, regionální a studentské časopisy, sborníky a ročenky. Vybraní členové sekce se navíc specializují na zpracování knižních publikací a souvisejících paratextů (medailony, předmluvy, anotace, komentáře) z odborné produkce, beletristických publikací, slovníků, encyklopedií, katalogů k výstavám, výtvarných monografií atp. Více než tři čtvrtiny excerpovaných periodik jsou dostupné v knihovně Ústavu pro českou literaturu (katalog zde), ostatní jsou zpracovávaná externě v jiných knihovnách (Národní knihovna, Knihovna Národního muzea).

Členové sekce se kromě excerpční činnosti podílejí na vzniku specializovaných bibliografií či publikují studie pojednávající o metodologii a praxi bibliografické práce. Při ČLB je vydávána specializovaná knižní edice Bibliographica. Excerptoři zároveň prezentují a popularizují činnost ČLB na relevantních oborových akcích či konferencích. Pravidelně pak organizují přehledové přednášky pro uživatele databází, zejména studenty vysokých škol.

Vedoucí sekce: Mgr. Anna Gnot, Ph.D.

Kontakt: clb@ucl.cas.cz

Mgr. Sára Dvořáková
dvorakova@ucl.cas.cz
222 828 113
PhDr. Jakub Flanderka, Ph.D.
flanderka@ucl.cas.cz
222 828 127
Mgr. Magdaléna Fottová
fottova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Anna Gnot, Ph.D.
gnot@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Lucie Halabrínová
halabrinova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Pavla Hartmanová, Ph.D.
hartmanova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Lucie Maršíková
marsikova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Iveta Mikešová
mikesova@ucl.cas.cz
222 828 135
Bc. Tereza Slavíková
pulcova@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Lenka Sládková, Ph.D.
sladkova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Marta Škubalová
skubalova@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Vendula Trnková
trnkova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Jana Vargová
vargova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Kateřina Zajíčková
zajickova@ucl.cas.cz
222 828 113
Aktuality

Úterý ve znamení současné české a slovenské literatury

Dnes (18. 6. 2024) v Olomouci proběhne akce s názvem Cenová bilance, na níž každoročně participuje Ústav pro českou literaturu AV ČR společně s Katedrou bohemistiky FF UP Olomouc. Vybraní hosté (mezi nimiž se letos objeví i naše kolegyně Pavla Hartmannová) budou hovořit o současné české a slovenské literární scéně mezi 9.30 a 16.30 hod. číst dále

18. 6. 2024

Literární pub kvíz

Od 6. do 12. listopadu probíhá již 3. ročník Týdne Akademie věd ČR, jehož se v rámci různých dílčích akcí účastní i vědci a vědkyně z Ústavu pro českou literaturu. Středeční večer bude patřit Literárnímu pub kvízu, jímž v Kampusu Hybernská od 19 hodin provedou Františka Schormová a Ondřej Macl. číst dále

8. 11. 2023

Příspěvek Anny Gnot na IV. dílně diachronní naratologie

Do programu včerejší naratologické dílny s podtitulem ROZPRACOVÁNO se příspěvkem Nebezpečné memoáry – případ Oty Filipa zapojila i kolegyně Anna Gnot ze Sekce současné bibliografie. Zamýšlela se v něm nad možnostmi nahlížení na literární tvorbu O. Filipa v kontextu bádání o strategiích využití archivních materiálů v literárních textech nebo v reflexi na téma čtenářské gramotnosti – například v případě recepce memoárových textů z období komunistického… číst dále

13. 9. 2023

O edici Bibliographica v časopise Čtenář

V posledním čísle časopisu Čtenář – měsíčník pro knihovny najdete článek Dominika Melichara s názvem Edice Bibliographica a pestrý svět bibliografií. Příspěvek, který hodnotí prvních šest let fungování edice, uzavírá sérii článků, v nichž kolegové z ČLB na stránkách Čtenář představili proměny a současný stav naší výzkumné infrastruktury. Více o edici Bibliographica se dozvíte zde: https://clb.ucl.cas.cz/edice-bibliographica-2/ číst dále

3. 7. 2023

Příspěvky kolegů z ČLB v České literatuře 71/2

Tiskem vyšlo druhé letošní číslo České literatury, v němž mimo jiné najdete tři příspěvky kolegů z ČLB: — recenzi Sáry Dvořákové na dvojjazyčnou publikaci Česká literatura ve francouzských překladech (1989–2020) — ohlédnutí Dominika Melichara za loňskou konferencí Underground a Československo 1987–1988 — tradiční Informatorium – soupis přírůstků bibliografické databáze naší výzkumné infrastruktury zpracovaný Markétou Ř. Holanovou Tyto a všechny ostatní texty jsou dostupné v… číst dále

19. 6. 2023
Další aktuality