Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce současné bibliografie

Zpracování tzv. „současné“ bibliografie je jedním z hlavních úkolů ČLB již od počátku šedesátých let minulého století. Sekce současné bibliografie v dnešním slova smyslu vznikla v rámci ČLB na počátku let devadesátých, kdy bylo zahájeno průběžné zpracování aktuální oborové produkce formou strukturované databáze. Jedná se o nejdéle existující a nejpočetnější sekci ČLB, která kontinuálně zpracovává aktuální tištěnou produkci čítající na dvě stě periodik a cca dva tisíce knižních publikací ročně. Hlavním výstupem činnosti sekce je databáze Česká literární bibliografie. Tu její členové nejen doplňují o záznamy nové, ale zároveň ji redigují a doplňují o nově zjištěné skutečnosti (zejména atribuce autorství).

Záběr sekce je velmi široký. Její členové zpracovávají nejen oborová periodika (literárněvědná, slavistická, filologická, historická, muzejní, knihovnická apod.), ale také deníky, publicistické, regionální a studentské časopisy, sborníky a ročenky. Vybraní členové sekce se navíc specializují na zpracování knižních publikací a souvisejících paratextů (medailony, předmluvy, anotace, komentáře) z odborné produkce, beletristických publikací, slovníků, encyklopedií, katalogů k výstavám, výtvarných monografií atp. Více než tři čtvrtiny excerpovaných periodik jsou dostupné v knihovně Ústavu pro českou literaturu (katalog zde), ostatní jsou zpracovávaná externě v jiných knihovnách (Národní knihovna, Knihovna Národního muzea).

Členové sekce se kromě excerpční činnosti podílejí na vzniku specializovaných bibliografií či publikují studie pojednávající o metodologii a praxi bibliografické práce. Při ČLB je vydávána specializovaná knižní edice Bibliographica. Excerptoři zároveň prezentují a popularizují činnost ČLB na relevantních oborových akcích či konferencích. Pravidelně pak organizují přehledové přednášky pro uživatele databází, zejména studenty vysokých škol.

Vedoucí týmu: dr Anna Gnot

Mgr. Sára Dvořáková
dvorakova@ucl.cas.cz
222 828 113
PhDr. Jakub Flanderka, Ph.D.
flanderka@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Magdaléna Fottová
fottova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Anna Gnot, Ph.D.
gnot@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Lucie Halabrínová
halabrinova@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr. Pavla Hartmanová, Ph.D.
hartmanova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Iveta Mikešová
mikesova@ucl.cas.cz
222 828 135
Bc. Tereza Slavíková
pulcova@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Lenka Sládková
sladkova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Marta Škubalová
skubalova@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Vendula Trnková
trnkova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Jana Vargová
vargova@ucl.cas.cz
222 828 135
Aktuality

Začíná Týden AV ČR

Dneškem začíná tradiční vědecký festival Týden Akademie věd ČR a i letos nabízí také bohatý literárněvědný program. V rámci něj si kolegyně Pavla Hartmanová a Veronika Zemanová z České literární bibliografie připravily přednášku o databázích ČLB a dalších online zdrojích a nástrojích, které usnadňují studium literatury číst dále

31. 10. 2022

OPEN ACCESS WEEK 2022

Také letos se připojujeme k mezinárodní akci Open Access Week, která každoročně v posledním říjnovém týdnu propaguje otevřený přístup k vědeckým informacím. V nedávné době jsme zdarma online zpřístupnili první tři publikace z naší edice Bibliographica. Najdete je v Digitální knihovně AV ČR. číst dále

24. 10. 2022

Bibliografické kolokvium v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové hostí ve dnech 16. – 18. 10. 2022 účastníky kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů, které už po čtyřiadvacáté pořádá Sdružení knihoven ČR. V úterý 18. 10. 2022 přispěje do programu kolokvia také ředitel ČLB Vojtěch Malínek přednáškou číst dále

18. 10. 2022

ZAHÁJENÍ REGISTRACE

Zahajujeme registraci na workshop Mutual Learning Workshop for Improving Cultural Heritage Bibliographical Data, který ve dnech 12.–14. října pořádá v Praze pracovní skupina pro bibliografická data při konsorciu DARIAH-ERIC. Workshop proběhne hybridní formou. číst dále

28. 9. 2022
Další aktuality