Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce současné bibliografie

Zpracování tzv. „současné“ bibliografie je jedním z hlavních úkolů ČLB již od počátku šedesátých let minulého století. Sekce současné bibliografie v dnešním slova smyslu vznikla v rámci ČLB na počátku let devadesátých, kdy bylo zahájeno průběžné zpracování aktuální oborové produkce formou strukturované databáze. Jedná se o nejdéle existující a nejpočetnější sekci ČLB, která kontinuálně zpracovává aktuální tištěnou produkci čítající na dvě stě periodik a cca dva tisíce knižních publikací ročně. Hlavním výstupem činnosti sekce je databáze Česká literární bibliografie. Tu její členové nejen doplňují o záznamy nové, ale zároveň ji redigují a doplňují o nově zjištěné skutečnosti (zejména atribuce autorství).

Záběr sekce je velmi široký. Její členové zpracovávají nejen oborová periodika (literárněvědná, slavistická, filologická, historická, muzejní, knihovnická apod.), ale také deníky, publicistické, regionální a studentské časopisy, sborníky a ročenky. Vybraní členové sekce se navíc specializují na zpracování knižních publikací a souvisejících paratextů (medailony, předmluvy, anotace, komentáře) z odborné produkce, beletristických publikací, slovníků, encyklopedií, katalogů k výstavám, výtvarných monografií atp. Více než tři čtvrtiny excerpovaných periodik jsou dostupné v knihovně Ústavu pro českou literaturu (katalog zde), ostatní jsou zpracovávaná externě v jiných knihovnách (Národní knihovna, Knihovna Národního muzea).

Členové sekce se kromě excerpční činnosti podílejí na vzniku specializovaných bibliografií či publikují studie pojednávající o metodologii a praxi bibliografické práce. Při ČLB je vydávána specializovaná knižní edice Bibliographica. Excerptoři zároveň prezentují a popularizují činnost ČLB na relevantních oborových akcích či konferencích. Pravidelně pak organizují přehledové přednášky pro uživatele databází, zejména studenty vysokých škol.

Vedoucí týmu: dr Anna Gnot

PhDr. Jakub Flanderka, Ph.D.
flanderka@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Magdaléna Fottová
fottova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr.  Anna  Gnot, Ph.D.
gnot@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Lucie Halabrínová
halabrinova@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr. Pavla Hartmanová, Ph.D.
hartmanova@ucl.cas.cz
222 828 135
Bc. Tereza Pulcová
pulcova@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. et Mgr. Šárka Sladovníková
sladovnikova@ucl.cas.cz
Mgr. Lenka Sládková
sladkova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Marta Škubalová
skubalova@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Vendula Trnková
Mgr. Vendula Trnková
trnkova@ucl.cas.cz
Mgr. Jana Vargová
vargova@ucl.cas.cz
222 828 135
Aktuality

Jinonické informační pondělky: Jakub Flanderka

Jakub Flanderka se v přednášce v rámci cyklu Jinonické informační pondělky, jež ČLB pořádá ve spolupráci s UISK (Ústav informačních studií a knihovnictví), zaměřil na zpracování české literární bibliografie v období let 1945–1960. číst dále

16. 11. 2018
Další aktuality