Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce současné bibliografie

Zpracování tzv. „současné“ bibliografie je jedním z hlavních úkolů ČLB již od počátku šedesátých let minulého století. Sekce současné bibliografie v dnešním slova smyslu vznikla v rámci ČLB na počátku let devadesátých, kdy bylo zahájeno průběžné zpracování aktuální oborové produkce formou strukturované databáze. Jedná se o nejdéle existující a nejpočetnější sekci ČLB, která kontinuálně zpracovává aktuální tištěnou produkci čítající na dvě stě periodik a cca dva tisíce knižních publikací ročně. Hlavním výstupem činnosti sekce je databáze Česká literární bibliografie. Tu její členové nejen doplňují o záznamy nové, ale zároveň ji redigují a doplňují o nově zjištěné skutečnosti (zejména atribuce autorství).

Záběr sekce je velmi široký. Její členové zpracovávají nejen oborová periodika (literárněvědná, slavistická, filologická, historická, muzejní, knihovnická apod.), ale také deníky, publicistické, regionální a studentské časopisy, sborníky a ročenky. Vybraní členové sekce se navíc specializují na zpracování knižních publikací a souvisejících paratextů (medailony, předmluvy, anotace, komentáře) z odborné produkce, beletristických publikací, slovníků, encyklopedií, katalogů k výstavám, výtvarných monografií atp. Více než tři čtvrtiny excerpovaných periodik jsou dostupné v knihovně Ústavu pro českou literaturu (katalog zde), ostatní jsou zpracovávaná externě v jiných knihovnách (Národní knihovna, Knihovna Národního muzea).

Členové sekce se kromě excerpční činnosti podílejí na vzniku specializovaných bibliografií či publikují studie pojednávající o metodologii a praxi bibliografické práce. Při ČLB je vydávána specializovaná knižní edice Bibliographica. Excerptoři zároveň prezentují a popularizují činnost ČLB na relevantních oborových akcích či konferencích. Pravidelně pak organizují přehledové přednášky pro uživatele databází, zejména studenty vysokých škol.

Vedoucí týmu: dr Anna Gnot

Mgr. Sára Dvořáková
dvorakova@ucl.cas.cz
222 828 113
PhDr. Jakub Flanderka, Ph.D.
flanderka@ucl.cas.cz
222 828 127
Mgr. Magdaléna Fottová
fottova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Anna Gnot, Ph.D.
gnot@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Lucie Halabrínová
halabrinova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Pavla Hartmanová, Ph.D.
hartmanova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Lucie Maršíková
marsikova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Iveta Mikešová
mikesova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Markéta Ř. Holanová, Ph.D.
holanova@ucl.cas.cz
222 828 145
Bc. Tereza Slavíková
pulcova@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Lenka Sládková, Ph.D.
sladkova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Marta Škubalová
skubalova@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Vendula Trnková
trnkova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Jana Vargová
vargova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Kateřina Zajíčková
zajickova@ucl.cas.cz
222 828 113
Aktuality

Literární pub kvíz

Od 6. do 12. listopadu probíhá již 3. ročník Týdne Akademie věd ČR, jehož se v rámci různých dílčích akcí účastní i vědci a vědkyně z Ústavu pro českou literaturu. Středeční večer bude patřit Literárnímu pub kvízu, jímž v Kampusu Hybernská od 19 hodin provedou Františka Schormová a Ondřej Macl. číst dále

8. 11. 2023

Příspěvek Anny Gnot na IV. dílně diachronní naratologie

Do programu včerejší naratologické dílny s podtitulem ROZPRACOVÁNO se příspěvkem Nebezpečné memoáry – případ Oty Filipa zapojila i kolegyně Anna Gnot ze Sekce současné bibliografie. Zamýšlela se v něm nad možnostmi nahlížení na literární tvorbu O. Filipa v kontextu bádání o strategiích využití archivních materiálů v literárních textech nebo v reflexi na téma čtenářské gramotnosti – například v případě recepce memoárových textů z období komunistického… číst dále

13. 9. 2023

O edici Bibliographica v časopise Čtenář

V posledním čísle časopisu Čtenář – měsíčník pro knihovny najdete článek Dominika Melichara s názvem Edice Bibliographica a pestrý svět bibliografií. Příspěvek, který hodnotí prvních šest let fungování edice, uzavírá sérii článků, v nichž kolegové z ČLB na stránkách Čtenář představili proměny a současný stav naší výzkumné infrastruktury. Více o edici Bibliographica se dozvíte zde: https://clb.ucl.cas.cz/edice-bibliographica-2/ číst dále

3. 7. 2023

Příspěvky kolegů z ČLB v České literatuře 71/2

Tiskem vyšlo druhé letošní číslo České literatury, v němž mimo jiné najdete tři příspěvky kolegů z ČLB: — recenzi Sáry Dvořákové na dvojjazyčnou publikaci Česká literatura ve francouzských překladech (1989–2020) — ohlédnutí Dominika Melichara za loňskou konferencí Underground a Československo 1987–1988 — tradiční Informatorium – soupis přírůstků bibliografické databáze naší výzkumné infrastruktury zpracovaný Markétou Ř. Holanovou Tyto a všechny ostatní texty jsou dostupné v… číst dále

19. 6. 2023

Cenová bilance 2022

Ve čtvrtek 15. 6. proběhne tradiční konference Cenová bilance zaměřená na současnou českou, ale také slovenskou literaturu. Tématem budou díla prozaická i básnická, populární i méně známá, a jejich kritická i čtenářská reflexe. V rámci programu vystoupí také Iveta Mikešová z ČLB. Letošní ročník semináře, který tradičně připravuje Ústav pro českou literaturu AV ČR společně s katedrou bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci… číst dále

14. 6. 2023

1 000 záznamů v databázi ALKARO

Do našich databází přibyl tento týden už tisící záznam zpracovaný v rámci nového projektu ALKARO. Pětiletý projekt ALKARO – Almanachy, kalendáře, ročenky v českých zemích 1801–1945 řešíme od začátku letošního března společně s Moravskou zemskou knihovnou a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy díky podpoře z Programu NAKI III Ministerstva kultury. Jedním z hlavních úkolů ČLB v tomto projektu je analyticky zpracovat literární obsah nepravých periodik –… číst dále

26. 5. 2023
Další aktuality