Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce současné bibliografie

Zpracování tzv. „současné“ bibliografie je jedním z hlavních úkolů ČLB již od počátku šedesátých let minulého století. Sekce současné bibliografie v dnešním slova smyslu vznikla v rámci ČLB na počátku let devadesátých, kdy bylo zahájeno průběžné zpracování aktuální oborové produkce formou strukturované databáze. Jedná se o nejdéle existující a nejpočetnější sekci ČLB, která kontinuálně zpracovává aktuální tištěnou produkci čítající na dvě stě periodik a cca dva tisíce knižních publikací ročně. Hlavním výstupem činnosti sekce je databáze Česká literární bibliografie. Tu její členové nejen doplňují o záznamy nové, ale zároveň ji redigují a doplňují o nově zjištěné skutečnosti (zejména atribuce autorství).

Záběr sekce je velmi široký. Její členové zpracovávají nejen oborová periodika (literárněvědná, slavistická, filologická, historická, muzejní, knihovnická apod.), ale také deníky, publicistické, regionální a studentské časopisy, sborníky a ročenky. Vybraní členové sekce se navíc specializují na zpracování knižních publikací a souvisejících paratextů (medailony, předmluvy, anotace, komentáře) z odborné produkce, beletristických publikací, slovníků, encyklopedií, katalogů k výstavám, výtvarných monografií atp. Více než tři čtvrtiny excerpovaných periodik jsou dostupné v knihovně Ústavu pro českou literaturu (katalog zde), ostatní jsou zpracovávaná externě v jiných knihovnách (Národní knihovna, Knihovna Národního muzea).

Členové sekce se kromě excerpční činnosti podílejí na vzniku specializovaných bibliografií či publikují studie pojednávající o metodologii a praxi bibliografické práce. Při ČLB je vydávána specializovaná knižní edice Bibliographica. Excerptoři zároveň prezentují a popularizují činnost ČLB na relevantních oborových akcích či konferencích. Pravidelně pak organizují přehledové přednášky pro uživatele databází, zejména studenty vysokých škol.

Vedoucí týmu: dr Anna Gnot

Mgr. Sára Dvořáková
dvorakova@ucl.cas.cz
222 828 113
PhDr. Jakub Flanderka, Ph.D.
flanderka@ucl.cas.cz
222 828 116
Mgr. Magdaléna Fottová
fottova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Anna Gnot, Ph.D.
gnot@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Lucie Halabrínová
halabrinova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Pavla Hartmanová, Ph.D.
hartmanova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Lucie Maršíková
marsikova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Iveta Mikešová
mikesova@ucl.cas.cz
222 828 135
Bc. Tereza Slavíková
pulcova@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Lenka Sládková
sladkova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Marta Škubalová
skubalova@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Vendula Trnková
trnkova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Jana Vargová
vargova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Kateřina Zajíčková
katerina.zajickova@ucl.cas.cz
222 828 113
Aktuality

Představení knihy Článková bibliografie časopisu Dialog (1966–1969, 1990–1992)

Dovolujeme si vás pozvat na představení nové publikace z edice Bibliographica, které se koná ve čtvrtek 30. 3. 2023 od 16 hodin v dolním sále Ústavu pro českou literaturu. Knihu přinášející článkovou bibliografii časopisu Dialog představí její autor Jakub Flanderka. O edici, která vychází při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie, pohovoří Dominik Melichar. číst dále

26. 3. 2023

Dedikace ČLB – nový kód ORJ

Upozorňuje, že v letošním roce došlo ke změně číselného kódu ORJ, který musí být uváděn v dedikaci naší výzkumné infrastruktuře. Ve výstupech s vročením 2023 a dále proto prosím uvádějte dedikaci v následující podobě: Při vzniku práce [knihy/studie/…] byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243). číst dále

15. 3. 2023

Nový přírůstek v edici Bibliographica

V edici Bibliographica, která vychází při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie, byla vydána publikace s názvem Článková bibliografie časopisu Dialog (1966–1969, 1990–1992). Autor Jakub Flanderka v ní představuje časopis Dialog, který vycházel ve dvou etapách: od dubna 1966 do srpna 1969 a poté a v letech 1990–1992, přičemž v letech 1990–1991 neslo periodikum název Severočeský Dialog. číst dále

8. 3. 2023

Článek Pavly Hartmanové v časopise Čtenář

V únorovém čísle časopisu Čtenář – měsíčník pro knihovny vyšel článek Pavly Hartmanové s názvem SAM – Statistický a analytický modul České literární bibliografie. Popisuje v něm možnosti softwarového nástroje pro grafickou analýzu rešerší, který je volně dostupný přímo ve vyhledávacím rozhraní VuFind, pomocí něhož zpřístupňujeme bibliografické záznamy z našich databází. číst dále

6. 3. 2023

Výběrové řízení – IT vývojář/ka

Česká literární bibliografie hledá kolegyni nebo kolegu, kteří by obsadili pozici IT vývojář/ka. Pokud by Vás lákalo vyvíjet softwarové nástroje pro potřeby naší výzkumné infrastruktury, administrovat a rozvíjet naše stávající knihovní systémy a podílet se na našich výzkumných aktivitách a českých i mezinárodních projektech, číst dále

8. 2. 2023
Další aktuality