Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce současné bibliografie

Zpracování tzv. „současné“ bibliografie je jedním z hlavních úkolů ČLB již od počátku šedesátých let minulého století. Sekce současné bibliografie v dnešním slova smyslu vznikla v rámci ČLB na počátku let devadesátých, kdy bylo zahájeno průběžné zpracování aktuální oborové produkce formou strukturované databáze. Jedná se o nejdéle existující a nejpočetnější sekci ČLB, která kontinuálně zpracovává aktuální tištěnou produkci čítající na dvě stě periodik a cca dva tisíce knižních publikací ročně. Hlavním výstupem činnosti sekce je databáze Česká literární bibliografie. Tu její členové nejen doplňují o záznamy nové, ale zároveň ji redigují a doplňují o nově zjištěné skutečnosti (zejména atribuce autorství).

Záběr sekce je velmi široký. Její členové zpracovávají nejen oborová periodika (literárněvědná, slavistická, filologická, historická, muzejní, knihovnická apod.), ale také deníky, publicistické, regionální a studentské časopisy, sborníky a ročenky. Vybraní členové sekce se navíc specializují na zpracování knižních publikací a souvisejících paratextů (medailony, předmluvy, anotace, komentáře) z odborné produkce, beletristických publikací, slovníků, encyklopedií, katalogů k výstavám, výtvarných monografií atp. Více než tři čtvrtiny excerpovaných periodik jsou dostupné v knihovně Ústavu pro českou literaturu (katalog zde), ostatní jsou zpracovávaná externě v jiných knihovnách (Národní knihovna, Knihovna Národního muzea).

Členové sekce se kromě excerpční činnosti podílejí na vzniku specializovaných bibliografií či publikují studie pojednávající o metodologii a praxi bibliografické práce. Při ČLB je vydávána specializovaná knižní edice Bibliographica. Excerptoři zároveň prezentují a popularizují činnost ČLB na relevantních oborových akcích či konferencích. Pravidelně pak organizují přehledové přednášky pro uživatele databází, zejména studenty vysokých škol.

Vedoucí týmu: dr Anna Gnot

Mgr.  Sára Dvořáková
dvorakova@ucl.cas.cz
222 828 113
PhDr. Jakub Flanderka, Ph.D.
flanderka@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Magdaléna Fottová
fottova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr.  Anna  Gnot, Ph.D.
gnot@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Lucie Halabrínová
halabrinova@ucl.cas.cz
222 828 206
Mgr. Pavla Hartmanová, Ph.D.
hartmanova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Iveta Mikešová
mikesova@ucl.cas.cz
222 828 135
Bc. Tereza Pulcová
pulcova@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Lenka Sládková
sladkova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Marta Škubalová
skubalova@ucl.cas.cz
222 828 113
Mgr. Vendula Trnková
Mgr. Vendula Trnková
trnkova@ucl.cas.cz
Mgr. Jana Vargová
vargova@ucl.cas.cz
222 828 135
Aktuality

33. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii

16. a 17. května 2022 probíhá v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích zasedání sekce Sdružení knihoven ČR pro bibliografii. Na programu jsou kromě přednášek také exkurze či metodický workshop na téma analytického zpracování článků. číst dále

16. 5. 2022

Bibliografická delegace v Poznani

Ve dnech 22.–29. dubna navštívili kolegyně a kolegové ze sekce pro globální a digitální literární studia a ze sekcí současné a samizdatové bibliografie Polska Bibliografia Literacka v Poznani. Hlavními tématy setkání s bibliografy se sesterské instituce byly mj. mezinárodní spolupráce číst dále

2. 5. 2022

Týdenní stáž ČLB v Poznani

Sedm kolegyň a kolegů z České literární bibliografie navštívilo v posledním dubnové týdnu polskou Poznaň. Náplní jejich pobytu byla především výměna zkušeností s kolegyněmi a kolegy z naší polské partnerské instituce Polska Bibliografia Literacka číst dále

29. 4. 2022

Samizdatový tým ve Varšavě

Kolegyně a kolegové ze sekce bibliografie literárního samizdatu se v druhém lednovém týdnu vypravili na návštěvu polské sesterské instituce Instytut Badań Literackich ve Varšavě. Hlavními průvodci a partnery k diskuzi byli pro českou výpravu polští kolegové Piotr Wciślik a Jan Olaszek. číst dále

14. 1. 2022

Nejvyšší známka pro ČLB v mezinárodním hodnocení

Česká literární bibliografie získala nejvyšší známku v letošním mezinárodním peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR, které pravidelně pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Širokou škálu hodnoticích kritérií posuzovala nezávislá komise složená z mezinárodně uznávaných odborníků, číst dále

21. 12. 2021
Další aktuality