Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Správa výzkumných dat

Plán správy dat ČLB je dokument, který poskytuje informace o životním cyklu vědeckých a výzkumných dat, která jsou generována, shromažďována, zpracovávána, uchovávána i sdílena v rámci činnosti ČLB. Vytvoření a pravidelná aktualizace tohoto dokumentu je důležitou součástí správné výzkumné a dokumentační praxe v ČLB.

Užití Plánu správy dat ČLB je podmíněno náležitým citováním v souladu s licenčními podmínkami CC BY.

Doporučený tvar citace:

Česká literární bibliografie [ČLB]. Plán správy dat. Praha, ÚČL AV ČR, 2023. Licence: CC BY 4.0. Verze 1.0. Dostupné z: https://clb.ucl.cas.cz/wp-content/uploads/2023/10/PSD_CLB.pdf. [cit. RRRR-MM-DD].