Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce retrospektivní bibliografie

Pro lístkovou kartotéku Retrospektivní bibliografie české literární vědy byl od poválečných let excerpován periodický tisk od počátků národního obrození do roku 1945, vycházející na území českých zemí. Excerpováno bylo vše, co se týká literatury a příbuzných disciplín, v prvé řadě beletrie (včetně překladů), referáty o dílech české a světové literatury a jejich adaptacích pro jiné druhy umění (divadlo, film, hudba aj.), literárněvědné studie a stati, zprávy, glosy či polemiky, hojně též publicistika, politická prohlášení a manifesty. Lístková kartotéka v současnosti zaujímá cca 700 zásuvekcca 1,75 milionu excerpčních lístků odkazujících na cca 530 periodických titulů novin a časopisů z let 1775–1945. V letech 2009-2011 byla lístková kartotéka digitalizována, naskenované excerpční lístky jsou dostupné na webovém portálu http://retrobi.ucl.cas.cz.

Od roku 2023 řeší sekce projekt ALKARO – Almanachy, kalendáře, ročenky v českých zemích 1801-1945, který je financován z programu NAKI III Ministerstva kultury ČR. Hlavním úkolem bibliografického týmu je zpracování analytické bibliografie vybraných kalendářů, ročenek  a almanachů vycházejících na území českých zemí v uvedených letech.

Vedoucí týmu: Mgr. Jana Vargová

Kontakt: alkaro@ucl.cas.cz

Mgr. Lucie Halabrínová
halabrinova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D.
malinek@ucl.cas.cz
222 828 132
Mgr. Lucie Maršíková
marsikova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Iveta Mikešová
mikesova@ucl.cas.cz
222 828 135
Mgr. Vendula Trnková
trnkova@ucl.cas.cz
222 828 134
Mgr. Jana Vargová
vargova@ucl.cas.cz
222 828 135
Aktuality

Hledáme nové posily – odborné bibliografky a bibliografy

Ústav pro českou literaturu AV ČR vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovních pozic ODBORNÁ BIBLIOGRAFKA/ODBORNÝ BIBLIOGRAF v oddělení Česká literární bibliografie. Máte-li zájem stát se novou posilou bibliografického týmu a zajímáte-li se o současnou či exilovou literaturu nebo o literaturu 19. a 1. poloviny 20. století, pošlete do 25. ledna 2023 přihlášku na e-mail kariera@ucl.cas.cz. číst dále

10. 1. 2023

PF 2023

Přejeme Vám do nového roku mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a badatelských úspěchů, k nimž Vám třeba pomohou i naše databáze. číst dále

31. 12. 2022
Další aktuality