Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Pro badatele a veřejnost

Česká literární bibliografie vítá jakoukoli zpětnou vazbu od svých uživatelů či jakékoli relevantní podněty ke své činnosti. Byť se záznamy snažíme systematicky kontrolovat a ověřovat, nemůžeme samozřejmě vyloučit, že i přesto v nich zůstanou dílčí nepřesnosti.

Oceníme zejména upozornění na jakékoli faktografické chyby či nepřesnosti v našich databázích. Může přitom jít např. o chybně zapsanou bibliografickou citaci, nesprávně přiřazené autorství či jiné věcné omyly, ale i překlepy.

Od badatelské veřejnosti oceníme informace o opomenutých článcích, tipy na nová periodika k excerpci, informace vedoucí k určení autorství článků podepsaných šiframi či pseudonymy atp.

Specifickou kategorii představují biografické údaje obsažené v databázi České literární osobnosti. V tomto případě oceníme jakékoli doplňující informace o podchycených osobách z okruhu jejich rodiny či přátel, popř. badatelů (data a místa narození a úmrtí, informace o utajovaných autorských identitách – šifry, pseudonymy atp. – a další biografické informace). Dané poznatky nebudou veřejně publikovány, pakliže tomu brání platná legislativa, či mohou být dle individuální domluvy zveřejněny s určitým časovým odstupem.