Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Projekt Otevřená věda AV ČR

Projekt Akademie věd ČR s názvem Otevřená věda je určen talentovaným studentům středních škol. Obsahem je roční stáž probíhající na vědeckém pracovišti Akademie věd, kde se mohou studenti seznámit s chodem akademického pracoviště, naučí se pracovat s vybraným vědeckým problémem, způsobem jeho definování, analýzy a následného řešení. Naučí se pracovat s relevantní literaturou a prameny, včetně ověřování informací a tvorby objektivních závěrů.

Česká literární bibliografie je do programu zapojena od roku 2019, kdy zájemcům nabízí stáž při Biografickém archivu. Zájemci se během stáže seznámí s jeho chodem a organizací, prakticky si vyzkouší jednotlivé aktivity spojené s literárněvědnou biografistikou a dle domluvy realizují dílčí projekt zaměřený na praktický biografický výzkum dle vlastní volby.

Stáž není honorována.

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019

Otevřená věda – stáž 2024

Název

Autoři/ky a redaktoři/ky regionálního tisku 19. a první poloviny 20. století. Vizualizace prosopografických dat

České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?

Anotace

Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale, kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme, které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání.

V roce 2024 se zaměříme na další prosopografický projekt oddělení propojující bibliografii, biografistiku a kulturní antropologii. Tentokrát se budeme zabývat autory/kami a redaktory/kami regionálního tisku 19. a první poloviny 20. století.

Lektorka

PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.

Stážisté/stážistky

Adriana Väterová, studentka gymnázia

Michaela Macíková, studentka gymnázia

Martin Bartoníček, student gymnázia


Otevřená věda – stáž 2023

Název

Autoři a autorky literatury pro děti a mládež od 19. do 21. století. Vizualizace prosopografických dat

České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?

Anotace

Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale, kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme, které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání. 

V roce 2023 bude probíhat další prosopografický projekt oddělení. Zaměříme se na propojení bibliografie, biografistiky a kulturní antropologie s projektem: Autoři a autorky literatury pro děti a mládež od 19. do 21. století. Vizualizace prosopografických dat.

Závěrečná prezentace ze stáže 2023
Lektorka

PhDr. Petra Večeřová, Ph.D. 

Stážistky a jejich hodnocení stáže

Barbora Mášová, studentka Gymnázia Karla Čapka, Dobříš:

„Literatura pro mě byla vždy zajímavá, a proto jsem se rozhodla, že se přihlásím na Otevřenou vědu a rozšířím si znalosti. Ústav pro českou literaturu nabízí širokou škálu zaměření. Jednotlivá oddělení se zde věnují například samizdatu nebo časopisům. Bylo zajímavé zjistit, jak to zde funguje. Během roční stáže jsem získala mnoho zkušeností. Naučila jsem se pracovat s digitální knihovnou, podívala jsem se do Národní knihovny v Praze a zjistila jak funguje Městská knihovna v Praze. Většina práce probíhala v excelových tabulkách, do kterých jsme zapisovali vyexcerpované autory. Velmi zajímavá byla například návštěva Pedagogické knihovny Jana Amose Komenského, kde jsme mohli listovat starými časopisy. Stáž velmi ovlivnila některá má rozhodnutí, která se týkají vysokých škol a určitě mi pomohla získat praktické zkušenosti.“

Lucie Havlíčková, studentka Gymnázia Joachima Barranda, Beroun:

„Během stáže jsme se zabývali excerpcí autorů literatury pro děti a mládež. Literatura byla vždy nedílnou součástí mého života a jsem ráda, že jsem měla možnost se na ní a její autory podívat z nového úhlu pohledu. Stáž mi dala mnoho nových zkušeností a naučila jsem se pracovat s nejrůznějšími databázemi a zdroji. Zdokonalila jsem také své schopnosti práce v excelových tabulkách, ve kterých jsme většinu času pracovali. Zároveň jsme se naučili dobře spolupracovat a díky velké časové náročnosti stáže si svůj čas lépe zorganizovat. A musím ocenit prostředí stáže, a to nejen díky knihovně v Ústavu pro českou literaturu, ale také díky sousednímu knihkupectví a kavárně.“

Natálie Bartoňová, studentka Gymnázia Kadaň:

„Literatura velmi ovlivňuje můj život a fungování v mnohých sekcích mého života. Proto jsem se rozhodla přihlásit na stáž o literatuře pro děti a mládež. Stáž nás naučila lépe spolupracovat a lépe komunikovat, když se objeví nějaká chyba. Stáž mi také dala mnoho nových zkušeností. Také se nás snažila připravit na maturitu. Hrozně se mi líbí knihovna, která tady je a kde jsme strávili nějaký čas. Také se mi líbí knihkupectví, které tady je a kde jsem utratila spoustu peněz. Na stáži jsme měli možnost i získat nějakou praxi ohledně spisovatelů pro dětskou literaturu a časopisů. Příjemnou změnou pro mě byla práce s mnoha různými zdroji, které jsem do té doby neznala. Jsem ráda, že jsem měla možnost poznat, pracovat a získávat nové informace v Ústavu pro českou literaturu.“


Otevřená věda – stáž 2022

Název

České spisovatelky 19. a první poloviny 20. století. Vizualizace prosopografických dat

České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?

Anotace

Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale, kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme, které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání. 

V roce 2022 bude probíhat další prosopografický projekt oddělení. Zaměříme se na propojení bibliografie, biografistiky a kulturní antropologie s projektem: České spisovatelky 19. a první poloviny 20. století. Vizualizace prosopografických dat.

Závěrečná prezentace ze stáže 2022
Lektorka

PhDr. Petra Večeřová, Ph.D. 

Stážistky a jejich hodnocení stáže

Šárka Faicová, studentka gymnázia:

„Na stáž pod taktovkou paní Večeřové jsem se přihlásila již druhým rokem, protože mě práce v minulém roce neuvěřitelně bavila. Je to dokonalá kombinace mechanické a kreativní činnosti. Ačkoliv byla práce velmi časově náročná, celý proces excerpce i analýzy dat mě moc bavil. Zároveň mi neskutečně přirostl k srdci celý Ústav, jeho chodby s kartotékami a samozřejmě knihovna. Bude mi to celé chybět a velmi mě mrzí, že už mé středoškolské studium končí, jinak bych se přihlásila i na další ročník.“

Ivana Kleinerová, studentka:

„Literatura mě vždy zajímala a stáž na ÚČL pro mě byla velkou osobní výzvou. Seznámila jsem se s úplně novým stylem práce, s jakým se středoškolák běžně nesetká. Projekt byl časově velmi náročný, naučil mě však lepší organizaci práce i času. Jsem opravdu pyšná, jakou práci jsme i přes neočekávané komplikace odvedly. Spolupráce mě moc bavila a odnáším si z ní cenné zkušenosti. Děkuji, že jsem dostala možnost nahlédnout pod pokličku práci literární vědkyně.“

Nikola Zajícová, studentka gymnázia:

„Na stáži ÚČL upoutalo mou pozornost spojení mých dvou oblíbených oborů, historie a literatury. Něco, s čím jsem ale předtím měla malou možnost se setkat, byla mechanická práce s tabulkou. Ta mě donutila organizovat svou práci takovým způsobem, se kterým se obvykle žák mého věku nesetká. Práce se složitým úkolem takového kalibru a jeho dokončení pro mě tuto stáž udělaly jedním z nejvíce poučných projektů, kterých jsem se kdy zúčastnila. Na provedenou práci naší skupiny jsem velmi pyšná – myslím si, že tento projekt velmi efektivně ilustruje často opomíjené překrytí jednoduchých dat a skutečného života. Na první pohled se nezdá, že nám tabulka v excelu může něco říct o opravdovém životě autorek – pokud se ale člověk blíže podívá, ze suchých dat se stává živá ilustrace reality.“


Otevřená věda – stáž 2021

Název

Kde bydlely české literární osobnosti. Mapový adresář.

České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?

Anotace

Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale, kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme, které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání. 

V roce 2021 pokračujeme dalším z prosopografických projektů oddělení a zaměřujeme se na propojení bibliografie, biografistiky a sociální geografie s projektem: Kde bydlely české literární osobnosti. Mapový adresář. 

Závěrečná prezentace ze stáže 2021
Lektorka

PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.

Stážistky a jejich hodnocení stáže

Šárka Faicová, studentka Gymnázia Jaroslava Vrchlického Klatovy:

„Jedná se o jedinečnou zkušenost, která mé středoškolské studium velmi obohatila. Na gymnáziu se člověk spíš učí, ale díky stáži jsem měla možnost uvést své poznatky do praxe a vyzkoušet si opravdovou práci, která pro mě byla velice obohacující a zábavná. Když jsem se poprvé dozvěděla o Otevřené vědě, automaticky jsem si myslela, že se stáže musí týkat jen přírodních oborů, ale o to větší radost jsem měla, když jsem zjistila, že existuje i třetí vědní oblast, ve které jsem našla i svou milovanou literaturu. Naučila jsem se mnoho nového, poznala prostředí Ústavu pro českou literaturu a mám radost z každé hodiny, kterou jsem strávila prací na výzkumu.“

Johana Kochová, studentka Gymnázia Český Brod:

„Na naší stáži jsme se zabývaly excerpcí mapového adresáře z 30. let minulého století. Snažily jsme se zjistit adresy jednotlivých literárních osobností v aktuální podobě a poté je umístit na současnou mapu. Práce mě bavila a jsem ráda, že jsem dostala příležitost se stáže v Ústavu pro českou literaturu účastnit. Naučily jsme se pracovat s historickými mapovými zdroji a zjistily jsme, že součástí vědecké činnosti je ověřování všech informací v mnoha zdrojích. Je to aktivita, která vyžaduje spoustu času, důkladnost a pečlivost. Stáže ve vědeckých institucích mi přijdou jako skvělý nápad právě z toho důvodu, že se s výzkumným prostředím seznámí i středoškolští studenti.“

Viktorie Mužíková, studentka Gymnázia Jaroslava Heyrovského v Praze:

„Stáž mě jen ujistila v tom, že chci i nadále pokračovat ve studiu českého jazyka a literatury. Při procházení spisů známých i neznámých autorů se člověk dozví spoustu zajímavých faktů. Někomu možná může připadat, že vyhledávání starých adres není zábavné, avšak z vlastní zkušenosti můžu s klidem říct, že radost po rozluštění nějaké zapeklitosti nic nenahradí. Tato práce mě naučila trpělivosti, soustředění a navíc rozvinula schopnost řešit nezvyklé situace – alespoň co se bádání týče. Zanesla mě nejen do databází starých map, ale třeba i na internetovou aukci pohledů. Jsem ráda, že jsem měla příležitost vyzkoušet si pracovat pro vědeckou instituci.“


Otevřená věda – stáž 2020

Název

České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?

Anotace

Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale, kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme, které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání. 

V roce 2020 se zaměřujeme na pilotní projekt tvorby prosopografické databáze cca 1000 autorů publikujících v letech 1945–2000. 

Lektorka

PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.

Stážistky
  • Anna Černá, studentka gymnázia
  • Pavlína Lenghartová, studentka gymnázia

Otevřená věda – stáž 2019

Název

České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?

Anotace

Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání. 

V roce 2019 se zaměřujeme na projekt autorů působících v oblasti samizdatu.

Lektorka

PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.

Stážistky
  • Theresia Anna Hakenová, studentka gymnázia
  • Pavlína Lenghartová, studentka gymnázia
  • Eva Plačková, studentka gymnázia