Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Otevřená věda

Projekt Akademie věd ČR s názvem Otevřená věda je určen talentovaným studentům středních škol. Obsahem je roční stáž probíhající na vědeckém pracovišti Akademie věd, kde se mohou studenti seznámit s chodem akademického pracoviště, naučí se pracovat s vybraným vědeckým problémem, způsobem jeho definování, analýzy a následného řešení. Naučí se pracovat s relevantní literaturou a prameny, včetně ověřování informací a tvorby objektivních závěrů.

Česká literární bibliografie je do programu zapojena od roku 2019, kdy zájemcům nabízí stáž při Biografickém archivu. Zájemci se během stáže seznámí s jeho chodem a organizací, prakticky si vyzkouší jednotlivé aktivity spojené s literárněvědnou biografistikou a dle domluvy realizují dílčí projekt zaměřený na praktický biografický výzkum dle vlastní volby.

Stáž není honorována.

PROGRAM 2022

Název:

České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?

Anotace:

Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale, kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme, které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání. 

V roce 2022 bude probíhat další prosopografický projekt oddělení. Zaměříme se na propojení bibliografie, biografistiky a kulturní antropologie s projektem: České spisovatelky 19. a první poloviny 20. století. Vizualizace prosopografických dat.

Lektorka:

PhDr. Petra Večeřová, PhD. 

Stážistky:
 • Šárka Faicová, studentka gymnázia
 • Ivana Kleinerová, studentka
 • Nikola Zajícová, studentka gymnázia

PROGRAM 2021

Název:

České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?

Anotace:

Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale, kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme, které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání. 

V roce 2021 pokračujeme dalším z prosopografických projektů oddělení a zaměřujeme se na propojení bibliografie, biografistiky a sociální geografie s projektem: Kde bydlely české literární osobnosti. Mapový adresář. 

Lektorka:

PhDr. Petra Večeřová, PhD.

Stážistky:
 • Šárka Faicová, studentka gymnázia
 • Johana Kochová, studentka gymnázia
 • Viktorie Mužíková, studentka gymnázia
Závěrečná prezentace ze stáže 2021:

PROGRAM 2020

Název:

České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?

Anotace:

Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale, kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme, které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání. 

V roce 2020 se zaměřujeme na pilotní projekt tvorby prosopografické databáze cca 1000 autorů publikujících v letech 1945–2000. 

Lektorka:

PhDr. Petra Večeřová, PhD.

Stážistky:
 • Anna Černá, studentka gymnázia
 • Pavlína Lenghartová, studentka gymnázia

PROGRAM 2019

Název:

České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?

Anotace:

Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání. 

V roce 2019 se zaměřujeme na projekt autorů působících v oblasti samizdatu.

Lektorka:

PhDr. Petra Večeřová, PhD.

Stážistky:
 • Theresia Anna Hakenová, studentka gymnázia
 • Pavlína Lenghartová, studentka gymnázia
 • Eva Plačková, studentka gymnázia