Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Další ročník studentských stáží je zdárně za námi

Ve dnech 22.–24. listopadu 2023 vyvrcholil letošní běh projektu Otevřená věda, který pod záštitou Akademie věd ČR umožňuje středoškolským studentkám a studentům, aby si během jednoho roku vyzkoušeli práci ve vědecké instituci. Biografický archiv České literární bibliografie se do tohoto programu zapojil již popáté.

Stejně jako v předchozích letech, i tentokrát byl projekt završen Studentskou vědeckou konferencí, na níž všichni zapojení studenti prezentovali výsledky své celoroční práce. Tři studentky gymnázia, které svou stáž v Biografickém archivu absolvovaly pod vedením lektorky Petry Večeřové, zde vystoupily s výsledky svého bádání na téma „Autoři a autorky literatury pro děti a mládež od 19. do 21. století. Vizualizace prosopografických dat.“

V sekci Chci se zapojit > Projekt Otevřená věda AV ČR si můžete jejich závěrečnou prezentaci prohlédnout. Na stejné stránce pak naleznete také krátkou zpětnou vazbu, za niž všem třem studentkám velice děkujeme.