Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Dobrovolníci

ÚČL AV ČR, v. v. i., umožňuje studentům, odborníkům, badatelům, ale i široké veřejnosti zapojit se do činnosti výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie jako dobrovolníci. Zájemcům nabízíme příležitost podílet se na konkrétních činnostech a projektech ČLB, ať již v rámci některého z bibliografických týmů, Biografického archivu či podílu na digitalizačních aktivitách ČLB.

Délka trvání dobrovolnické činnosti je předpokládána alespoň v délce deseti pracovních dnů a je možno ji vykonávat i vzdáleně. Podmínkou pro zapojení do některého z projektů je absolvování ústního pohovoru a uzavření smlouvy o dobrovolnické činnosti. Dle potřeby zájemce může ČLB vydat potvrzení o vykonání dobrovolnické činnosti.

Zájemci o bližší informace o dobrovolnictví či o účast v některém z dobrovolnických projektů se na nás mohou obracet prostřednictvím e-mailu clb@ucl.cas.cz.