Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Vedení a organizační struktura

Vedení ČLB:

Ředitel ČLB:

Zástupkyně ředitele ČLB:

Vědecký tajemník ČLB:

Vědecká rada ČLB

Projektová manažerka ČLB:

Organizační struktura ČLB: