Badatelské zaměření

bibliografie, datový výzkum, literárněvědné informace, česká literatura 1. pol. 20. stol.

Studium

2014 Dějiny české literatury a teorie literatury (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta: Ph.D.)
2006 Český jazyk a literatura – Historie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta: Mgr.)

Zaměstnání

od 2016 Ústav pro českou literaturu AV ČR, Česká literární bibliografie, ředitel
od 2009 Ústav pro českou literaturu AV ČR, Středisko literárněvědných informací, vedoucí
2008 Ústav pro českou literaturu AV ČR, Středisko literárněvědných informací, bibliograf

Akademické funkce

2019 DARIAH-ERIC, Bibliographical Data Working Group, spolukoordinátor

Ocenění

2006 Bolzanova cena rektora Univerzity Karlovy

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Malínek, V. 2020. Oborová analytická bibliografie. Metodika zpracování. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Kapitoly v knihách

Malínek, V. 2018. Krátký zpěv Orfeův. In: Kubíček, T. – Wiendl, J., Obrazy kultury a společnosti v období první republiky. Periodický tisk v letech 1918-1938. Brno, Moravská zemská knihovna, 75-93.

Malínek, V. 2017. Česká literární bibliografie. In: Mezníky bibliografie : u příležitosti konání 20. kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů. Moravská zemská knihovna, Brno, 81-94.

Malínek, V. 2017. Literární skupina a expresionismus? Poznámky k programu Literární skupiny. In: Kubíček, T. – Wiendl, J., ‘Vykoupeni z mlh a chaosu...’ : brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury. Brno, Moravská zemská knihovna, 230-250.

Malínek, V. 2011. Święta Róźa. O problemie formovania kultu nowych świętych w radykalnej czeskiej poezji lewicovej początku lat dwudziestych XX wieku. In: Bogusławska, M. – Grebecka, Z. – Wróblewska-Trochimiuk, E., Komunistyczni bohaterowie. Tom 1. Warszawa, Libron, 191-207.

Články

Piorecký, K. – Malínek, V. 2020. Czech Literary Culture in the Post-Digital Era. Porównania 27(2), 267-288.

Umerle, T. – Malínek, V. 2020. Dokumentace literárního internetu. Poznámky k zařazení internetových zdrojů do oborových literárních bibliografií. Česká literatura 68(4), 409-437.

Gnot, A. – Malínek, V. – Romanová, G. – Wciślik, P. 2020. Future of Czech and Polish Literary Bibliography - zpráva o řešení projektu. Česká literatura 68(4), 514-517.

Romanová, G. – Malínek, V. 2019. Workshop českých a polských literárních bibliografů. Česká literatura 67(5), 772-774.

Malínek, V. – Teplan, D. 2019. Česká literárna bibliografia. Litikon 4(2), 91-97.

Malínek, V. 2016. Středisko literárněvědných informací a Česká literární bibliografie v roce 2016. Česká literatura 64(1), 142-144.

Malínek, V. 2016. Článková bibliografie literárního samizdatu z hlediska oborové bibliografie. Česká literatura 64(6), 945-949.

Malínek, V. 2015. Z pokladů... Knihovny Ústavu pro českou literaturu AV ČR : zedník alchymistou?. Čtenář 67(10), 3.

Malínek, V. 2015. Co v OPACu nenajdete - elektronicky nezkatalogizované fondy knihovny ÚČL: z pokladů Knihovny Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Čtenář 67(12), 437.

Malínek, V. 2013. RETROBI - Digitalizovaná Retrospektivní bibliografie české literatury 1770-1945 a možnosti jejího využití pro literárněvědný výzkum. Česká literatura 61(3), 396-409.

Malínek, V. 2013. Retrospektivní bibliografie české literatury 1770-1945. Česká literatura 61(3), 385-386.

Malínek, V. 2013). Den s Retrospektivní bibliografií. Informace -, č. 1 (2013).

Malínek, V. 2012. Digitalizace lístkové kartotéky Retrospektivní bibliografie české literatury. Ikaros. Elektronický časopis o informační společnosti 16(10), 1-8.

Malínek, V. 2012. "Uděláme Prahu hlavním městem střední Evropy". Časopis Den a jeho role při formování české meziválečné avantgardy. Česká literatura 60(2), 173-202.

Malínek, V. 2012. Bibliografické databáze Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Čtenář Roč. 64, 11 12 (2012), , 401-406, 444-446.

Malínek, V. 2010. Zdeněk Kalista jako literární kritik. Česká literatura 58(2), 168-196.

Malínek, V. 2010. Informační zdroje Střediska literárněvědných informací Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Informace -, č. 2 (2010), 11-15.

Malínek, V. 2010. Knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze. Informace -, č. 1 (2010), 29-30.

Malínek, V. 2010. V Polsku o komunistických bohatýrech. Česká literatura 58(1), 139-140.

Malínek, V. 2008. K pozůstalosti Zdeňka Kalisty v Památníku národního písemnictví. Tvar 19(16), 14.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Malínek, V. – Umerle, T. – Rosiński, C. 2020. LiBRI Project. In: . .

Malínek, V. – Umerle, T. 2018. What (not) to document? The Documedia Revolution. In: . .

Malínek, V. 2017. Česká literární bibliografie. In: Holanová, M., České oborové bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 9-21.

Malínek, V. 2016. Czech Literary Bibliography. In: DARIAH Winter School 2016. .

Malínek, V. 2015. Česká literární bibliografie. In: Hlaváčová, J., Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha, Univerzita Karlova, 17-25.

Malínek, V. 2010. Světice Rosa. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. – Malínek, V., Literární historie, sémiotika a fikce. Inspirace dílem Vladimíra Macury. Praha, Ústav pro českou literaturu, 116-128.

Malínek, V. 2009. Světice Rosa. In: Fedrová, S. – Jedličková, A., V Macurových botách. Praha, Akropolis, 55-70.

Malínek, V. 2009. Cestou k Prvnímu svazku. In: Šmahelová, H. – Vojvodík, J., Generace, skupiny a programy v literatuře. Příbram, Pistorius & Olšanská, 55-83.

Software

Lhoták, M. et al. 2019. INDIHU Exhibition: software pro vytváření virtuálních výstav.

Lhoták, M. et al. 2019. INDIHU Mind: virtuální znalostní báze.

Anděl, J. – Malínek, V. – Hordějčuk, V. 2011. Software Retrobi.

Elektronické dokumenty

Davidová, E. et al. 2015. Bibliografie české literatury 1945-1960 (online databáze).