Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Databáze literárních edic

Počet hesel:7 500+
Excerpční záběr:knižní produkce
Rozsah excerpce:česká literatura v úplnosti (beletrie i sekundární literatura)
Excerpovaný materiál:publikace dostupné v knihovně ÚČL, další zdroje
Chronologický záběr:od 19. století do současnosti
Jazyky:čeština, němčina, slovenština
Forma citace: Databáze literárních edic. Česká literární bibliografie [online databáze]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., [citováno rrrr-mm-dd]. Dostupné z: http://edice.ucl.cas.cz/.
Forma dedikace:Při vzniku práce [knihy/studie/…] byla využita Databáze literárních edic, zpracovávaná při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243).
Licence:CC BY-NC-SA 4.0 Mezinárodní

Popis báze

Databáze literárních edic vznikla původně jako pomocná databáze při průběžné katalogizaci aktuálního přírůstku knihovny ÚČL. V současnosti obsahuje přes 7 500 záznamů s informacemi o jednotlivých edicích, jejich redaktorech a nakladatelích včetně výčtu jednotlivých svazků.

Primárně jsou evidovány ty svazky, které jsou k dispozici též fyzicky v knihovně ÚČL, postupně jsou ale doplňovány i záznamy o svazcích bez fyzického exempláře. Edice s dílčími řadami jsou rozděleny do několika dílčích záznamů pro každou dílčí část samostatně. Případné homonymní edice jsou odlišeny závorkovým doplňkem u názvu.