Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Retrospektivní bibliografie

Lístková kartotéka obsahuje přibližně 1,75 milionu anotovaných záznamů z literárních a kulturních časopisů vycházejících na českém, moravském a slezském území v češtině i němčině (přibližně 500 periodických titulů). Excerpta obsahují kromě ohlasů na českou literární produkci daného období také primární díla (časopisecké příspěvky autorů a překladatelů), recenze zahraniční literatury, odkazy na fotografie a vyobrazení českých spisovatelů v tisku, věcné (tj. nepersonální) odkazy a příspěvky publikované pod pseudonymy a šiframi dosud neidentifikovaných autorů.

Skládá se z části autorské, odkazové, předmětové, ikonoautorské a ikonoodkazové. V rámci grantu MŠMT č. VZ09004 byl lístkový katalog zpřístupněn v naskenované podobě. Věcná část Retrospektivní bibliografie byla v minulosti částečně přepsána (více než 90 tisíc záznamů) do elektronické bibliografické databáze.