Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Výstupy České literární bibliografie

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016

2022

Kapitoly v monografiích

MALÍNEK, Vojtěch. Možnosti využití bibliografických datasetů jako zdrojů pro kvantitativní výzkum v humanitních vědách. Případ České literární bibliografie. In: Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách. Ed. Radim Hladík. Praha: Karolinum, 2022, s. 19–44.

ROMANOVÁ, Gabriela. Exilový(?) časopis Most atd. In: 50 let Indexu a Sixty-Eight Publishers. K jubileu dvou českých exilových nakladatelství. Ed. Michal Přibáň. Praha: Vysoká škola kreativní komunikace, 2022, s. 197–208.

LOUČOVÁ, Petra. Zapomenutí kurýři Indexu. Případ Gerharda Küchena a Ulrike Ackermannové. In: 50 let Indexu a Sixty-Eight Publishers. K jubileu dvou českých exilových nakladatelství. Ed. Michal Přibáň. Praha: Vysoká škola kreativní komunikace, 2022, s. 159–195.

Odborné články

UMERLE, Tomasz – MALÍNEK, Vojtěch. Literarybibliography.eu – modelový příklad pro tvorbu mezinárodní oborové bibliografie. Česká literatura. Roč. 70, č. 5, 2022, s. 579–595.

MALÍNEK, Vojtěch – HARTMANOVÁ, Pavla. Bibliografické databáze jako pramen pro datovou analýzu. Potenciál a limity České literární bibliografie pro kvantitativní výzkum. Střed: časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. Roč. 13, č. 1, 2021, s. 50–81.

MIKEŠOVÁ, Iveta – HOLANOVÁ, Markéta. Informatorium. Česká literatura. Roč. 70, č. 1–5, 2022, s. 117–122, 246–252, 377–383, 511–515, 637–644.

PULCOVÁ, Tereza. Obhájené dizertace 2021. Česká literatura. Roč. 70, č. 1, 2022, s. 115–116.

HEDBERG, Andreas – VIMR, Ondřej. Translation support policies vs book industry practice in non-English settings. Perspectives-Studies in Translation Theory and Practice. Roč. 30, č. 5, 2022, s. 753–759.

SLOWIK, Olga. Becoming a Czech literature translator in Poland: the role of trust. Perspectives-Studies in Translation Theory and Practice. Perspectives-Studies in Translation Theory and Practice. 2022

Specializované veřejné databáze

ČERMÁK, Radek – DVOŘÁKOVÁ, Sára – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT, Anna – HALABRÍNOVÁ, Lucie – HARTMANOVÁ, Pavla – LOUČOVÁ, Petra – MALÍNEK, Vojtěch – MELICHAR, Dominik – MIKEŠOVÁ, Iveta – NEVYHOŠTĚNÝ, Pavel – PULCOVÁ, Tereza – ROMANOVÁ, Gabriela – ŘEHÁK, Daniel – ŠKUBALOVÁ, Marta – VARGOVÁ, Jana – VEČEŘOVÁ, Petra – VIMR, Ondřej – VYTLAČIL, Lukáš M. Česká literární bibliografie 2022.

Organizované konference, workshopy

MALÍNEK, Vojtěch – TOLONEN, Mikko – UMERLE, Tomasz. Mutual Learning Workshop for Improving Cultural Heritage Bibliographical Data. DARIAH Bibliographical Data Working Group. Mezinárodní workshop (Praha, 12.–14. 10. 2022).

Ostatní

HARTMANOVÁ, Pavla. Co říkají data o online literární kritice? 6. kongres světové literárněvědné bohemistiky (27­. 6. – 1. 7. 2022).

HUBAR, Patryk – WOŁCZUK, Nikodem – PERLIŃSKI, Dariusz. – PÉTER, Róbert – MALÍNEK, Vojtěch. Literarybibliography.eu: harmonizing European bibliographical data on literature. Mezinárodní konferemce DH_Budapest_2022 conference & DARIAH Days (23.–25. 11. 2022).

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie 2022. Od informačních databází k badatelskému nástroji. 6. kongres světové literárněvědné bohemistiky (27­. 6. – 1. 7. 2022).

MALÍNEK, Vojtěch. Literatura na křižovatce. Příspěvek ke kvantitativní analýze bibliografických dat o české literatuře let 1945–1960. 6. kongres světové literárněvědné bohemistiky (27­. 6. – 1. 7. 2022).

ROMANOVÁ, Gabriela. Bibliografie českého literárního samizdatu – výsledky, úkoly a vyhlídky [Bibliography of Czech literary samizdat – results, tasks and prospects]. 6. kongres světové literárněvědné bohemistiky (27­. 6. – 1. 7. 2022).

UMERLE, Tomasz – COLAVIZZA, Giovanni – HERDEN, Elżbieta – JAGERSMA, Rindert – KIRÁLY, Péter – KOPER, Beata – LAHTI, Leo – LINDEMANN, David – ŁUBOCKI, Jakub Maciej – MALÍNEK, Vojtěch – MILANOVA, Alexandra – PÉTER, Róbert – RISSLER-PIPKA, Nanette – ROMANELLO, Matteo – ROSZKOWSKI, Marcin – SIWECKA, Dorota – TOLONEN, Mikko – VIMR, Ondřej. An Analysis of the Current Bibliographical Data Landscape in the Humanities. A Case for the Joint Bibliodata Agendas of Public Stakeholders. 2022.

2021

Kapitoly v monografiích

GNOT, Anna. Vzájemné kolonizování české a německé kultury v románu Oty Filipa Cesta ke hřbitovu. In: JAMES, Petra – MITTERBAUER, Helga (eds.). Vorstellungen vom Anderen in der tschechisch- und deutschsprachigen Literatur: Imaginationen und Interrelationen. Berlin: Frank und Timme, 2021, s. 167–188.

ROMANOVÁ, Gabriela. Škvorecký, Josef (1924-2012). In: La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Cerf, 2021, s. 839–840.

Odborné články

HARTMANOVÁ, Pavla. Mýtem překrytý střet hodnot a očekávání. Příspěvek k výzkumu digitální literatury sociálních médií. Bohemica Olomucensia. Roč. 13, č. 1, 2021, s. 222–230. Open Access

LOUČOVÁ, Petra – NICHTBURGEROVÁ, Hana. Richard Glazar a paměť Treblinky. Dějiny a současnost. Roč. 43, č. 2, 2021, s. 30–33.

LOUČOVÁ, Petra. Sinuhet za mřížemi. K osudům jednoho překladu a životnímu příběhu překladatelky Marty Hellmuthové. Securitas Imperii. Roč. 38., č. 1, 2021, s. 10–69. Open Access

MALÍNEK, Vojtěch – HARTMANOVÁ, Pavla: Bibliografické databáze jako pramen pro datovou analýzu: potenciál a limity České literární bibliografie pro kvantitativní výzkum. Střed. Roč. 13, č. 1, s. 50–81. 

MIKEŠOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Roč. 69, č. 1–6, 2021, s. 139–144, 269–275, 409–415, 555–560, 690–697, 821–827. Open Access

PULCOVÁ, Tereza. Obhájené dizertační práce 2020 [Dissertations Defended in 2020]. Česká literatura. Roč. 69, č. 1, 2021, s. 137–138. Open Access

Specializované veřejné databáze

ČERMÁK, Radek – DVOŘÁKOVÁ, Sára – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT, Anna – HALABRÍNOVÁ, Lucie – HARTMANOVÁ, Pavla – LOUČOVÁ, Petra – MALÍNEK, Vojtěch – MELICHAR, Dominik – MIKEŠOVÁ, Iveta – NEVYHOŠTĚNÝ, Pavel – PULCOVÁ, Tereza – ROMANOVÁ, Gabriela – ŘEHÁK, Daniel – ŠKUBALOVÁ, Marta – VARGOVÁ, Jana – VEČEŘOVÁ, Petra – VIMR, Ondřej – VYTLAČIL, Lukáš M. Česká literární bibliografie 2021. [Databáze]

Organizované konference, workshopy

GNOT, Anna – LOUČOVÁ, Petra – MALÍNEK, Vojtěch – ROMANOVÁ, Gabriela. Central and Eastern Europe Samizdat during the Cold War. Comparative and Transnational Perspectives. Mezinárodní online konference (29.–30. 9. 2021). Online (1. den, 2. den)

HARTMANOVÁ, Pavla – MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie – Český literární internet: data, analýzy, výzkum. Závěrečný online workshop projektu (28. 4. 2021). Online

LOUČOVÁ, Petra. Kulturní disent ve středovýchodní Evropě. Jarní cyklus Literárněvědného fóra (únor–květen 2021).

MALÍNEK, Vojtěch – TOLONEN, Mikko – UMERLE, Tomasz. National bibliographies and catalogs curation and research: digital humanities outlook. DARIAH Bibliographical Data Working Group. Online workshop (30. 9. 2021). Online

Nepublikované a popularizační výstupy

GNOT, Anna. Cesta Lojzka Lapáčka z Petlice do Indexu: román Oty Filipa jako medium. Konference 50 let od vzniku exilových nakladatelství Sixty-Eight Publishers a Index, Vysoká škola kreativní komunikace, Praha (20. 10. 2021). Program

GNOT, Anna. Ota Filip jako kulturní zprostředkovatel transferu české literatury do němčiny v 70. letech 20. století. Mezinárodní konference Světová literatura v Čechách – česká literatura ve světě, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (6.–7. 10. 2021). Program

GNOT, Anna. Which Czech writers Ota Filip introduced to German-speaking audience – quantitative and archival research of cultural mediation phenomenon. 25. Mnichovské bohemistické setkání (5. 3. 2021).

GNOT, Anna – MALÍNEK, Vojtěch – ROMANOVÁ, Gabriela. Czech literary samizdat in comparative perspective. Data analysis of the Bibliography of Czech Literary Samizdat. Mezinárodní online konference Central and Eastern Europe Samizdat during the Cold War. Comparative and Transnational Perspectives (29.–30. 9. 2021).

HARTMANOVÁ, Pavla. Analytická bibliografie českého literárního internetu. Výzvy a výstupy. Závěrečný online workshop projektu Český literární internet (28. 4. 2021). Online

HARTMANOVÁ, Pavla. Bibliografická katalogizace internetových zdrojů. 32. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, Ústí n. L. (21. 9. 2021).

HARTMANOVÁ, Pavla. Česká literární bibliografie v době digitální. Online konference Elektronické služby knihoven VI., Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (19. 5. 2021). Online

HARTMANOVÁ, Pavla. Mapování českého literárního internetu. Týden AV ČR (4. 11. 2021).

HARTMANOVÁ, Pavla – ROMANOVÁ, Gabriela. Česká literární bibliografie a digital humanities Výzkum exilové, samizdatové a internetové literatury. Doktorandský seminář DSP Česká literatura a Teorie literatury, FF UP v Olomouci (5. 11. 2021).

LOUČOVÁ, Petra. Grey zone students of Czech. The Summer Schools of Slavonic Studies as producers of the co-participants in Czechoslovak alternative culture in the 1970s and 1980s. Mezinárodní online konference Central and Eastern Europe Samizdat during the Cold War. Comparative and Transnational Perspectives (29.–30. 9. 2021).

LOUČOVÁ, Petra. Malostranská zastavení aneb Po stopách Karla Pecky. Komentovaná procházka, Týden AV ČR (4. 11. 2021).

LOUČOVÁ, Petra. Přednáška a workshop pro studenty a studentky gymnázia na téma vězeňské literatury a korespondence, Městská knihovna Nové Strašecí (15. 11. 2021).

LOUČOVÁ, Petra. Zapomenutí kurýři nakladatelství Index. Případ Gerharda Küchena a Ulrike Ackermann. Konference 50 let od vzniku exilových nakladatelství Sixty-Eight Publishers a Index, Vysoká škola kreativní komunikace, Praha (20. 10. 2021).

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie. Online prezentace pro Filozofickou fakultu Ostravské univerzity (25. 11. 2021).

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie 2021. 22. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 (online, 30. 11. 2021).

MALÍNEK, Vojtěch. Die Tschechische literarische Bibliographie. 25. Mnichovské bohemistické setkání (5. 3. 2021).

MALÍNEK, Vojtěch. Projekt Český literární internet. Závěrečný online workshop projektu Český literární internet (28. 4. 2021). Online

MALÍNEK, Vojtěch. Statistický a analytický modul. Závěrečný online workshop projektu Český literární internet (28. 4. 2021). Online

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz. LiBRI Project [Poster]. 2nd International Conference of the European Association for Digital Humanities (online, 21.–25. 9. 2021).

MELICHAR, Dominik. Přislibuj si mně, poroučej si mně, přece zrádcem nebudu. Obraz Karla Havlíčka Borovského v samizdatu. Konference Havlíčku, Havle, Havlíčkův Brod (27. 10. 2021). Program

ROMANOVÁ, Gabriela. Exilový? časopis MOST atd. 50 let od vzniku exilových nakladatelství Sixty-Eight Publishers a Index, Vysoká škola kreativní komunikace (20. 10. 2021). 

ROMANOVÁ, Gabriela. Čuňas, Nežárka a pan Průša – problematika pseudonymů v samizdatu. Týden AV ČR (3. 11. 2021).

VEČEŘOVÁ, Petra. Databáze České literární osobnosti. Cyklus Informační pondělky, Ústav informačních studií a knihovnictví (3. 5. 2021).

VEČEŘOVÁ, Petra. Databáze České literární osobnosti jako jedna z částí ČLB aneb biografistika není detektivka: praktické informace a případové studie. Cyklus Hyde Park informačních profesionálů, Ústav bohemistiky a knihovnictví na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě (14. 4. 2021).

VIMR, Ondřej. Geographies and Networks: Spatial Aspects of Global Literary Circulation. Mezinárodní sympozium Global Literary Studies: Key Concepts, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona (20.–21. 5. 2021).

VIMR, Ondřej. Managing Translation Flows: Small Literatures in a Globalised Europe. Digitální sympozium Supplying Translation: exploring literary translation as a supply-driven phenomenon, University of Nottingham (26.–27. 4. 2021).

VIMR, Ondřej. Trajektorie české světové literatury. Big Data Approach. Moravská zemská knihovna, Brno (25. 11. 2021).

VIMR, Ondřej. Trajektorie české světové literatury. Otázky a možnosti výzkumu ve velkém měřítku. Mezinárodní konference Světová literatura v Čechách – česká literatura ve světě, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (6.–7. 10. 2021).

VYTLAČIL, Lukáš M. Staré písně v nové době. Týden AV ČR (2. 11. 2021).

Ostatní

(R) GNOT, Anna. Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii). Česká literatura. Roč. 69, č. 3, 2021, s. 384–390. (GOSZCZYŃSKA, Joanna – KUBÍČEK, Jaromír – KUBÍČEK, Tomáš)

KELLEROVÁ KORDÍKOVÁ, Marta. Nenechte ze mě udělat blázna… TV pořad Historie.cs (4. 12. 2021).

LOUČOVÁ, Petra. Portréty: Klement Lukeš. Rozhlasový pořad ČRo Plus (4. 11. 2021).

LOUČOVÁ, Petra. Portréty: Olga Šulcová. Rozhlasový pořad ČRo Plus (22. 4. 2021).

LOUČOVÁ, Petra – HERTL, David. Večer na téma: Vokno do světa undergroundu. Rozhlasový pořad ČRo Vltava (7. 7. 2021).

(R) VYTLAČIL, Lukáš M. Švédské obléhání Prahy v roce 1648. Paginae historiae. Roč. 29, č. 2, 2021, s. 419–420. (KILIÁN, Jan)

VYTLAČIL, Lukáš M. Konfesní proměny v novověké společnosti jako nosné téma. Zpráva o konferenci „Věk konverzí. Konverze a konfese v (dlouhém) raném novověku“. Paginae historiae. Roč. 29, č. 2, 2021, s. 403–410. Open Access

VYTLAČIL, Lukáš M. Zelenka and His Contemporaries. Zpráva o konferenci “Zelenka Conference Prague”. Práce z dějin Akademie věd. Roč. 13, č. 1, 2021, s. 71–73.

2020

Monografie

MALÍNEK, Vojtěch. Oborová analytická bibliografie. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 194 s.

Odborné články

MIKEŠOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Roč. 68, č. 1–4, s. 124–129; s. 253–259; s. 396–399; s. 519–524. Open Access

PULCOVÁ, Tereza. Obhájené dizertace 2019. Česká literatura. Roč. 68, č. 2, s. 244–245. Open Access

ROMANOVÁ, Gabriela. Jaký oříšek představuje samizdat pro bibliografy?. Knižnica. Roč. 21, č. 3, s. 31–36. Open Access

UMERLE, Tomasz – MALÍNEK, Vojtěch. Dokumentace literárního internetu. Poznámky k zařazení internetových zdrojů do oborových literárních bibliografií. Česká literatura. Roč. 68, č. 4, s. 409–437. Open Access

Specializované veřejné databáze

BOUŠKA, Kamil – ČERMÁK, Radek – DVOŘÁKOVÁ, Sára – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT, Ania – HALABRÍNOVÁ, Lucie – HARTMANOVÁ, Pavla – KELLEROVÁ KORDÍKOVÁ, Marta – KOLIÁŠOVÁ, Jana – LOUČOVÁ, Petra – MALÍNEK, Vojtěch – MELICHAR, Dominik – MIKEŠOVÁ, Iveta – NEVYHOŠTĚNÝ, Pavel – PODHAJSKÝ, František A. – PULCOVÁ, Tereza – ROMANOVÁ, Gabriela – ŘEHÁK, Daniel – SLÁDKOVÁ, Lenka – ŠKUBALOVÁ, Marta – VEČEŘOVÁ, Petra – VYTLAČIL, Lukáš M. Česká literární bibliografie 2020. [Databáze]

HOLEČKOVÁ, Marta Edith – KANDA, Roman – KELLEROVÁ KORDÍKOVÁ, Marta – LOUČOVÁ, Petra – MELICHAR, Dominik – NEVYHOŠTĚNÝ, Pavel – ROMANOVÁ, Gabriela. Bibliografie samizdatu. [Databáze]

Software

LHOTÁK, Martin – FOLTÝN, Tomáš – POLIŠENSKÝ, Jiří – WANČOVÁ, Nina – KRUPIČKOVÁ, Šárka – NOVÁK, David – GERGELOVÁ, Barbora – SUCHOMELOVÁ, Marcela – LÉWOVÁ, Dana – MALÍNEK, Vojtěch – KŘÍŽOVÁ, Jana – ROHÁČEK, Jiří. INDIHU Mind: virtuální znalostní báze. Dostupné zde

Organizované konference, workshopy

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz. Bibliographical Data Working Group Meeting. DARIAH Virtual Annual Event (4. 11. 2020). Program

LINDEMAN, David – MALÍNEK, Vojtěch – MARYL, Maciej – PÉTER, Róbert – ROMANELLO, Matteo – ROSZKOWSKI, Marcin – UMERLE, Tomasz. Bibliographical Data Workflows. DARIAH Virtual Annual Event (25. 11. 2020). Program

Nepublikované a popularizační výstupy

GNOT, Anna. Tvorba Olgy Tokarczuk v českých překladech. Věda na doma (Praha, 24. 6. 2020). Online

ROMANOVÁ, Gabriela. Co je to samizdat a jaký oříšek představuje pro bibliografy?. Věda na doma (Praha, 3. 4. 2020). Online

VIMR. Ondřej. Studying the Middle Ground of Global Literary Circulation. The Case of Czech Literature since 1945. Synergies: Bridging the Gap Between Traditional & Digital Literary Studies (Kodaň, 28. 9. 2020). Program

Ostatní

GNOT, Anna – MALÍNEK, Vojtěch – ROMANOVÁ, Gabriela – WCIŚLIK, Piotr. Future of Czech and Polish Literary Bibliography – zpráva o řešení projektu. Česká literatura. Roč. 68, č. 4, s. 514–517. [Zpráva]

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz – ROSIŃSKI, Cezary. LiBRI Project. DARIAH Annual EVent 2020 (online, 10.–13. 11. 202O). [Poster]

2019

Kapitoly v monografiích

VIMR, Ondřej. Supply-driven Translation: Compensating for Lack of Demand. In: CHITNIS, Rajendra – STOUGAARD-NIELSEN, Jakob – ATKIN, Rhian – MILUTINOVIĆ, Zoran (eds.). Translating the literatures of small European nations. Liverpool: Liverpool University Press, s. 48–68. DOI

Odborné články

HARTMANOVÁ, Pavla – CZWORDON-LIS, Paulina. The Reflection of Literary Activities in Digital Space. Grey journal. Roč. 15, speciální zimní číslo, s. 16–22.

MIKEŠOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Roč. 67, č. 1–6, s. 129–135; s. 265–269; s. 446–451; s. 627–633; s. 775–780; s. 943–947. Open Access

PODHAJSKÝ, František A. Hamlet zblízka a na dálku: Otázky a metody Franca Morettiho. ArteActa. Roč. 2, č. 3, s. 41–56.

PULCOVÁ, Tereza. Obhájené dizertace 2018. Česká literatura. Roč. 67, č. 2, s. 256–257. Open Access

VIMR, Ondřej. Big Translation History and the Use of Data Mining and Big Data Approaches: Panel Report and Observations Chronotopos. A Journal of Translation History. Roč. 1, č. 2, s. 192–195. DOI

Specializované veřejné databáze

BOUŠKA, Kamil – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT, Ania – HARTMANOVÁ, Pavla – KELLEROVÁ KORDÍKOVÁ, Marta – KITTLOVÁ, Markéta – MALÍNEK, Vojtěch – MELICHAR, Dominik – MIKEŠOVÁ, Iveta – PODHAJSKÝ, František A. – PULCOVÁ, Tereza – ROMANOVÁ, Gabriela – ŘEHÁK, Daniel – SLÁDKOVÁ, Lenka – ŠKUBALOVÁ, Marta – VEČEŘOVÁ, Petra – VYTLAČIL, Lukáš M. Česká literární bibliografie 2019. [Databáze]

Software

LHOTÁK, Martin – FOLTÝN, Tomáš – POLIŠENSKÝ, Jiří – WANČOVÁ, Nina – KRUPIČKOVÁ, Šárka – NOVÁK, David – GERGELOVÁ, Barbora – SUCHOMELOVÁ, Marcela – LÉWOVÁ, Dana – MALÍNEK, Vojtěch – KŘÍŽOVÁ, Jana – ROHÁČEK, Jiří. INDIHU Mind: virtuální znalostní báze. Dostupné zde

Organizované konference, workshopy

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz. Bibliographical Data Working Group – Current State of the Initiative. DARIAH Annual Event 2019 (Varšava, 15. 5. 2019). Více zde

MALÍNEK, Vojtěch – WCIŚLIK, Piotr. Future of Polish and Czech Literary Bibliography. Institute of Czech Literature (Prague, 17. 10. 2019). Program

Nepublikované a popularizační výstupy

ŠKUBALOVÁ, Marta. Prezentace dosavadních zkušeností ohledně práce s webovým archivem. Využití dat webových archivů. Možnosti a limity (Praha, 21. 11. 2019). Program

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Thomasz – WCIŚLIK, Piotr. From a Reference Book to Research Data: Literary Bibliographies as Sources for the Data-driven Research. DH2019 (Utrecht, 10.–12. 7. 2019). Více zde

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography: Data Source and Research Tool. New Media Inspiration 2019 (Praha, 19. 10. 2019). Program

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie 2019. 20. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019 (Praha, 2.–4. 12. 2020). Program

Ostatní

MALÍNEK, Vojtěch – TEPLAN, Dušan. Česká literárna bibliografia. Litikon. Roč. 4, č. 2, s. 91–97. [Interview]

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography: Database Mirror of 250 Years of the Modern Czech Literature. DH2019 (Utrecht, 10.–12. 7. 2019). [Poster]

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography: Research Infrastructure for Czech Literature and Literary Science. DARIAH Annual Event 2019: Humanities Data (Varšava, 15.–17. 3. 2019). [Poster]

ROMANOVÁ, Gabriela – MALÍNEK, Vojtěch. Workshop českých a polských literárních bibliografů. Česká literatura. Roč. 67, č. 5, s. 772–774. [Zpráva]

2018

Monografie

GLANC, Tomáš – ROMANOVÁ, Gabriela (eds.). Samizdat Past & Present. Prague: Institute of Czech Literature: Prague: Karolinum Press, 250 s.

Kapitoly v monografiích

ŘEHÁK, Daniel. Publicistika Václava M. Havla. In: HELLER, Jan M. (ed.). Mé vzpomínky. Praha: Knihovna Václava Havla, s. 807–808.

ŘEHÁK, Daniel. Bibliografie časopiseckých prací Václava M. Havla. In: HELLER, Jan. M. (ed.). Mé vzpomínky. Praha: Knihovna Václava Havla, s. 809–815.

ŘEHÁK, Daniel. Medailony českých překladatelů francouzské poezie. In: MARÈS, Antoine – RIEDLBAUCHOVÁ, Tereza (eds.). Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století. Praha: Památník národního písemnictví, s. 376–387.

ŘEHÁK, Daniel. Medailony převážně českých ilustrátorů francouzské poezie. In: MARÈS, Antoine – RIEDLBAUCHOVÁ, Tereza (eds.). Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století. Praha: Památník národního písemnictví, s. 388–398.

ŘEHÁK, Daniel. V srdci české komunity = In the Heart of Czech Community. In: HEYD, Eva (ed.). Lístek do Nového světa = Ticket to the New World. Praha: Czech National Trust, s. 329–343.

Odborné články

MIKEŠOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Roč. 66, č. 1–6, s. 137–142; s. 318–324; s. 472–478; s. 608–612; s. 761–766; s. 899–906. Open Access

JÁCHIMOVÁ, Veronika. Obhájené dizertace 2017. Česká literatura. Roč. 66, č. 1, s. 134–136. Open Access

Příspěvky ve sbornících

HARTMANOVÁ, Pavla – CZWORDON-LIS, Paulina. The Reflection of Literary Activities in Digital Space. In: VYČÍTALOVÁ, Hana (ed.). Conference on Grey Literature and Repositories: proceedings. Prague: National Library of Technology, s. 21–31. Open Acess

Specializované veřejné databáze

BOUŠKA, Kamil – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT, Anna – HARTMANOVÁ, Pavla – HOLEČKOVÁ, Marta E. – JÁCHIMOVÁ, Veronika – KANDA, Roman – KITTLOVÁ, Markéta – KORDÍKOVÁ, Marta – MALÍNEK, Vojtěch – MELICHAR, Dominik – MIKEŠOVÁ, Iveta – MIKOVÁ, Jana – PODHAJSKÝ, František A. – PULCOVÁ, Tereza – ROMANOVÁ, Gabriela – HOLANOVÁ, Markéta – ŘEHÁK, Daniel – SLÁDKOVÁ, Lenka – ŠKUBALOVÁ, Marta – VEČEŘOVÁ, Petra – VYTLAČIL, Lukáš M. Česká literární bibliografie 2018. [Databáze]

Nepublikované a popularizační výstupy

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz. What (not) to document? The Documedia Revolution: XVIth Annual Conference of the Document Academy (Turín, 5. 10. 2018).

ROMANOVÁ, Gabriela. Freedom Lost And Found Again In Samizdat. 50th ASEEES Annual Convention. Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (Boston, 8. 12. 2018).

Ostatní

ROMANOVÁ, Gabriela. Dobrodružný příběh samizdatové Edice Expedice. Tsunami. Roč. 3, č. 3, s. 3–4. [popularizační článek]

2017

Monografie

HOLANOVÁ Ř., Markéta (ed.). České oborové bibliografie. Sborník z interdisciplinárního semináře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 204 s.

Kapitoly v monografiích

ANTOŠÍKOVÁ, Lucie – PODHAJSKÝ, František A. Bibliografie Antonína Brouska: soupis básnického díla. In: ANTOŠÍKOVÁ, Lucie. Z toho, co bylo – zůstává to, co bude: básník a kritik Antonín Brousek. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, s. 217–225.

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie. In: KUBÍČEK, Tomáš – SVOBODOVÁ, Eva (eds.). Mezníky bibliografie: u příležitosti konání 20. kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů. Moravská zemská knihovna: Brno, s. 81–94.

SLÁDKOVÁ, Lenka. Bibliografie publikací prof. Vladimíra Papouška. In: SKALICKÝ, David – BÍLEK, Petr A. – NAGY, Ladislav (eds.). „Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí“: lomy, vertikály, refrakce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 304–327.

Odborné články

MINDEKOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Roč. 65, č. 1–6, s. 166–170; s. 338–342; s. 489–494; s. 644–648; s. 801–807; s. 972–976. Open Access

JÁCHIMOVÁ, Veronika. Obhájené dizertace 2016. Česká literatura. Roč. 65, č. 1, s. 163–165. Open Access

VEČEŘOVÁ, Petra. Československé knihovnictví v letech 1939–1959: vybrané problémy historického vývoje. Knihovna – knihovnická revue. Roč. 28, č. 2, s. 20–36. Open Access

Příspěvky ve sbornících

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie. In: HOLANOVÁ Ř., Markéta (ed.). České oborové bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, s. 9–21.

Specializované veřejné databáze

BOUŠKA, Kamil – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT, Anna – HARTMANOVÁ, Pavla. – JÁCHIMOVÁ, Veronika – KANDA, Roman. – KITTLOVÁ, Markéta – KOLÁROVÁ, Marta – KORDÍKOVÁ, Marta – MALÍNEK, Vojtěch – MIKEŠOVÁ, Iveta – MIKOVÁ, Jana – PODHAJSKÝ, František A. – ROMANOVÁ, Gabriela – HOLANOVÁ, Markéta – ŘEHÁK, Daniel – SEGI, Stefan – SLÁDKOVÁ, Lenka – VEČEŘOVÁ, Petra. Česká literární bibliografie 2017. [Databáze]

Nepublikované a popularizační výstupy

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie. 20. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů (Brno, 8.–10. 10. 2017). [Program]

2016

Monografie

JANÁČEK, Pavel – ŠÁMAL, Petr – ZACH, Aleš (eds.). Bibliograf František Knopp. Osobní bibliografii F. K. sestavila Stanislava Sýkorová. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 212 s.

Kapitoly v monografiích

DAVIDOVÁ, Eliška – KUBEC, Daniel. Bibliografie knižních publikací nakladatelství Academia (1966–2015). In: Academia 1966–2016. Výroční sborník s kompletní bibliografií. Praha: Academia, s. 97–338.

FOTTOVÁ, Magdaléna. Obrazy východních Židů v českožidovských a česky psaných sionistických časopisech 1910–1925. In: HOLÝ, Jiří (ed.). Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, s. 160–220.

HARTMANOVÁ, Pavla – SLÁDKOVÁ, Lenka. Bibliografie Daniely Hodrové. In: JEDLIČKOVÁ, Alice – FEDROVÁ, Stanislava (eds.). Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, s. 273–311.

Odborné články

MALÍNEK, Vojtěch. Článková bibliografie literárního samizdatu z hlediska oborové bibliografie. Česká literatura. Roč. 64, č. 6, s. 945–949. Open Access

MINDEKOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Roč. 64, č. 1–5, s. 146–152; s. 321–326; s. 476–481, s. 623–628; s. 798–803. Open Access

PODHAJSKÝ, František A. – FOŘT, Bohumil. Bibliography of Lubomír Doležel: 1954–2016. Narrative. Roč. 24, č. 3, s. 231–250. DOI

ROMANOVÁ, Gabriela. (Nejen) o bibliografii samizdatu. Česká literatura. Roč. 64, č. 6, s. 949–952. Open Access

Specializované veřejné databáze

BOUŠKA, Kamil – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – HARTMANOVÁ, Pavla – JÁCHIMOVÁ, Veronika – KANDA, Roman – KORDÍKOVÁ, Marta – MALÍNEK, Vojtěch – MIKEŠOVÁ, Iveta – MIKOVÁ, Jana – PODHAJSKÝ, František A. – ROMANOVÁ, Gabriela – HOLANOVÁ, Markéta – ŘEHÁK, Daniel – SEGI, Stefan – SLÁDKOVÁ, Lenka – SLADOVNÍKOVÁ, Šárka – VARGOVÁ, Jana – VEČEŘOVÁ, Petra. Česká literární bibliografie 2016. [Databáze]

Organizované konference, workshopy

MALÍNEK, Vojtěch. Týden s Českou literární bibliografií. Ústav pro českou literaturu (Praha, 18.–20. 10. 2016). Program

Nepublikované a popularizační výstupy

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography. DARIAH Winter School. (Praha, 24–28. 10. 2016). Open Acess.

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography. Den národních výzkumných infrastruktur (Dolní Břežany, 3. 11. 2016). [Poster]

HOLANOVÁ, Markéta. Česká literární bibliografie 2016. 17. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019 (Praha, 30. 11. – 1. 12. 2016). Program

Ostatní

MALÍNEK, Vojtěch. Středisko literárněvědných informací a Česká literární bibliografie v roce 2016. Česká literatura. Roč. 64, č. 1, s. 142–144. [Zpráva]

KANDZIORA, Jerzy. Druhý oběh a bibliografie mimocenzurních tisků. Polská zkušenost. Translated by Roman Kanda. Česká literatura. Roč. 64, č. 6, s. 918–927. [Překlad]