Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Výstupy České literární bibliografie

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016

2020

Monografie

MALÍNEK, Vojtěch. Oborová analytická bibliografie. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 194 s.

Odborné články

MIKEŠOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Roč. 68, č. 1–4, s. 124–129; s. 253–259; s. 396–399; s. 519–524. Open Access

PULCOVÁ, Tereza. Obhájené dizertace 2019. Česká literatura. Roč. 68, č. 2, s. 244–245. Open Access

ROMANOVÁ, Gabriela. Jaký oříšek představuje samizdat pro bibliografy?. Knižnica. Roč. 21, č. 3, s. 31–36. Open Access

UMERLE, Tomasz – MALÍNEK, Vojtěch. Dokumentace literárního internetu. Poznámky k zařazení internetových zdrojů do oborových literárních bibliografií. Česká literatura. Roč. 68, č. 4, s. 409–437. Open Access

Specializované veřejné databáze

BOUŠKA, Kamil – ČERMÁK, Radek – DVOŘÁKOVÁ, Sára – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT, Ania – HALABRÍNOVÁ, Lucie – HARTMANOVÁ, Pavla – KELLEROVÁ KORDÍKOVÁ, Marta – KOLIÁŠOVÁ, Jana – LOUČOVÁ, Petra – MALÍNEK, Vojtěch – MELICHAR, Dominik – MIKEŠOVÁ, Iveta – NEVYHOŠTĚNÝ, Pavel – PODHAJSKÝ, František A. – PULCOVÁ, Tereza – ROMANOVÁ, Gabriela – ŘEHÁK, Daniel – SLÁDKOVÁ, Lenka – ŠKUBALOVÁ, Marta – VEČEŘOVÁ, Petra – VYTLAČIL, Lukáš M. Česká literární bibliografie 2020. [Databáze]

HOLEČKOVÁ, Marta Edith – KANDA, Roman – KELLEROVÁ KORDÍKOVÁ, Marta – LOUČOVÁ, Petra – MELICHAR, Dominik – NEVYHOŠTĚNÝ, Pavel – ROMANOVÁ, Gabriela. Bibliografie samizdatu. [Databáze]

Software

LHOTÁK, Martin – FOLTÝN, Tomáš – POLIŠENSKÝ, Jiří – WANČOVÁ, Nina – KRUPIČKOVÁ, Šárka – NOVÁK, David – GERGELOVÁ, Barbora – SUCHOMELOVÁ, Marcela – LÉWOVÁ, Dana – MALÍNEK, Vojtěch – KŘÍŽOVÁ, Jana – ROHÁČEK, Jiří. INDIHU Mind: virtuální znalostní báze. Dostupné zde

Organizované konference, workshopy

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz. Bibliographical Data Working Group Meeting. DARIAH Virtual Annual Event (4. 11. 2020). Program

LINDEMAN, David – MALÍNEK, Vojtěch – MARYL, Maciej – PÉTER, Róbert – ROMANELLO, Matteo – ROSZKOWSKI, Marcin – UMERLE, Tomasz. Bibliographical Data Workflows. DARIAH Virtual Annual Event (25. 11. 2020). Program

Nepublikované a popularizační výstupy

GNOT, Anna. Tvorba Olgy Tokarczuk v českých překladech. Věda na doma (Praha, 24. 6. 2020). Online

ROMANOVÁ, Gabriela. Co je to samizdat a jaký oříšek představuje pro bibliografy?. Věda na doma (Praha, 3. 4. 2020). Online

VIMR. Ondřej. Studying the Middle Ground of Global Literary Circulation. The Case of Czech Literature since 1945. Synergies: Bridging the Gap Between Traditional & Digital Literary Studies (Kodaň, 28. 9. 2020). Program

Ostatní

GNOT, Anna – MALÍNEK, Vojtěch – ROMANOVÁ, Gabriela – WCIŚLIK, Piotr. Future of Czech and Polish Literary Bibliography – zpráva o řešení projektu. Česká literatura. Roč. 68, č. 4, s. 514–517. [Zpráva]

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz – ROSIŃSKI, Cezary. LiBRI Project. DARIAH Annual EVent 2020 (online, 10.–13. 11. 202O). [Poster]

2019

Kapitoly v monografiích

VIMR, Ondřej. Supply-driven Translation: Compensating for Lack of Demand. In: CHITNIS, Rajendra – STOUGAARD-NIELSEN, Jakob – ATKIN, Rhian – MILUTINOVIĆ, Zoran (eds.). Translating the literatures of small European nations. Liverpool: Liverpool University Press, s. 48–68. DOI

Odborné články

HARTMANOVÁ, Pavla – CZWORDON-LIS, Paulina. The Reflection of Literary Activities in Digital Space. Grey journal. Roč. 15, speciální zimní číslo, s. 16–22.

MIKEŠOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Roč. 67, č. 1–6, s. 129–135; s. 265–269; s. 446–451; s. 627–633; s. 775–780; s. 943–947. Open Access

PODHAJSKÝ, František A. Hamlet zblízka a na dálku: Otázky a metody Franca Morettiho. ArteActa. Roč. 2, č. 3, s. 41–56.

PULCOVÁ, Tereza. Obhájené dizertace 2018. Česká literatura. Roč. 67, č. 2, s. 256–257. Open Access

VIMR, Ondřej. Big Translation History and the Use of Data Mining and Big Data Approaches: Panel Report and Observations Chronotopos. A Journal of Translation History. Roč. 1, č. 2, s. 192–195. DOI

Specializované veřejné databáze

BOUŠKA, Kamil – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT, Ania – HARTMANOVÁ, Pavla – KELLEROVÁ KORDÍKOVÁ, Marta – KITTLOVÁ, Markéta – MALÍNEK, Vojtěch – MELICHAR, Dominik – MIKEŠOVÁ, Iveta – PODHAJSKÝ, František A. – PULCOVÁ, Tereza – ROMANOVÁ, Gabriela – ŘEHÁK, Daniel – SLÁDKOVÁ, Lenka – ŠKUBALOVÁ, Marta – VEČEŘOVÁ, Petra – VYTLAČIL, Lukáš M. Česká literární bibliografie 2019. [Databáze]

Software

LHOTÁK, Martin – FOLTÝN, Tomáš – POLIŠENSKÝ, Jiří – WANČOVÁ, Nina – KRUPIČKOVÁ, Šárka – NOVÁK, David – GERGELOVÁ, Barbora – SUCHOMELOVÁ, Marcela – LÉWOVÁ, Dana – MALÍNEK, Vojtěch – KŘÍŽOVÁ, Jana – ROHÁČEK, Jiří. INDIHU Mind: virtuální znalostní báze. Dostupné zde

Organizované konference, workshopy

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz. Bibliographical Data Working Group – Current State of the Initiative. DARIAH Annual Event 2019 (Varšava, 15. 5. 2019). Více zde

MALÍNEK, Vojtěch – WCIŚLIK, Piotr. Future of Polish and Czech Literary Bibliography. Institute of Czech Literature (Prague, 17. 10. 2019). Program

Nepublikované a popularizační výstupy

ŠKUBALOVÁ, Marta. Prezentace dosavadních zkušeností ohledně práce s webovým archivem. Využití dat webových archivů. Možnosti a limity (Praha, 21. 11. 2019). Program

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Thomasz – WCIŚLIK, Piotr. From a Reference Book to Research Data: Literary Bibliographies as Sources for the Data-driven Research. DH2019 (Utrecht, 10.–12. 7. 2019). Více zde

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography: Data Source and Research Tool. New Media Inspiration 2019 (Praha, 19. 10. 2019). Program

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie 2019. 20. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019 (Praha, 2.–4. 12. 2020). Program

Ostatní

MALÍNEK, Vojtěch – TEPLAN, Dušan. Česká literárna bibliografia. Litikon. Roč. 4, č. 2, s. 91–97. [Interview]

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography: Database Mirror of 250 Years of the Modern Czech Literature. DH2019 (Utrecht, 10.–12. 7. 2019). [Poster]

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography: Research Infrastructure for Czech Literature and Literary Science. DARIAH Annual Event 2019: Humanities Data (Varšava, 15.–17. 3. 2019). [Poster]

ROMANOVÁ, Gabriela – MALÍNEK, Vojtěch. Workshop českých a polských literárních bibliografů. Česká literatura. Roč. 67, č. 5, s. 772–774. [Zpráva]

2018

Monografie

GLANC, Tomáš – ROMANOVÁ, Gabriela (eds.). Samizdat Past & Present. Prague: Institute of Czech Literature: Prague: Karolinum Press, 250 s.

Kapitoly v monografiích

ŘEHÁK, Daniel. Publicistika Václava M. Havla. In: HELLER, Jan M. (ed.). Mé vzpomínky. Praha: Knihovna Václava Havla, s. 807–808.

ŘEHÁK, Daniel. Bibliografie časopiseckých prací Václava M. Havla. In: HELLER, Jan. M. (ed.). Mé vzpomínky. Praha: Knihovna Václava Havla, s. 809–815.

ŘEHÁK, Daniel. Medailony českých překladatelů francouzské poezie. In: MARÈS, Antoine – RIEDLBAUCHOVÁ, Tereza (eds.). Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století. Praha: Památník národního písemnictví, s. 376–387.

ŘEHÁK, Daniel. Medailony převážně českých ilustrátorů francouzské poezie. In: MARÈS, Antoine – RIEDLBAUCHOVÁ, Tereza (eds.). Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století. Praha: Památník národního písemnictví, s. 388–398.

ŘEHÁK, Daniel. V srdci české komunity = In the Heart of Czech Community. In: HEYD, Eva (ed.). Lístek do Nového světa = Ticket to the New World. Praha: Czech National Trust, s. 329–343.

Odborné články

MIKEŠOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Roč. 66, č. 1–6, s. 137–142; s. 318–324; s. 472–478; s. 608–612; s. 761–766; s. 899–906. Open Access

JÁCHIMOVÁ, Veronika. Obhájené dizertace 2017. Česká literatura. Roč. 66, č. 1, s. 134–136. Open Access

Příspěvky ve sbornících

HARTMANOVÁ, Pavla – CZWORDON-LIS, Paulina. The Reflection of Literary Activities in Digital Space. In: VYČÍTALOVÁ, Hana (ed.). Conference on Grey Literature and Repositories: proceedings. Prague: National Library of Technology, s. 21–31. Open Acess

Specializované veřejné databáze

BOUŠKA, Kamil – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT, Anna – HARTMANOVÁ, Pavla – HOLEČKOVÁ, Marta E. – JÁCHIMOVÁ, Veronika – KANDA, Roman – KITTLOVÁ, Markéta – KORDÍKOVÁ, Marta – MALÍNEK, Vojtěch – MELICHAR, Dominik – MIKEŠOVÁ, Iveta – MIKOVÁ, Jana – PODHAJSKÝ, František A. – PULCOVÁ, Tereza – ROMANOVÁ, Gabriela – HOLANOVÁ, Markéta – ŘEHÁK, Daniel – SLÁDKOVÁ, Lenka – ŠKUBALOVÁ, Marta – VEČEŘOVÁ, Petra – VYTLAČIL, Lukáš M. Česká literární bibliografie 2018. [Databáze]

Nepublikované a popularizační výstupy

MALÍNEK, Vojtěch – UMERLE, Tomasz. What (not) to document? The Documedia Revolution: XVIth Annual Conference of the Document Academy (Turín, 5. 10. 2018).

ROMANOVÁ, Gabriela. Freedom Lost And Found Again In Samizdat. 50th ASEEES Annual Convention. Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (Boston, 8. 12. 2018).

Ostatní

ROMANOVÁ, Gabriela. Dobrodružný příběh samizdatové Edice Expedice. Tsunami. Roč. 3, č. 3, s. 3–4. [popularizační článek]

2017

Monografie

HOLANOVÁ Ř., Markéta (ed.). České oborové bibliografie. Sborník z interdisciplinárního semináře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 204 s.

Kapitoly v monografiích

ANTOŠÍKOVÁ, Lucie – PODHAJSKÝ, František A. Bibliografie Antonína Brouska: soupis básnického díla. In: ANTOŠÍKOVÁ, Lucie. Z toho, co bylo – zůstává to, co bude: básník a kritik Antonín Brousek. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, s. 217–225.

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie. In: KUBÍČEK, Tomáš – SVOBODOVÁ, Eva (eds.). Mezníky bibliografie: u příležitosti konání 20. kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů. Moravská zemská knihovna: Brno, s. 81–94.

SLÁDKOVÁ, Lenka. Bibliografie publikací prof. Vladimíra Papouška. In: SKALICKÝ, David – BÍLEK, Petr A. – NAGY, Ladislav (eds.). „Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí“: lomy, vertikály, refrakce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 304–327.

Odborné články

MINDEKOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Roč. 65, č. 1–6, s. 166–170; s. 338–342; s. 489–494; s. 644–648; s. 801–807; s. 972–976. Open Access

JÁCHIMOVÁ, Veronika. Obhájené dizertace 2016. Česká literatura. Roč. 65, č. 1, s. 163–165. Open Access

VEČEŘOVÁ, Petra. Československé knihovnictví v letech 1939–1959: vybrané problémy historického vývoje. Knihovna – knihovnická revue. Roč. 28, č. 2, s. 20–36. Open Access

Příspěvky ve sbornících

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie. In: HOLANOVÁ Ř., Markéta (ed.). České oborové bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, s. 9–21.

Specializované veřejné databáze

BOUŠKA, Kamil – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – GNOT, Anna – HARTMANOVÁ, Pavla. – JÁCHIMOVÁ, Veronika – KANDA, Roman. – KITTLOVÁ, Markéta – KOLÁROVÁ, Marta – KORDÍKOVÁ, Marta – MALÍNEK, Vojtěch – MIKEŠOVÁ, Iveta – MIKOVÁ, Jana – PODHAJSKÝ, František A. – ROMANOVÁ, Gabriela – HOLANOVÁ, Markéta – ŘEHÁK, Daniel – SEGI, Stefan – SLÁDKOVÁ, Lenka – VEČEŘOVÁ, Petra. Česká literární bibliografie 2017. [Databáze]

Nepublikované a popularizační výstupy

MALÍNEK, Vojtěch. Česká literární bibliografie. 20. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů (Brno, 8.–10. 10. 2017). [Program]

2016

Monografie

JANÁČEK, Pavel – ŠÁMAL, Petr – ZACH, Aleš (eds.). Bibliograf František Knopp. Osobní bibliografii F. K. sestavila Stanislava Sýkorová. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 212 s.

Kapitoly v monografiích

DAVIDOVÁ, Eliška – KUBEC, Daniel. Bibliografie knižních publikací nakladatelství Academia (1966–2015). In: Academia 1966–2016. Výroční sborník s kompletní bibliografií. Praha: Academia, s. 97–338.

FOTTOVÁ, Magdaléna. Obrazy východních Židů v českožidovských a česky psaných sionistických časopisech 1910–1925. In: HOLÝ, Jiří (ed.). Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, s. 160–220.

HARTMANOVÁ, Pavla – SLÁDKOVÁ, Lenka. Bibliografie Daniely Hodrové. In: JEDLIČKOVÁ, Alice – FEDROVÁ, Stanislava (eds.). Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, s. 273–311.

Odborné články

MALÍNEK, Vojtěch. Článková bibliografie literárního samizdatu z hlediska oborové bibliografie. Česká literatura. Roč. 64, č. 6, s. 945–949. Open Access

MINDEKOVÁ, Iveta. Informatorium. Česká literatura. Roč. 64, č. 1–5, s. 146–152; s. 321–326; s. 476–481, s. 623–628; s. 798–803. Open Access

PODHAJSKÝ, František A. – FOŘT, Bohumil. Bibliography of Lubomír Doležel: 1954–2016. Narrative. Roč. 24, č. 3, s. 231–250. DOI

ROMANOVÁ, Gabriela. (Nejen) o bibliografii samizdatu. Česká literatura. Roč. 64, č. 6, s. 949–952. Open Access

Specializované veřejné databáze

BOUŠKA, Kamil – FLANDERKA, Jakub – FOTTOVÁ, Magdaléna – HARTMANOVÁ, Pavla – JÁCHIMOVÁ, Veronika – KANDA, Roman – KORDÍKOVÁ, Marta – MALÍNEK, Vojtěch – MIKEŠOVÁ, Iveta – MIKOVÁ, Jana – PODHAJSKÝ, František A. – ROMANOVÁ, Gabriela – HOLANOVÁ, Markéta – ŘEHÁK, Daniel – SEGI, Stefan – SLÁDKOVÁ, Lenka – SLADOVNÍKOVÁ, Šárka – VARGOVÁ, Jana – VEČEŘOVÁ, Petra. Česká literární bibliografie 2016. [Databáze]

Organizované konference, workshopy

MALÍNEK, Vojtěch. Týden s Českou literární bibliografií. Ústav pro českou literaturu (Praha, 18.–20. 10. 2016). Program

Nepublikované a popularizační výstupy

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography. DARIAH Winter School. (Praha, 24–28. 10. 2016). Open Acess.

MALÍNEK, Vojtěch. Czech Literary Bibliography. Den národních výzkumných infrastruktur (Dolní Břežany, 3. 11. 2016). [Poster]

HOLANOVÁ, Markéta. Česká literární bibliografie 2016. 17. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019 (Praha, 30. 11. – 1. 12. 2016). Program

Ostatní

MALÍNEK, Vojtěch. Středisko literárněvědných informací a Česká literární bibliografie v roce 2016. Česká literatura. Roč. 64, č. 1, s. 142–144. [Zpráva]

KANDZIORA, Jerzy. Druhý oběh a bibliografie mimocenzurních tisků. Polská zkušenost. Translated by Roman Kanda. Česká literatura. Roč. 64, č. 6, s. 918–927. [Překlad]