Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Příprava a zpřístupnění bibliografie knižních překladů české beletrie

Záměrem projektu je odborně připravit a veřejnosti zpřístupnit základní databázi knižních literárních překladů z české literatury do cizích jazyků, která v českém prostředí na rozdíl od mnoha evropských zemí zcela chybí.

Cílem aktivity je normalizovat a zveřejnit existující interní databázi překladů české literatury. Současná podoba je vzhledem k mnohosti zdrojů dat (katalogy národních knihoven a další relevantní zdroje) příliš heterogenní a veřejné zpřístupnění báze vyžaduje kvalitativní posun. Je nutné navrhnout podobu obohaceného záznamu v digitálně kompatibilním formátu vhodném pro digitální literární výzkum i zveřejnění v open access režimu (MARC21), databázi sjednotit po formální i jazykové stránce a nedostatečné záznamy opravit, normalizovat a případně rozšířit.

Databáze bude zveřejněna na portálu České literární bibliografie a bude integrována do příslušných databázových a vyhledávacích systémů. Jedná se o databázi dílčí, která nicméně tvoří významný milník. Počítá se s dalším průběžným doplňováním.

Projekt patří mezi aktivity podpořené v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku, který je součástí Strategie AV21.

Poskytovatel financí:Akademie věd ČR, v. v. i.;
Strategie AV21, výzkumný program Paměť v digitálním věku
Doba řešení:1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Řešitel:Mgr. Ondřej Vimr, Ph.D.
Odkazy:Výzkumný program Paměť v digitálním věku;
Strategie AV21