Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Almanachy, kalendáře, ročenky 1801–1945

Počet záznamů:6500+ (k 22. 5. 2024)
Excerpční záběr:30+ kalendářů (k 22. 5. 2024)
Seznam excerpovaných kalendářů (.xlsx)
Rozsah excerpce: česká a světová literatura (včetně překladů a drobných žánrů jako anekdoty, kreslené vtipy apod.), literárněvědné stati, divadlo, publicistika, texty ke kulturnímu a spolkovému životu
Excerpovaný materiál: kalendáře, almanachy, ročenky s literárním obsahem
Chronologický záběr:  1801–1945
Jazyky:čeština, němčina, okrajově jidiš, slovenština
Forma citace: Almanachy, kalendáře, ročenky 1801–1945. Česká literární bibliografie [online databáze]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., [citováno rrrr-mm-dd]. Dostupné z: http://alkaro.ucl.cas.cz/
Forma dedikace:Při vzniku práce [knihy/studie/…] byla využita databáze Almanachy, kalendáře, ročenky 1801–1945, zpracovávaná při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243)
Datová sada ke stažení:https://clb.ucl.cas.cz/datove-sady-ke-stazeni/
Licence:CC BY-NC-SA 4.0 Mezinárodní

Popis báze

Excerpce pro samostatnou analytickou databázi ALKARO byla spuštěna v březnu 2023 v souvislosti se začátkem projektu Almanachy, kalendáře, ročenky v českých zemích 1801–1945 financovaného z programu NAKI III Ministerstva kultury ČR. 

V databázi ALKARO budou v letech 2023–2027 postupně excerpována vybraná nepravá periodika (kalendáře, almanachy, ročenky), která vycházela na území českých zemí v letech 1801–1945 (s logickými přesahy v obou směrech v řádu jednotek let), databáze tak obohatí Retrospektivní bibliografii české literatury o tituly, které často stály na okraji zájmu literární vědy. Tituly k excerpci jsou vybírány z hlediska relevantnosti obsahu pro Českou literární bibliografii.

Excerpční záběr pokrývá texty české krásné literatury (včetně drobných žánrů jako jsou anekdoty, kreslené vtipy, hádanky, přísloví), primární i sekundární texty v němčině, překlady ze světové literatury, literární kritiku a příbuzné disciplíny s vazbou na literaturu (divadlo, historie, žurnalistika), texty k dobovému kulturnímu a spolkovému životu. Excerpce navazuje na digitalizaci zajišťovanou Moravskou zemskou knihovnou, primárně jsou excerpovány digitalizované zdroje, všechny záznamy tak obsahují link do Národní digitální knihovny (či obdobného úložiště), a to vždy na první stranu excerpovaného textu.