Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Databáze excerpovaných časopisů

Počet záznamů: necelých 2 000
Rozsah excerpce:1 = česká a světová literatura v úplnosti
2 = česká literatura v úplnosti
3 = česká literatura bez otisků beletrie
Excerpovaný materiál:tituly zpracovávané v rámci ČLB
Chronologický záběr:druhá pol. 18. století do současnosti
Jazyky: čeština
Forma citace:Databáze excerpovaných časopisů. Česká literární bibliografie [online databáze]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., [citováno rrrr-mm-dd]. Dostupné z: http://excas.ucl.cas.cz/.
Forma dedikace:Při vzniku práce [knihy/studie/…] byla využita Databáze excerpovaných časopisů, zpracovávaná při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243).
Vstup do databáze (Aleph):http://aleph.ucl.cas.cz/excas
Licence:CC BY-NC-SA 4.0 Mezinárodní

Popis báze

Databáze excerpovaných časopisů je coby doplněk bibliografických databází ÚČL veřejně přístupná ze stránek ČLB. Slouží především k evidenci rozsahu a stavu excerpce titulů, které byly a jsou v rámci ČLB zpracovávány. Obsahuje jak údaje o Retrospektivní bibliografii – báze ECR, tak informace o excerpční základně tzv. současné bibliografie (od r. 1945 do současnosti) – báze ECS. Ta obsahuje zároveň údaje o excerpci literárního exilu, samizdatu a internetu.

Časopisecký záznam v databázi obsahuje kromě jeho základních bibliografických údajů i evidenci jejich změn v průběhu zpracování titulu (periodicita, nakladatelé a vydavatelé, složení redakce). Taktéž je v něm zaznamenán záběr excerpce (podle jednotlivých ročníků či roků), aktuálně zpracovávaný ročník či rok a zároveň rozsah zpracování titulu. Excerpce totiž může probíhat ve třech stupních označených 1 až 3 (viz výše bod „Rozsah excerpce“). V záznamu bývají podchycovány i další potřebné údaje, např. o alternativních exemplářích v případě samizdatu či excerpované rubrice v případě bibliografie internetu.

Tituly dostupné v knihovně Ústavu pro českou literaturu AV ČR lze díky propojení se záznamem knihovny v případě zájmu rovnou objednat ke studiu. U internetových zdrojů je zaznamenáván odkaz na online verzi titulu. Dle možností je též doplňován link na online archiv časopisu či digitální knihovnu, v jejímž rámci je zpřístupněn. U samizdatových periodik je vždy uveden zdrojový archiv, odkud byl daný titul excerpován (Libri prohibiti, Československé dokumentační středisko nebo soukromý zdroj).

Excerpce je dle možností retrospektivně doplňována tak, aby (a) jednotlivé tituly byly zpracovány pokud možno od prvního ročníku a aby (b) byla zpětně revidována a doplněna méně kvalitně podchycená období (týká se zejména období počátku šedesátých let). Na základě databáze excerpovaných časopisů jsou též některé tituly vyřazovány ze zpracování, protože několik let za sebou neobsahovaly literární text či článek s literární tematikou.

Struktura databáze

  • – Název periodika (včetně alternativních názvů)
  • – Nakladatelské údaje (nakladatel/vydavatel, místo a roky vydání)
  • – Složení redakce
  • – Periodicita
  • – Aktuální excerpce (ročník, chronologické označení ročníku, rozsah excerpce)
  • – Ukončená excerpce (ročník, chronologické označení ročníku, rozsah excerpce, počet záznamů)
  • – Webová stránka