Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Jak citovat ČLB

Veškerá data České literární bibliografie jsou všem uživatelům přístupná k dalšímu využití online zdarma v režimu open access. Uživatelé mají povinnost citovat Českou literární bibliografii jako zdroj.

Uvedení této dedikace se pozitivně odrazí v hodnocení výzkumné infrastruktury ČLB, a tím pozitivně ovlivní možnosti dalšího rozvoje služeb ČLB pro koncové uživatele. Důsledně prosím uvádějte využití ČLB i jejích zdrojů ve svých výstupech(odborných i laických publikacích, prezentacích apod.).

Veškeré výstupy badatelů dosažené za použití infrastruktury ČLB a vložené do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) musejí obsahovat náležité označení použité infrastruktury (podle § 32 odst. 4 zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje).

Forma citace

Dedikaci výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie uvádějte na místech obvyklých (na závěr studie, do první poznámky, v seznamu použitých zdrojů atp.).

Příklady textové dedikace
Základní dedikace:

Při práci na textu [studie/knihy/…] byly využity zdroje/služby výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (kód ORJ: 90136).

Dedikace při využití konkrétního zdroje:

Při práci na textu [studie/knihy/…] byla využita databáze Bibliografie českého literárního samizdatu/internetu/exilu/…, zpracovávaná pří výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie (kód ORJ: 90136).

Příklady citace v seznamu použitých zdrojů (nejlépe oddíly Online zdroje, Databáze či Prameny):
Základní:

Česká literární bibliografie. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Dostupné z: https://clb.ucl.cas.cz/

Konkrétní zdroj:

Česká literární bibliografie. Bibliografie literárního internetu. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Dostupné z: https://clb.ucl.cas.cz/internet

Konkrétní rešerše (výsledek hledání):

Česká literární bibliografie. Rešerše Karel Čapek – autor. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Dostupné z: [adresa s výsledky daného dotazu]. Hledáno dne [datum hledání]

Databáze České literární osobnosti:

Česká literární bibliografie. Databáze České literární osobnosti. Heslo Karel Čapek. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Dostupné z: [adresa s výsledky daného dotazu]. Hledáno dne [datum hledání]

Výsledky hledání v analytickém modulu:

Česká literární bibliografie. Analytický modul. Rešerše Karel Čapek – autor. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Dostupné z: [adresa s výsledky daného dotazu]. Hledáno dne [datum hledání]

Anglické verze citací

V případě nejasností nás prosím kontaktujte na clb@ucl.cas.cz.